Skip to content

Õpetajad

Nimi Amet Kontakt
Anne Ala ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus anne.ala@alatskivi.edu.ee
Kait Eiland eesti keel, kirjandus, V kl. klassijuhataja kait.eiland@alatskivi.edu.ee
Grete Hantson huvijuht-noortenõustaja, pikapäevarühma õpetaja grete.hantson@alatskivi.edu.ee
Maiki Hint inglise keel, VIII kl. klassijuhataja maiki.hint@alatskivi.edu.ee
Kristjan Kallavus kehaline kasvatus, VI kl. klassijuhataja, pikapäevarühma õpetaja kristjan.kallavus@alatskivi.edu.ee
Urve Koolman algõpetus, õpiabiõpetaja, III kl. klassijuhataja urve.koolman@alatskivi.edu.ee
Eve Koort muusikaõpetus, IX kl. klassijuhataja eve.koort@alatskivi.edu.ee
Viigi Kurvits õpiabiõpetaja, matemaatika, eesti keel viigi.kurvits@alatskivi.edu.ee
Inna Lamp vene keel inna.lamp@alatskivi.edu.ee
Ingrid Laur loodusõpetus, geograafia, füüsika, keemia, IV A kl. klassijuhataja ingrid.laur@alatskivi.edu.ee
Ave Otterklau algõpetus, I kl. klassijuhataja, matemaatika ave.otterklau@alatskivi.edu.ee
Helen Paju direktor, eesti keel helen.paju@alatskivi.edu.ee
Natalia Pašenkova matemaatika natalia.pashenkova@alatskivi.edu.ee
Madli Põldoja õppejuht madli.poldoja@alatskivi.edu.ee
Dairi Pärn informaatika, IT-spetsialist dairi.parn@alatskivi.edu.ee
Ketlyn Päästel kehaline kasvatus, pikapäevarühma õpetaja ketlyn.paastel@alatskivi.edu.ee
Katre Sarap algõpetus, tugiõppejuht, eesti keel, IV B kl. klassijuhtaja katre.sarap@alatskivi.edu.ee
Ain Sööt tehnoloogiaõpetus, joonestamine ain.soot@alatskivi.edu.ee
Eve Tammeorg algõpetus, matemaatika, II kl. klassijuhataja eve.tammeorg@alatskivi.edu.ee
Signe Tennisson bioloogia, loodusõpetus signe.tennisson@alatskivi.edu.ee
Illi Teras kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus, VII kl. klassijuhataja, pikapäevarühma õpetaja illi.teras@alatskivi.edu.ee
Malle Weinrauch matemaatika malle.weinrauch@alatskivi.edu.ee