Skip to content

Tasemetööd ja eksamid

9. klasside lõpueksamid 2022/2023 õppeaastal

Põhikooli lõpueksamite ajad on järgmised:

 • Eesti keel (kirjalik) 02. juuni 202
 • Matemaatika (kirjalik) 07. juuni 2023
 • Valikeksam ühiskonnaõpetuses (kirjalik) 12. juuni 2023
 • Valikeksam inglise keel (kirjalik ja suuline) 12. juuni 2023
 • Valikeksam vene keel (kirjalik ja suuline) 12. juuni 2023

Koolisiseste kirjalike tasemetööde toimumisajad 2022/2023 õppeaastal

Koolisiseste kirjalike tasemetööde toimumisajad on järgmised:

 • 1.-6. kl eesti keel 18. aprill 2023
 • 1.-6. kl matemaatika 3. mai 2023
 • 3.-4. kl inglise keel 2. juuni 2023
 • 5. kl ajalugu 2. juuni 2023
 • 6. kl ühiskonnaõpetus 2. juuni 2023
 • 7. kl komplekstasemetöö (inglise keel, matemaatika ja loodusõpetus) 2. juuni 2023
 • 8. kl komplekstasemetöö (geograafia, inglise keel, muusikaõpetus) 2. juuni 2023

E-tasemetööde toimumisajad  2022/2023 õppeaastal

Sel õppeaastal toimuvad tasemetööd :
4. klassi matemaatika (kirjalik) 19.–22. september 2022
4. klassi eesti keel/vene keel (kirjalik) 23., 26.–27. september 2022
4. klassi eesti keel teise keelena (kirjalik) 28. september 2022
4. klassi eesti keel teise keelena (suuline) 28.–30. september, 3.-4. oktoober 2022
4. klassi loodusõpetus (kirjalik) 10.–13. oktoober 2022
7. klassi matemaatika (kirjalik) 19.–22. september 2022
7. klassi eesti keel/vene keel (kirjalik) 23., 26.–27. september 2022
7. klassi eesti keel teise keelena (kirjalik) 28. september 2022
7. klassi eesti keel teise keelena (suuline) 28.–30. september, 3.-4. oktoober 2022
7. klassi loodusõpetus (kirjalik) 10.–13. oktoober 2022
III kooliastme A2-keeletasemel inglise keel (7. klassi A-võõrkeelena õppijad) (kirjalik) 17.-18. oktoober 2022
III kooliastme A2-keeletasemel inglise keel (7. klassi A-võõrkeelena õppijad) (suuline) 17.–21. oktoober 2022
III kooliastme A2-keeletasemel vene keel (põhikoolis A- ja B- võõrkeelena õppijad) (kirjalik ja suuline) 11.-12. jaanuar 2023
I kooliastme sotsiaalainete katseline tasemetöö (3. klass) 4.-5. mai 2023
II kooliastme sotsiaalainete katseline tasemetöö (6. klass) 8.-9. mai 2023

Kõik tasemetööd on elektroonilised ja viiakse läbi EISi keskkonnas: https://eis.ekk.edu.ee/
Tasemetöö on õpilase ja õpetaja jaoks enesehindamise vahend. Tasemetöö annab ülevaate,
milliste teemade või pädevustega on vaja koos õpilastega veel tööd teha ja millistes ollakse juba
väga edukad. Tasemetöö eest õpilastele hindeid ei panda.