Skip to content

Meie teine projekt sündis eelkõige murest teadus- ja loodushariduse ebapopulaarsuse pärast. Mitmed Euroopas läbi viidud uuringud näitavad, et järjest vähem noori asub ülikooli loodusteadusi õppima. Samuti on murettekitav, et kuigi noored väidavad, et teadus kui selline on „huvitav”, ei pea nad loodusainete ja matemaatika õppimist koolis kuigi meeldivaks.

Projekti kirjutades leidsime, et STEM-haridus (S-science, T-technology, E-engineering, M-math) on ehk see valdkond, mis võib olukorda muuta. Projekti kaasatud partnerkoolid hakkavad otsima võimalusi, et integreeritud STEM-tegevusi oma õppetöösse lülitada.

Projekti põhieesmärk on muuta loodusainete (bioloogia, geograafia, füüsika, keemia, loodusõpetus) ja matemaatika õppimine õpilaste jaoks olulisemaks, meeldivamaks ning huvitavamaks.

Projekti põhitegevusted keskenduvad järgmistele eesmärkidele:

  • töötada välja STEM-hariduse põhialused;
  • parandada õpilaste teaduslikku kirjaoskust (tekstide mõistmine, info kasutamise oskus jne.;
  • parandada õpilaste suhtumist STEM-ainetesse ja sellega seotud karjäärivalikutesse;
  • toetada nö 21. sajandi oskuste arendamist (kriitiline mõtlemine, efektiivne probleemide lahendamine, koostööoskused, kohanemisvõime ja tööks vajalikud oskused, initsiatiiv, kutsevalikud, suuline j kirjalik kommunikatsioon, info hindamine ning analüüs, uudishimu ja kujutlusvõime);
  • kaasata tütarlapsi STEM-õppesse ning julgustada nende valikuid;
  • tekitada õpilastes huvi eluslooduse, ökoloogia ja looduskaitse teemade vastu;
  • tutvustada õpilastele teaduse olemust: mis teadus on ja kuidas teadlased töötavad;
  • õpetada uurimuslikku lähenemist loodusainetes (uurimistööd ja info töötlemine);
  • viia teadusõpe klassist välja (õuesõpe, muuseumide ja õpitubade külastamine).

Projekti tegevused annavad õpilastele suurepärase võimaluse tundma õppida, mida tähendab olla teadlane. Lapsed saavad „käed külge” õppe käigus kogeda elusooduse praktilist uurimist (vaatlused, mõõtmised, järeldused), tundma õppida ökosüsteemi toimimise aluseid ja osaleda keskkonnaprobleemidega tegelemises.

Õppereiside käigus partnerriikidesse (Bulgaaria, Türgi, Sloveenia, Portugal) plaanime külastada muuseume, loomaaedu, vee-elustiku kaitsealasid ja -parke, läbi viia vaatlusõpet koobastes, osaleda linnuvaatluse tunnis ning teha palju muud põnevat.

Lisaks eluslooduse uurimisele saavad meie õpilased end proovile panna robootikas ning leiutamises. Iga õppereisi üheks osaks on „science fair” - teaduslaat, kus kõikide partnerkoolide õpilased esitlevad kodukoolis valmistatud põnevaid projekte, olgu nendeks interaktiivne seedesüsteem või lausa purskav vulkaan.

Tütarlaste jaoks on projekti loodud teematsükkel LED-ehted ja LED-moelooming. Usume, et meie neiud suudavad oma suurepäraste ideedega särada.

Projekti töö on üles ehitatud õpilas- ja probleemikesksele õppele, kasutatakse multi- ja interdistsiplinaarset lähenemist ning õpetamisvõtteid.