Skip to content

Kooli prioriteedid

2018 - 2019 õ.a.

1. Eesti keele ja piirkondliku rahvakultuuri süvendatud käsitlemine
2. Teemapõhise lõimitud õppe osakaalu suurendamine
3. Ennastjuhtiva õppija kujundamine