Skip to content

Oktoobri koolivaheajal külastasid meid ERASMUS+ ‘’LET’S STEM IT’’ projekti raames õpetajad Rumeeniast, Türgist ja Kreekast.
Kohtumise käigus tutvuti kohaliku hariduseluga, külastati meie kooli ning kohtuti kohaliku omavalitsuse esindajatega. Järgnevatel päevadel osaleti ühiselt erinevates töötubades. Õpiti, mis on STEM-haridus ning kuidas koostada STEM-hariduse tunnikavasid ja tööplaane. Eesti kohtumise alateemaks oli haridusrobotid ning programmeerimine.
Töötubades mängiti varem koostatud tunnitegevused praktikas läbi.
Õpetaja Dairi Pärn viis läbi kaks töötuba, milles õpiti esmalt virtuaalselt arendama ja prototüüpima suitsudetektorit, mis tuli hiljem ka reaalselt tööle saada.
Teises töötoas mõõdeti võistluse võtmes erinevate lahuste läbipaistvust fototakisti, oommeetri ning Arduino abil. Teisisõnu pidid projektis osalejad arendama seadeldise, mis aitaks mõõta lahusest läbi tuleva valguse hulka. Töötubades kasutasime Arduino arendusplatvormi, mida progmmameeriti erinevates keskkondades.
Lisaks viisid Türgi õpetajad läbi valgusdetektori ning katse-eksituse meetodil virtuaalse silla ehitamise töötoad.

Projekti eesmärke on kaks. Tugevdades õpetajate kutset ja arendades nende oskusi, arendame laste mõtlemisoskust, et arendada nad aktiivseteks demokraatlikeks ELi kodanikeks. Projekti eesmärk on anda õpilastele mõtlemisoskus reaalse elu kontekstis, mitte ainult ühe teema kohta. Samuti keskendub projekt võõrkeeles suhtlemisele, teadlikkusele ELi väärtustest, diskrimineerimisele, erinevate kultuuride ja veendumuste austamisele ning tütarlaste võrdsele esindatusele igas eluvaldkonnas.
Lisaks ülaltoodud eesmärkidele aitab meie projekt kaasa õpilaste ja õpetajate järgmistele pädevustele:

 • erinevate kirjaoskusvormide kasutamise võime arendamine
 • kirjaliku mõtteavalduse täiustamine, kasutades erinevaid tehnikaid (näiteks vastastikune arvustamine, mitme mustandi või ülesannete parandamine pärast tagasiside saamist)
  -kursusematerjali selge, organiseeritud ja täpne suuline esitlus
  -mõtlemise parandamine oskusliku analüüsi hindamise rekonstrueerimisega
 • tugeva, tõenditel põhineva argumendi loomine
 • argumente kriitiline hindamine tõendite tugevuse ja põhjenduste osas
  -tõhusa suhtlemis- ja probleemilahendusvõime parandamine
  -tõhus meeskonnatöö testega ühise ülesande täitmisel.