Skip to content

Õpetajad

NimiAmetKontakt
Anne Alaajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetusanne.ala@alatskivi.edu.ee
Katrin Derensaksa keelkatrin.deren@alatskivi.edu.ee
Kait Eilandeesti keel, kirjandus, 9. kl. klassijuhataja kait.eiland@alatskivi.edu.ee
Grete Hantsonhuvijuht, rahvatantsgrete.hantson@alatskivi.edu.ee
Maiki Hintinglise keel, 5. kl. klassijuhatajamaiki.hint@alatskivi.edu.ee
Monika Kaasikõpetaja abi, pikapäevarühma õpetajamonika.kaasik@alatskivi.edu.ee
Kati Kirikal õppejuht, õpilasnõustaja sotsiaalpedagoogi ülesannetesoppejuht@alatskivi.edu.ee
Urve Koolman klassiõpetaja, õpiabiõpetajaurve.koolman@alatskivi.edu.ee
Eve Koortmuusikaõpetus, 6. kl. klassijuhatajaeve.koort@alatskivi.edu.ee
Airika Korbelainen matemaatikaairika.korbelainen@alatskivi.edu.ee
Viigi Kurvits õpiabiõpetaja, matemaatika, eesti keelviigi.kurvits@alatskivi.edu.ee
Inna Lamp'vene keel inna.lamp@alatskivi.edu.ee
Ingrid Laurloodusõpetus, geograafia, füüsika, keemia, 8. A kl. klassijuhataja, STEMingrid.laur@alatskivi.edu.ee
Mari-Liis Mustkehaline kasvatus, 4. kl. klassijuhatajamari-liis.must@alatskivi.edu.ee
Ave Otterklau algõpetus, 2. kl. klassijuhataja, 5. matemaatika, STEMave.otterklau@alatskivi.edu.ee
Helen Paju direktor helen.paju@alatskivi.edu.ee
Dairi Pärninformaatika, IT-spetsialist, STEM dairi.parn@alatskivi.edu.ee
Heli Roosmaeesti keele kui teise keele õpetajaheli.roosma@alatskivi.edu.ee
Kersti Rõivasklassiõpetajakersti.roivas@alatskivi.edu.ee
Katre Saraptugiõppejuht, inimeseõpetus, 8. B kl. klassijuhtaja, õpiabiõpetajakatre.sarap@alatskivi.edu.ee
Ain Sööttehnoloogiaõpetusain.soot@alatskivi.edu.ee
Eve Tammeorgalgõpetus, 1. kl. klassijuhataja, STEMeve.tammeorg@alatskivi.edu.ee
Signe Tennissonbioloogia, loodusõpetus, STEMsigne.tennisson@alatskivi.edu.ee
Illi Teraskäsitöö ja kodundus, 3. kl. klassijuhataja, kunstilli.teras@alatskivi.edu.ee
Malle Weinrauchmatemaatika malle.weinrauch@alatskivi.edu.ee