Üldkontakt

Kooli 1

Alatskivi alevik
Alatskivi vald
60201 Tartumaa

telefon
sekretär:
7 310 121
mobiil:
53 445 581
e-post

kantselei@alatskivi.edu.ee

Koolimaja avatud 7:15 - 17:00

Haldusjärelvalve

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 Tartu

telefon 735 0222
e-post
hm@hm.ee


Tartu Maavalitsus
Riia 15, 51010 Tartu

telefon 7305200
e-post
info@tartu.maavalitsus.ee
250 aastat hariduselu Alatskivil

Vaheajaeelne nädal oli koolis põnev.
Toimusid mitmed sündmused tähistamaks 250 aastat Alatskivi hariduselu.
 

- Koguti meenutusi õpilastelt ja õpetajatelt. Valmisid põnevad stendid. 
- 6.-12. klassidele toimus Kuldvillak kooli ajaloost.
- Reedel, 21. oktoobril oli nostalgiline ja põnev õpilaskonverents "Õpetamine erinevatel aegadel" ning hariduspingi avamine.
- Laupäeval, 22. oktoobril toimus traditsiooniline vilistlaste korvpalliturniir. Osales 4 võistkonda. 
  Kuldmedalid said kaela võistkonna "Vanakesed" korvpallurid.
- Õhtusel rohkearvulisel kooli kokkutulekul oli palju rõõmsaid ja meeleolukaid kohtumisi. 
  Õhtu jooksul külastas koolimaja üle 300 endise õpilase ja töötaja.
- Kooli õpilased ja õpetajad tõid Reet Kruubi juhendamisel lavalaudadele veelkord etenduse "Vana aja kool".
- Õhtu jätkus mälestushetkega J. Liivi haual ning tantsuga saalides.

 

Pilte neist sündmustest leiate Facebooki Alatskivi Uudiste lehelt:
https://www.facebook.com/AlatskiviUudised
Pilte lisandub jooksvalt ka kooli veebialbumisse.
_MG_3912
Aitäh, et pidasid oma vana kooli meeles!
Kohtumiseni 5 aasta pärast!
Sinu kool ootab Sind!
 
8. klassi õppekäik Männikjärve rappa

10. oktoobril käisid 8. klassi õpilased matkamas Männikjärve rabas. Raba võttis meid vastu oma karge külma ja
värviküllase maastikuga. Tutvuti rabas kasvavate taimeliikidega, vaadeldi ja kirjeldati sooreljeefi ning saadi uusi
teadmisi raba kohta. Maitsti rabavett, mõõdeti turbasambla vee niiskusesisaldust, uuriti soolaugaste sügavust,
läbipaistvust ja mõõdeti temperatuuri. Õpilased kirjeldasid rabas käiku väga huvitavana. Sai katsetada raba vajumist.
See oli alles põnev ja meeldejääv. Tõelise elamuse said õpilased vaatetornis nautides kaunist vaadet rabale.
Matk lõppes  Endla looduskeskuses, kus tutvuti  rabas elavate liikide väljapanekutega ning jäädvustati end karu
topise juures. Sealsamas kinnitati keha ja puhati jalgu. Õpilane Henry Knude võttis rabas käigu kokku sõnadega:
Minu sünnipäev läks sõna otseses mõttes rappa, hoolimata minu tugevale pingutusele.
Õp. Signe Tennisson

IMG_3336

 
Tähtedest ja teadusest

13. oktoobril, kargelt jahedal sügisesel neljapäeval külastas Alatskivi Keskkooli Tartu Observatooriumi
direktor Anu Reinart, kes tutvustas 11. ja 12. klassi õpilastele, kuidas toimus tema elukutse valik ning
kirjeldas teadlaste igapäevatööd. Anu Reinart õppis ülikoolis füüsikat. Töötanud on ta erinevates
asutustes teadurina, kuid ka üldhariduskoolis õpetajana. Observatooriumi direktor avaldas kiitust õpetaja
ametile ning lisas, et tema jaoks oli õpetajana töötamine küllalti raske. Alates 2010. aastast on Anu Reinart
olnud Tartu Observatooriumi direktor. Ta rääkis õpilastele lähemalt oma tööpäeva ülesehitusest ning
projektidest, mida Tartu Observatoorium ellu viib. Õpilased arutasid koos külalisega teadlase ameti üle.
Paljude jaoks oli üllatus, et tedlase töö hõlmab lisaks uurimisele ja analüüsimisele veel hulgaliselt
erinevaid ülesandeid nagu esindamine, avalik esinemine, projekide läbi viimine ja palju muud.
Kohtumiseks mõeldud tund aega möödus liigagi kiiresti.
Aitäh, meeldiva hommikupooliku eest!

Elo Kook

 
Õpetajate päev

5. oktoober oli tavalisest koolipäevast erinev - nimelt andsid õpetajate asemel tunde 9., 11. ja 12. klass.
11.-12. klass andis tunde koolimajas ja 9. klass sai võimaluse proovida kasvatajaametit lasteaias.
Päev algas tagasihoidliku aktusega, kus õpilased pidasid pisikeste meenetega õpetajaid meeles.
Iga pedagoog sai kingituseks rõõmsa, sügisvärvilise kaardi koos neid iseloomustava tiitliga, stressipalli ja
kommi, millega suu magusaks teha.
Värsked õpetajad jagasid muljeid, öeldes, et nüüd mõistavad nad selle eluala raskust ja tõdedes, et
päev oli küll huvitav ja hariv, kuid ka väga kurnav.
Täname õpetajaid, et neil on alati elujõudu meid harida!
9.-12. klass

IMG_3213

 
Igale klassile vähemalt kaks õppekäiku

Kooli arengukava üks eesmärk on õppetegevust mitmekesistada ja huvitavamaks muuta. Selle eesmärgi
elluviimiseks oleme suurendanud õuesõppe, ekskursioonide ja matkade osakaalu õppetöös.

Igale klassile on võimaldatud vähemalt kaks transporti vajavat õppekäiku õppeaastas. Õpilastele on
tasuta nii transport kui ka õppeprogramm. Sellel õppeaastal toetab meid Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Õppekäikude eesmärk on suurendada õpilaste teadlikkust elukeskkonnast ja panna nad mõistma enda rolli
ökoloogilise tasakaalu kujundamisel. Õppekäikude ja õppeprogrammide valikul lähtusid õpetajad teemast
“Vesi elukeskkonnana ja kujundajana”. Õpilastel on võimalus käia madalsoo- ja raba- matkal,
TÜ Loodusmuuseumis ja Jääaja Keskuses.

Loodusmatkad
1. ja 2. klassi õpilased uurivad soo arengut, kõndides Emajõe kaldal. Nad saavad selgeks, mis on soo ja
madalsoomets, milles seisneb soo erilisus ning miks peame soid hoidma.
3.klass õpib vaatlema ja uurima Emajõe elustikku. Otsitakse vastust küsimusele, kellele on jõgi koduks ning
miks just jõgi, mitte meri.
5. ja 6. klass avastavad Selli-Sillaotsa õpperajal rabamaastikku. Õpitakse tundma peamisi rabataimi, tutvutakse
soode arenguga.
8.klass kinnistab koolitunnis õpitut Männikjärve rabas. Programmi “Pinnavormid ja taimed soodes” käigus
kinnistatakse teoreetilisi teadmisi praktiliste vaatluste abil:  rabas kasvavate taimeliikide tundmaõppimine,
sooreljeefi vaatlemine ja kirjeldamine,  kaardi lugemisoskuse harjutamine.
Kohalikku eluolu uurivad 7. ja 8. klass õppeprogrammi “Peipsi järv elukeskkonnana” raames. Uuritakse erinevaid
kalaliike ja kalade kohastumist eluks vees, tutvutakse Peipsi järvega (geograafilised andmed, järve tähtsus ja elustik),
teadmisi saab kalapüügist, sh kalapüügivahenditest.

TÜ Loodusmuuseum
TÜ Loodusmuuseumi tunnid toimuvad nii muuseumis kui ka õppeklassis või õues.
Õppeprogrammis “Vee-elustik” saab 1. klass vaadelda ja püüda veekogu vee-elustikku ning tutvuda erinevate
veeselgrootute rühmadega.

2. ja 3. klassi õpilased tutvuvad Eesti loomadega, nende eluviisi, toitumise ja jälgedega. Uurivad loomade nahku,
koljusid ja tegevusjälgi. Õpilased koostavad loomade jäljeraamatu.

4. klass arendab vaatlus- ja analüüsioskusi, tutvudes muuseumis vihmametsa loomadega ja nende kohastumistega ning
arutlevad vihmametsa ökosüsteemi ja selle kaitse üle.

6.klassi õpilased uurivad ja õpivad määrama Eesti maavarasid.

7.klass tutvub maailma kahepaiksete mitmekesisuse, Eesti kahepaiksete liikidega ning uurivad kahepaiksete
kaitset ja ohustatust. Samuti toovad välja kahepaiksete eripära võrdluses roomajate jt loomadega.

9. klassi õpilased vaatlevad mikroskoobi abil mikropreparaate erinevatest elurühmadest ja õpivad ise preparaati
valmistama. Õpilased vormistavad vaadeldud objektidest mikromaailma inforaamatu.

11. ja 12. klassil on võimalik harjutada kivististe määramist programmis “Elu areng Maal” ja proovida praktiliselt
DNA eraldamist programmi “Pärilikkuse lugu” raames.

Jääaja keskus
Külastades Jääaja keskust, õpivad 4.klassi õpilased tundma erinevate kliimaperioodide taimestikku ja
loomastikku ning saavad muuseumiekspositsioonist teabe leidmise, esitluse koostamise ja ettekandmise kogemusi.

5. ja 9. klass omandavad teadmisi jääaja elustiku ning inimese elutegevuse kohta ning saavad ülevaate liustiku tekkest ning arengust.

Õppekäikudel on oodatud osalema ka lapsevanemad.
Täpsem info koduleheküljelt või klassijuhatajalt.

KIK tabel

 
Alatskivi Keskkooli 2. klassi retk Emajõe-Suursoosse 16.09.2016

Katsed ja teadmised:
1. Hommikusöögi tõhususe proov – kes korralikult putru ei söö, sellel mullasond maasse ei lähe -
või kas ikka on nii?
2. Kaks väga erinevat pilti, üks ja sama koht – kevadise suurvee ajal võib seal, kus hetkel kuiv muru,
tulla vesi üle kummiku serva.
3. Katkine sild – üle katkise silla võib minna ainult siis, kui sellest on laudtee üle ehitatud.
4. Kuidas tunda ära halva maitsega marjad – mida halvem mari, seda kauem puul  püsib
(linnud alustavad söömist headest marjadest). Siiski tohiks suhu pista ainult neid marju,
mille kohta kindlalt tead, et need ei ole mürgised.
5. Ümberkukkunud puu – kui puu on jõe kalda,l võib vesi mulla puu juurte alt ära uuristada nii,
et puu kukub lõpuks ümber. Siiski on puude ja taimede juured head kalda kaitsjad, sest muidu
„sööks“ lained kaldad kiiresti ära.
6. Rähnipuu – musträhn (Eesti suurim rähn) võib putukaid otsides tervelt puult koore maha toksida.
7. Nõgesed – raudnõgeste vastu ei tasu minna – kõrvetavad.
8. Lamm – koht jõe kallastel, mille kevadine suurvesi üle ujutab. Just lammidelt  võib alguse saada
jõekallaste soostumine, aga soo teke võtab aega 400 aastat.
9. Kased – Eestis kasvab arukask (okste otsad ripuvad), sookask (oksad on  püsti), madal kask
(on nagu madal põõsas) ja vaevakask (lehed on vaevalt väikese küüne suurused).
10. Mullaproov – selgub, et see, kui sügavale mullasond maasse läheb ei olene üldse hommikusöögi
tõhususest vaid hoopis mulla tüübist. Muld on soostunud, kui sond läheb maasse vähemalt 30 cm.
Tasub olla ettevaatlik, et ise koos sondiga maasse ei vaju.
11. Vanapagana hambajäljed – kui tõmmata õrnalt pilliroo lehte sõrmede vahel, on tunda väikesed mügarikud.
12. Kopratamm – kopratammi taha jääb vesi kinni.
13. Tähelepanu „soo“ – selgub, et pärast retke sohu on meeled ja keha piisavald värsked, et
maha pidada üks tähelepanu-jooksu mäng.
14. Võileivad – aitäh kooli söögitädidele, sest pärast soomatka maitsevad võileivad ka lastele,
kes tavaliselt neid ei söö!
15. Klaaspõrand – selle all võib näha vanu müüre ja isegi luukere.


Foto: Lagle Sangernebo


 
<< Algus < Eelmine 1 2 Järgmine > Lõpp >>

Lehekülg 1 / 2