Skip to content

EDUKAS KANDIDAAT:
• vastab haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 2 lõike 1 nõuetele;
• omab teadmisi nüüdisaegsest õpikäsitusest, õppiva organisatsiooni ja kaasava hariduse põhimõtetest;
• on õpi- ja otsustusvõimeline, oskab väga hästi analüüsida ja planeerida;
• on vastutustundlik, iseseisev mõtleja, on korrektne ja täpne, oskab teha koostööd ja hästi suhelda;
• on väga hea pingetaluvusega;
• on korrektne töös dokumentidega;
• töötab koostöövõrgustikes koos teiste oma eriala spetsialistidega;
• nõustab ja juhendab kolleege ning teisi spetsialiste;
• täiendab ennast erialaselt;

MOTIVATSIOONIPAKETT:
• rõõmsameelne ning toetav kollektiiv;
• konkurentsivõimeline palk;
• 56 kalendripäeva põhipuhkust;
• tugisüsteemi arendamise eestvedamine;
• tervislikku eluviisi soosiv ja praktiseeriv kollektiiv;
• ajalooliselt, looduslikult ja kultuuriliselt mitmekesine elukeskkond;
• arengut toetav kogukond

Avaldus, haridust ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad ja CV saata Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli direktorile hiljemalt 27. novembriks meiliaadressil direktor@alatskivi.edu.ee
Vestlusvoorud: 2. - 4. detsembril 2020
Tööleasumine 1. jaanuarist 2021