Skip to content

Hoolekogu

Lastevanematel on võimalus probleemide ja küsimuste korral pöörduda hoolekogu liikmete poole.

Liikmed

Nimi Esindatav Kontakt
Hoolekogu meililist hoolekogu@alatskivi.edu.ee
Kadri Pärn esimees, vanemate esindaja kadrimell@yahoo.com
Lauri Tollimägi aseesimees, vanemate esindaja lauritollimagi@gmail.com
Signe Tennisson sekretär, õppenõukogu esindaja signe.tennisson@alatskivi.edu.ee
Ingrid Laur õppenõukogu esindaja ingrid.laur@alatskivi.edu.ee
Mari Niitra vanemate esindaja mari.niitra@gmail.com
Külli Must kooli toetavate organisatsioonide esindaja must.kylli@gmail.com
Tanel Elken vilistlaste esindaja tanel.elken@gmail.com
Grete-Stina Haaristo koolipidaja esindaja gretestina@gmail.com
Anu Roosna õpilasesinduse esindaja anu.roosna@alatskivi.edu.ee