Skip to content

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli õpilasesindus koostas projekti „Ei külmeta!“ Tartumaa Noortefondile juba septembrikuus. Projektiga taotlesid noored rahastust lastekoori rahvariiete täiustamiseks suurrättide näol.
Noored soovivad ise kangastelgedel kududa suurrätid, noori toetavad selles projektis Alatskivi Maanaiste Seltsi liikmed, kooli käsitööõpetaja Illi Teras, direktor Helen Paju ja huvijuht Grete Hantson.
1. novembril teatas Tartumaa Noortefond, Tartumaa Arendusselts, Tartu Ärinõuandla ja Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus, et projektifondi hindamiskomisjon määras esitatud projektile toetuse taotletud täismahus, 1000 EUR.
Kodavere kultuuripärandiga tegelemine ja toidu, kirjanduse, käsitöö ning Kodavere kolme kultuuri tutvustamine on kooli õppekava prioriteet.
On hea meel, et õpilasesindus toetab oma tegemistes kooli eesmärke.Huvijuht

Huvijuht
Grete Hantson

29. oktoobril külastasid meie kooli 8. ja 9. klass projekti „Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames Tartus Spark majas asuvat Ettevõtlusküla ja Spark makerlabi. Mõlemad klassid said osaleda nii rollimängus “Ettevõtlik kodanik” kui ka töötoas meisterdada. “Ettevõtlik kodanik” on rollimäng, kus osalejad jagatakse võistkondadesse ning iga võistkond saab oma ettevõtte/asutuse, mille juhi ja töötaja rolli nad asuvad. Kokku 2,5 tundi väldanud mängu käigus said õpilased vastuse küsimustele: mis tunne on olla ettevõtte juht ja töötaja? Kust tuleb raha ettevõttele? Mis on maksud ja mida riik nendega teeb? Missugune on ettevõtlik inimene? Kuidas raha ringleb? Mäng oli pingeline ja kaasahaarav ning lõpuringis said kõik jagada oma muljeid, kas nende ettevõtte jäi kolme kuulise mänguperioodi lõpuks kasumisse või kahjumisse ning mida nad teeksid teinekord teistmoodi. Makerlabis valmistas 8. klass patarei toitega põlevaid laternaid. 9. klassi ülesanne oli moodustada Rude Goldbergi ahelreaktsioon, kus lõppoperatsiooni teostamisele eelneb hulk omavahel doominoefekti-laadselt seotud operatsioone. Mõlemad klassid said oma ülesannetega suurepäraselt hakkama. Õpilaste tagasiside õppepäevale oli ülimalt positiivne, eriti meeldis kõigile rollimäng, kust 8. klass saab võtta mõtteid ja oskusi kaasa enda minifirmade loomisesse ja juhtimisse, mis neil sellel aastal kõigil kavas on.

Kristjan Kallavus

Neljapäeval, 3. oktoobril osalesid Alatskivi kooli 5. ja 8. klass Keskkonnaameti õppeprogrammis ,,Looduskaitse- mis see on?”. Kui kõik oma kapipõhjadest soojad sokid, sallid, kindad ja karupüksid üles olid leidnud, oli aeg bussi astuda ja Iisaku looduskeskuse poole teele asuda. 

Esimesena läksime me ranniku-äärsele maastikukaitsealale, kus tegime pooleteise kilomeetri pikkuse jalutuskäigu Valaste joa juurde. Nõrganärvilisi ja kõrgusekartjaid ootas seal ees hirmus, aga samas imeilus jalutuskäik kõrgest trepist üles, mille jooksul paljud oma telefoni galeriid uute piltidega täiendada otsustasid.

 Pärast kerget lõunapausi reisisime me koos Toila Oru parki, kus saime  nalja heita väga veidrate muhklike puude üle. Pargis oli veel uhke Oru lossi aed, mille peale jällegi paljud telefonide kaamerad imetlusega välja võtsid. Pargis saime me väga palju uut teada ka seal kunagi asunud lossi ajaloost.

Kui me lõpuks imeilusast pargist välja olime saanud, suundusime bussiga erinevaid Ida-Virumaal asuvaid järvi vaatama. Seal saime me õppetunni vee liigse tarbimise kohta, kui giid meile järvede ajaloost jutustas.

Oma õppekäigu lõpetasime me sealsamas, kust meie reisikene alanudki oli - Iisakus. Kuid seekord läksime me looduskeskuse asemel hoopis vaatetorni juurde, mille otsa kõik usinalt ronida otsustasid. Sealt avanes meile imekena vaade metsale ja põldudele, mis torni ümbritsesid.

Lõppkokkuvõttes meeldis kõigile see elamusterikas matk Ida-Virumaa kaunis looduses ja olen kindel, et koolitundide asemel eelistasime me kõik värske õhu käes natuke ringi tatsata.

Hella Hildegard Niitra 
8.klass

Teisipäeval, 01.oktoobril osalesid 6.,7. ja 9.klasside õpilased õppekäigul Lääne-Virumaal Lahemaa rahvuspargis Oandu külastuskeskuses. Sügispäev oli igati sobilik õues õppimiseks ja toimetamiseks. Oandu külastuskeskuses õppisime tundma mere elustiku erinevaid liike, tutvusime kivististe ja kivimitega ning vaatasime mereteemalist filmi. Edasi matkates mööda metsaradu uudistasime huvitavaid lõike Põhja-Eesti rannikumadalikust. Rajal avanes meile pinnavormide ja looduse erakordne mitmekesisus. Matkates tegime mitmeid peatusi, et kuulata ja märgata meid ümbritsevat. Rada kulges läbi metsa otse mere äärde Altjale. Mere ääres kordasime üle juba kõik õpitud liigid ja nautisime tugevat tuult koos lainetusega. Matkalt ei puudunud ka väike eine. Päev oli ülimalt muljeterohke ja liikumine vabas looduses tekitas kõigile reipa meeleolu.

Sõitu ja programmi läbiviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Tekst:õpetaja Signe Tennisson
Fotod:Illi Teras, Kristjan Kallavus ja Kaili Raja