Skip to content

Tasemetööd ja eksamid

9. klasside lõpueksamid 2023/2024 õppeaastal

Põhikooli lõpueksamite ajad on järgmised:

  • Eesti keel (kirjalik) 31. mai 2024
  • Matemaatika (kirjalik) 06. juuni 2024
  • Ühiskonnaõpetus (kirjalik) 12. juuni 2024
  • Inglise keel (kirjalik) 12. juuni 2024
  • Inglise keel (suuline) 13. juuni 2024
  • Vene keel (kirjalik ja suuline) 12. juuni 2024

Koolisiseste kirjalike tasemetööde toimumisajad 2023/2024 õppeaastal

Koolisiseste kirjalike tasemetööde toimumisajad on järgmised:

E-tasemetööde toimumisajad  2023/2024 õppeaastal

Sel õppeaastal toimuvad tasemetööd :

Kõik tasemetööd on elektroonilised ja viiakse läbi EISi keskkonnas: https://eis.ekk.edu.ee/
Tasemetöö on õpilase ja õpetaja jaoks enesehindamise vahend. Tasemetöö annab ülevaate,
milliste teemade või pädevustega on vaja koos õpilastega veel tööd teha ja millistes ollakse juba
väga edukad. Tasemetöö eest õpilastele hindeid ei panda.