Skip to content

Õpetajad

Nimi Amet Kontakt
Anne Ala ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus anne.ala@alatskivi.edu.ee
Katrin Deren saksa keel katrin.deren@alatskivi.edu.ee
Kait Eiland eesti keel, kirjandus, 9. kl. klassijuhataja kait.eiland@alatskivi.edu.ee
Grete Hantson huvijuht, rahvatants grete.hantson@alatskivi.edu.ee
Maiki Hint inglise keel, 5. kl. klassijuhataja maiki.hint@alatskivi.edu.ee
Monika Kaasik õpetaja abi, pikapäevarühma õpetaja monika.kaasik@alatskivi.edu.ee
Kristjan Kallavus kehaline kasvatus, 7. kl. klassijuhataja kristjan.kallavus@alatskivi.edu.ee
Kati Kirikal õppejuht, õpilasnõustaja sotsiaalpedagoogi ülesannetes oppejuht@alatskivi.edu.ee
Urve Koolman klassiõpetaja, õpiabiõpetaja urve.koolman@alatskivi.edu.ee
Eve Koort muusikaõpetus, 6. kl. klassijuhataja eve.koort@alatskivi.edu.ee
Airika Korbelainen matemaatika airika.korbelainen@alatskivi.edu.ee
Viigi Kurvits õpiabiõpetaja, matemaatika, eesti keel viigi.kurvits@alatskivi.edu.ee
Inna Lamp vene keel inna.lamp@alatskivi.edu.ee
Ingrid Laur loodusõpetus, geograafia, füüsika, keemia, 8. A kl. klassijuhataja, STEM ingrid.laur@alatskivi.edu.ee
Mari-Liis Must kehaline kasvatus, 4. kl. klassijuhataja mari-liis.must@alatskivi.edu.ee
Ave Otterklau algõpetus, 2. kl. klassijuhataja, 5. matemaatika, STEM ave.otterklau@alatskivi.edu.ee
Helen Paju direktor helen.paju@alatskivi.edu.ee
Dairi Pärn informaatika, IT-spetsialist, STEM dairi.parn@alatskivi.edu.ee
Heli Roosma eesti keele kui teise keele õpetaja heli.roosma@alatskivi.edu.ee
Katre Sarap tugiõppejuht, inimeseõpetus, 8. B kl. klassijuhtaja, õpiabiõpetaja katre.sarap@alatskivi.edu.ee
Ain Sööt tehnoloogiaõpetus ain.soot@alatskivi.edu.ee
Eve Tammeorg algõpetus, 1. kl. klassijuhataja, STEM eve.tammeorg@alatskivi.edu.ee
Signe Tennisson bioloogia, loodusõpetus, STEM signe.tennisson@alatskivi.edu.ee
Illi Teras käsitöö ja kodundus, 3. kl. klassijuhataja, kunst illi.teras@alatskivi.edu.ee
Malle Weinrauch matemaatika malle.weinrauch@alatskivi.edu.ee