Skip to content

Tasemetööd ja eksamid

Tasemetööd
3. klass

 • eesti keel - 08.05.2019
 • matemaatika - 15.05.2019

4. klass

 • loodusõpetus - 02.10.2018

6. klass

 • eesti keel - 14.05.2019
 • matemaatika - 21.05.2019

7. klass

 • loodusõpetus - 25.09.2018

9. klasside lõpueksamid

Käskkiri nr 1-2_17 (17.04.2019) Põhikooli 2018_2019 õa lõpueksamite plaani ja komisjonide kinnitamine

 • eesti keel (kirjalik) – 03.06.2019
 • matemaatika (kirjalik) – 10.06.2019
 • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,
 • ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13.06.2019
 • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.06.1209