Skip to content

Tule Alatskivile, sest
• pakume kaasaegset töökeskkonda ning positiivset pinget pakkuvat tööd;
• Sind ootavad ees sõbralikud ja toetavad kolleegid;
• meie koolis väärtustatakse töötaja erialast arengut, mille osaks on põnevad
täienduskoolitused ning kogemuste jagamine kolleegidega;
• meil saad Sa soovi korral osaleda rahvusvaheliste projektide töös ning käia end piiri taga
täiendamas;
• me väärtustame loomingulisust ja uuendusmeelsust õpetamises.

Sinu töö sisuks on
• klassiõpetaja töö, mida alustad 2021. aasta septembris 1. klassiga;
• hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine;
• koostööprojektide algatamine ja läbiviimine, sh õppekäikude ja ürituste korraldamine
koostöös kolleegidega erinevatest klassidest ja koolidest.

Ootame Sind, kui
• oled valmis panustama Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli arengusse pikema aja jooksul;
• vastad õpetaja kvalifikatsiooninõuetele (eelistatud on kandidaadid, kes omavad klassiõpetaja
ettevalmistust);
• omad kvalifikatsiooni ja/või kogemust ühes järgnevast: ringijuht või töö erivajadustega
lastega;
• oled viimased 3 aastat töötanud Eesti haridussüsteemis (eelistatult klassiõpetajana);
• oled hästi kursis nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetega ning kasutad õppetöös oskuslikult
digivahendeid;
• Sul on valmisolek osutada vajadusel tugiõpet (eeliseks kompetentsid tööks HEV-õpilastega).

Avaldus, CV ja magistrikraadi (diplom koos akadeemilise õiendiga) ning õpetajakutset
tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 28. maiks 2021 e-posti aadressile direktor@alatskivi.edu.ee