Skip to content

Ootame avaldusi vanematelt, kelle lapsed alustavad kooliteed 2024/25. õppeaastal Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli 1. klassis.

Avalduse vorm on leitav SIIT

Koos avaldusega esita meile järgmised dokumendid:
1) lapse sünnitõendi koopia;
2) lapse seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
3) koolivalmiduskaart;
4) tervisekaart;
5) dokumendifoto õpilaspileti väljastamiseks (3x4 cm).

Avaldus koos lisadega palume saata digiallkirjastatult kooli e- posti aadressil kool@alatskivi.edu.ee või saab täita koolis kohapeal Kooli 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald 60201 Tartumaa.

Lisainformatsioon:
e-post: kool@alatskivi.edu.ee
tel.: 53445581


Vaata lisaks:

Ootame avaldusi vanematelt, kelle lapsed alustavad kooliteed 2023/24.
õppeaastal Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli 1. klassis hiljemalt 18.augustiks 2023.

Avalduse vorm on leitav SIIT
Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) lapse sünnitunnistuse koopia;
2) seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
3) lapse koolivalmiduse kaart;
4) 1 foto õpilaspileti väljastamiseks (3x4 cm).

Avaldus koos lisadega palume saata digiallkirjastatult kooli e- posti aadressil
kool@alatskivi.edu.ee või tuua kooli kantseleisse (aadressil Kooli 1, Alatskivi
alevik) eelneval kokkuleppel, helistades sekretärile tel 5344 5581.
Täiendav info kooli sekretärilt tel 5344 5581.

2023/2024. õa 1. klassi õpetaja on Eve Tammeorg.
Eelkool hakkab toimuma teisipäeviti kooli ruumides.
Päeva algus 8.05. Päeva lõpp 10.50.
Eelkool toimub 12 korda.

Täiendav info
Eelkooli eesmärgiks on:

  • lapse suunamine mängulistelt tegevustelt õppimisele;
  • koolieluga tutvumine.

Eelkooli tunniplaan:

  1. üldõpe
  2. üldõpe
  3. keh kasv/muusika (üle nädala vahelduvalt)

Vajalikud vahendid:
Vahetusjalanõud (võivad olla sellised, millega saab saalis ka kehalise kasvatuse tunnis osaleda, pinal (harilik pliiats, kustutuskumm, värvilised pliiatsid, kogujaga teritaja).

Lisainformatsioon:
õpetaja Eve Tammeorg, eve.tammeorg@alatskivi.edu.ee.
õppejuht Kati Kirikal, oppejuht@alatskivi.edu.ee, 5171552.