Skip to content

Koolivaheaeg 19. ‒ 25. aprill 2021

Distantsõpe

Seoses karmistatud piirangutega kogu vabariigis on
Juhan Liivi nim Alatskivi Kool alates 11.03.2021 täielikul distantsõppel.
Täiendav info jõuab kodudesse eKooli ja klassijuhatajate kaudu.
Püsime terved!


Distantsõppe materjalid 12. - 16. aprill


Distantsõppe materjalide arhiivEDUKAS KANDIDAAT:
• vastab haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 2 lõike 1 nõuetele;
• omab teadmisi nüüdisaegsest õpikäsitusest, õppiva organisatsiooni ja kaasava hariduse põhimõtetest;
• on õpi- ja otsustusvõimeline, oskab väga hästi analüüsida ja planeerida;
• on vastutustundlik, iseseisev mõtleja, on korrektne ja täpne, oskab teha koostööd ja hästi suhelda;
• on väga hea pingetaluvusega;
• on korrektne töös dokumentidega;
• töötab koostöövõrgustikes koos teiste oma eriala spetsialistidega;
• nõustab ja juhendab kolleege ning teisi spetsialiste;
• täiendab ennast erialaselt;

MOTIVATSIOONIPAKETT:
• rõõmsameelne ning toetav kollektiiv;
• konkurentsivõimeline palk;
• 56 kalendripäeva põhipuhkust;
• tugisüsteemi arendamise eestvedamine;
• tervislikku eluviisi soosiv ja praktiseeriv kollektiiv;
• ajalooliselt, looduslikult ja kultuuriliselt mitmekesine elukeskkond;
• arengut toetav kogukond

Avaldus, haridust ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad ja CV saata Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli direktorile hiljemalt 27. novembriks meiliaadressil direktor@alatskivi.edu.ee
Vestlusvoorud: 2. - 4. detsembril 2020
Tööleasumine 1. jaanuarist 2021

 • 2 laia joonega vihik (16 joont)
 • 2 ruudulist vihik (väike ruut)
  Vihikutele ümber kile. Vihikud joonitud!
  (PEALE EI KIRJUTA!
  NIMI KIRJUTADA PLIIATSIGA VIHIKU SISSE)
 • 2-3 pehmemat harilikku pliiatsit
 • Kogujaga teritaja
 • 2 joonlauda (lühem ja pikem)
 • Värvilised pliiatsid
 • Rasvakriidid
 • Õlipastellid
 • Viltpliiatsid
 • Kustutuskumm
 • Plastiliin (kui ei ole karbi sees, siis võiks panna mingi karbi sisse)
 • Guaššid (12 tk karbis, kus on ka valge värv)
 • Vesivärvid (värvi pind pealt läikiv)
 • Lapp pintslite pühkimiseks
 • Pintslid (neid võiks olla vähemalt kolmes paksuses)
 • Alus värvide segamiseks
 • Veetops (ei pea ostma, piisab ka purgist/tassist)
 • Väike joonistusplokk
 • Suur akvarell joonistusplokk
 • Värvilised paberid (võiks panna mapi sisse)
 • Käärid (vasakukäelistel vasaku käe käärid)
 • Pulgaliim
 • 1 kiirköitja tööde jaoks
 • Liikuv aabits koos tähtedega (tähed tähestikulises järjekorras)
 • Õpilaspäevik (suuremas formaadis ja laiemete joonevahedega)

  Kuna kõik koolitarbed maksavad siiski kokku päris palju raha ja on lapsi, kellel on oma asjade hoidmise ja äratundmisega alguses päris palju raskusi, siis võiks kõik asjad varustada õpilase nimega (ka riided ja jalanõud), et kaotatud või segaduses olevaid esemeid saaks õigele omanikule pakkuda.

  Küsimuste ja murede korral võib kirjutada järgnevale meilile: eve.tammeorg@alatskivi.edu.ee
  Telefon 53 440 713

Ootame avaldusi vanematelt, kelle lapsed soovivad alustada kooliteed 2020/21. õppeaastal Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli 1. klassis.

Eelkoolis mitteosalenud laste vanematel
palume esitada avaldus hiljemalt 5. juuniks 2020.

Eelkoolis osalenud laste vanematel
palume esitada avaldus hiljemalt 29.juuniks 2020.

Avalduse vorm on leitav SIIT

Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:

 • lapse sünnitunnistuse koopia;
 • seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
 • tervisetõend (esitada hiljemalt 29. augustiks);
 • lapse koolivalmiduse kaart (esitada hiljemalt 29. augustiks);
 • 1 foto (3x4 cm) õpilaspileti väljastamiseks (esitada hiljemalt 29. augustiks).

Avalduse koos lisadega palume saata digiallkirjastatult kooli e- posti aadressil kool@alatskivi.edu.ee või tuua kooli kantseleisse (aadressil Kooli 1, Alatskivi alevik) eelneval kokkuleppel kooli sekretäriga.

Täiendav info kooli sekretärilt ja direktorilt.
Sekretär: tel 5344 5581
Direktor: tel 5221998