Skip to content


Eelkool

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli eelkool alustab 12. veebruaril 2024 a.
Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli eelkool toimub kooli ruumides.
Päeva algus 8.05, päeva lõpp 10.40.
Eelkool toimub 12 korda.

Eelkooli tunniplaan:

  1. tund üldõpe (õpetaja Eve Tammeorg, ruum 213)
  2. tund liikumine (õpetaja Mari-Liis Must)
  3. tund üldõpe (õpetaja Ave Otterklau, ruum 213)

Vajalikud vahendid:

  • Vahetusjalanõud (võivad olla sellised, millega saab saalis ka kehalise kasvatuse tunnis osaleda)
  • Pinal (harilik pliiats, kustutuskumm, värvilised pliiatsid, kogujaga teritaja)

Lisainformatsioon:
õppejuht Kati Kirikal, oppejuht@alatskivi.edu.ee, 5171552.


Ootame avaldusi vanematelt, kelle lapsed alustavad kooliteed 2023/24.
õppeaastal Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli 1. klassis hiljemalt 18.augustiks 2023.

Avalduse vorm on leitav SIIT
Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) lapse sünnitunnistuse koopia;
2) seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
3) lapse koolivalmiduse kaart;
4) 1 foto õpilaspileti väljastamiseks (3x4 cm).

Avaldus koos lisadega palume saata digiallkirjastatult kooli e- posti aadressil
kool@alatskivi.edu.ee või tuua kooli kantseleisse (aadressil Kooli 1, Alatskivi
alevik) eelneval kokkuleppel, helistades sekretärile tel 5344 5581.
Täiendav info kooli sekretärilt tel 5344 5581.

2023/2024. õa 1. klassi õpetaja on Eve Tammeorg.
Eelkool hakkab toimuma teisipäeviti kooli ruumides.
Päeva algus 8.05. Päeva lõpp 10.50.
Eelkool toimub 12 korda.

Täiendav info
Eelkooli eesmärgiks on:

  • lapse suunamine mängulistelt tegevustelt õppimisele;
  • koolieluga tutvumine.

Eelkooli tunniplaan:

  1. üldõpe
  2. üldõpe
  3. keh kasv/muusika (üle nädala vahelduvalt)

Vajalikud vahendid:
Vahetusjalanõud (võivad olla sellised, millega saab saalis ka kehalise kasvatuse tunnis osaleda, pinal (harilik pliiats, kustutuskumm, värvilised pliiatsid, kogujaga teritaja).

Lisainformatsioon:
õpetaja Eve Tammeorg, eve.tammeorg@alatskivi.edu.ee.
õppejuht Kati Kirikal, oppejuht@alatskivi.edu.ee, 5171552.