Skip to content

Tasemetööd ja eksamid

E-tasemetööd  ja lõpueksamid 2022/23 õppeaastal

Sel õppeaastal toimuvad järgmised tasemetööd (alus: haridus- ja teadusministri määrus):
4. klassi matemaatika (kirjalik) 19.–22. september 2022
4. klassi eesti keel/vene keel (kirjalik) 23., 26.–27. september 2022
4. klassi eesti keel teise keelena (kirjalik) 28. september 2022
4. klassi eesti keel teise keelena (suuline) 28.–30. september, 3.-4. oktoober 2022
4. klassi loodusõpetus (kirjalik) 10.–13. oktoober 2022
7. klassi matemaatika (kirjalik) 19.–22. september 2022
7. klassi eesti keel/vene keel (kirjalik) 23., 26.–27. september 2022
7. klassi eesti keel teise keelena (kirjalik) 28. september 2022
7. klassi eesti keel teise keelena (suuline) 28.–30. september, 3.-4. oktoober 2022
7. klassi loodusõpetus (kirjalik) 10.–13. oktoober 2022
III kooliastme A2-keeletasemel inglise keel (7. klassi A-võõrkeelena õppijad) (kirjalik) 17.-18. oktoober 2022
III kooliastme A2-keeletasemel inglise keel (7. klassi A-võõrkeelena õppijad) (suuline) 17.–21. oktoober 2022
III kooliastme A2-keeletasemel vene keel (põhikoolis A- ja B- võõrkeelena õppijad) (kirjalik ja suuline) 11.-12. jaanuar 2023
I kooliastme sotsiaalainete katseline tasemetöö (3. klass) 4.-5. mai 2023
II kooliastme sotsiaalainete katseline tasemetöö (6. klass) 8.-9. mai 2023

Kõik tasemetööd on elektroonilised ja viiakse läbi EISi keskkonnas: https://eis.ekk.edu.ee/
Tasemetöö on õpilase ja õpetaja jaoks enesehindamise vahend. Tasemetöö annab ülevaate,
milliste teemade või pädevustega on vaja koos õpilastega veel tööd teha ja millistes ollakse juba
väga edukad. Tasemetöö eest õpilastele hindeid ei panda.

9. klasside lõpueksamid

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
  • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
  • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023
  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023