Skip to content

SA Innove rahastatud projekti „Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames toimus 07.01.2020 Alatskivi lossis õpituba „Motivatsiooni- ja enesejuhtimiskoolitus“, mille viis läbi koolitaja Margo Mitt MTÜ-st Väärtuskoolitus. Õpitoas osalesid Alatskivi kooli 8. ja 9. klassi õpilased.
Tänapäeva töömaailmas hinnatakse töötajaid mitte ainult nende tarkuse ja kogemuse alusel, vaid ka lähtuvalt sellest, kui hästi nad tulevad toime iseenda ja oma suhete juhtimisega. Väärtustatakse aina enam isiksust- initsiatiivikust, paindlikkust, kohanemisvõimet, mõjukust jne. Koolitaja rõhutas: “Sinu elu on Sinu enese kätes ja see on võimas tunne, kui märkad, et mina ise juhingi nii enda mõtteid, tundeid kui kogu olemist.“ Enesejuhtimise oskuste arendamine aitab inimestel saada rohkem ja mõjusamalt iseendaks, leida harmooniat oma rollides ning tõsta oma enesehinnangut. Enesejuhtimise teema on tihedalt seotud motivatsiooniga. Koolitaja sõnas: „Ainus inimene, kes Sind tegelikult motiveerida võib, oled Sa ise.“ Margo Mitt tõi välja, et kui soovida luua enda ümber paremat maailma, ei tohiks keskenduda vigadele ja halvale, vaid peaks märkama positiivset endas ja enda ümber. Koolitusel anti häid tööriistu, et märgata ja muuta oma suhtumist. Arutleti teemadel, mis on mind tegutsema panevaks jõuks ning mille pärast pidurdun. Toimus aktiivõpe, kus õpiti lihtsaid, kõigile jõukohaseid enesejuhtimise praktilisi võtteid. Kasutati grupitöid, praktiliste situatsioonide lahendamist ja erinevaid loovmeetodeid.
Mõned mõtted õpilaste tagasisidelehtedelt: „Sain aru, et elu võib palju huvitavamaks muutuda, kui ma proovin uut ja usun endasse. Olla julgem, mitte karta mugavustsoonist välja minna. Teha kõike, et eesmärgid saaksid täidetud. Ära hakka teisi järgi tegema ning ära võrdle ennast teistega. Kirjutan rohkem asju üles, analüüsin ennast rohkem. Mõtle positiivselt. Mõtle suurelt. Väikesed sammud viivad suurte tegudeni. Ei tohi ennast alahinnata.“
Ettevõtlikkuse arendamise tegevused jätkuvad. 28.01.2020 toimub Alatskivi lossis õpituba „Idee starter“, mis on ka ettevalmistus mais 2020 toimuvaks ideekonkursi finaaliks.

Projekt on rahastatud ESF taotlusvoorust „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks”.

Piret Kaur
Alatskivi Kooli ettevõtlikkuse arendamise projektijuht

Juhan Liivi nim Alatskivi Kool kuulub alates 17.12.2019 „Ettevõtlik kool“ võrgustikku. See on haridusprogramm, mis on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. Programm toob koolidesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. Ettevõtlikuks kujundab keskkond. Ettevõtlikus koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja –protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist. Õppetöö mõtestamiseks on õpitav seostatud reaalse eluga.

Alatskivi kooli õpetajad läbisid 29.08.2019 „Ettevõtliku kooli“ baaskoolituse, mis tutvustas lisaväärtuse loomise võimalusi läbi antud haridusprogrammi. 03.01.2020 toimunud „Ettevõtliku kooli“ rakendamise koolitusel tutvustati, kuidas läbi ettevõtlikkuse on võimalik ainetunde huvitavamaks muuta ja siduda õppekava teemad päriseluga.

Piret Kaur
Alatskivi kooli ettevõtlikkuse arendamise projektijuht

18. novembril toimus 8. ja 9. klassi õpilaste õppekäik Tartumaa ettevõtetesse projekti „Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames.

Kõigepealt tutvusime Tartu Lennujaama tööga. Paljud inimesed ei teagi, et Tartust saab kord päevas lennata Helsingisse ja tagasi. Lennujaamas on eraldi ilmajaam, kus saab jälgida sademeid, õhurõhku, tuult ja pilvisust. Eriti huvitav oli teada saada, kuidas lennujaamas linde peletatakse. Linnud on lennukitele suureks ohuks ja sellepärast hirmutatakse neid eemale kõvade paukudega. Tartu Lennujaamas on võimalik teha ka huvilende. See maksab 70 eurot kolmele inimesele 10. minutiks. Nägime lennukeid, helikoptereid, rajakorrastuse masinaid ja tuletõrjeautot.

Järgmisena külastasime Viinamärdi talu Nõo vallas Luke külas. Nägime lambakasvatust ja saime maitsta lambapiimajuustu. Saime teada, kuidas lambaid lüpsiplatsil lüpstakse. Lambad võtavad lüpsiplatsil järjekorda vastavalt sellele, milline on nende iseloom. Aktiivsemad trügivad ette ja tagasihoidlikumad hoiduvad tahapoole. See oli meile kõigile uudiseks.

Nüüd siirdus 8. klass Tartus asuvasse Disaintekstiili OÜ-sse ja 9. klass Kroonpress AS-i. Disaintekstiili OÜ oli armas väike ettevõte, kus valmistatakse jalgratturitele ja suusatajatele spordiriideid. Üllatas see, et nende riideid on endale tellinud väga paljud kuulsad inimesed. Näiteks Kersti Kaljulaid, Tanel Padar, Raivo E. Tamm ja paljud teised. Üks spordisärk on valmistatud isegi Rooma paavstile.

Kroonpress AS on ettevõte, kus trükitakse ajalehti ja ajakirju. Kõige rohkem pakkus huvi trükkali amet, sest see töö nõuab kõige rohkem oskusi ja kogemusi. Üllatas see, et ettevõttes töötab 270 inimest, kuigi enamiku tööst teevad ära masinad.

Puitpaneel OÜ-s jäi eelkõige meelde see, kuidas puidutööstuses arvestati väga keskkonnaprobleemidega. Saime teada, kuidas puitu kokkuhoidlikult kasutada majade ehitamiseks. Nägime, kuidas suured masinad arvutite abil töötavad. Väga palju oli saepuru.

Päeva lõpuks külastasime restorani Kolm Tilli, mis asub Tartus Aparaaditehases. Tore oli see, et saime käia ka restorani köögipoolel ja tagaruumides. Pitsat küpsetatakse seal ainult puiduga köetavas ahjus ja seetõttu on see väga maitsev. Meile pakuti praadi ja magustoitu, mis olid väga head ja me saime kõhud kõvasti täis. Restorani omanikud rääkisid, kuidas asutada oma restorani või muud ettevõtet ja kui suur vastutus see tegelikult on. Paljud lähevad Kolme Tilli restorani uuesti tagasi, sest seal oli väga maitsev toit ja meeldiv teenindamine.

Õppepäevaga jäid 8. ja 9. klassi õpilased väga rahule. See selgus tagasiside küsitlustes ja omavahelistes vestlustes.

Projekt on rahastatud ESF taotlusvoorust „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks”.

Õpetaja Anne Ala

29. oktoobril külastasid meie kooli 8. ja 9. klass projekti „Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames Tartus Spark majas asuvat Ettevõtlusküla ja Spark makerlabi. Mõlemad klassid said osaleda nii rollimängus “Ettevõtlik kodanik” kui ka töötoas meisterdada. “Ettevõtlik kodanik” on rollimäng, kus osalejad jagatakse võistkondadesse ning iga võistkond saab oma ettevõtte/asutuse, mille juhi ja töötaja rolli nad asuvad. Kokku 2,5 tundi väldanud mängu käigus said õpilased vastuse küsimustele: mis tunne on olla ettevõtte juht ja töötaja? Kust tuleb raha ettevõttele? Mis on maksud ja mida riik nendega teeb? Missugune on ettevõtlik inimene? Kuidas raha ringleb? Mäng oli pingeline ja kaasahaarav ning lõpuringis said kõik jagada oma muljeid, kas nende ettevõtte jäi kolme kuulise mänguperioodi lõpuks kasumisse või kahjumisse ning mida nad teeksid teinekord teistmoodi. Makerlabis valmistas 8. klass patarei toitega põlevaid laternaid. 9. klassi ülesanne oli moodustada Rude Goldbergi ahelreaktsioon, kus lõppoperatsiooni teostamisele eelneb hulk omavahel doominoefekti-laadselt seotud operatsioone. Mõlemad klassid said oma ülesannetega suurepäraselt hakkama. Õpilaste tagasiside õppepäevale oli ülimalt positiivne, eriti meeldis kõigile rollimäng, kust 8. klass saab võtta mõtteid ja oskusi kaasa enda minifirmade loomisesse ja juhtimisse, mis neil sellel aastal kõigil kavas on.

Kristjan Kallavus

Projekti „Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames toimus 13. mail ja 16. mail 2019 teise tegevusena õppekäigud Peipsiääre valla ettevõtetesse.

7. klassi ja 8. klassi noored tutvusid lähemalt kohaliku piirkonna ettevõtetega ja ettevõtjatega. Külastati järgmisi ettevõtteid: OÜ Kallaste Kalur, Turgi käsitöötalu, Kroonipuu OÜ, Nina majad, Mesi Tare OÜ. Õpilased said infot erinevate ettevõtlusvaldkondade kohta. Tutvuti erinevate ametite ja töökeskkondadega. Ettevõtete külastused olid seotud ka õpetatava ainega (inimeseõpetus). Külastuse ajal täitsid õpilased õppekäigu lehed, kus nad pidid ühe külastatava ettevõtte kohta võimalikult palju teada saama. Hiljem arutati tunnis õppekäigus kogetut ja hinnati iseseisvat tööd. Õppekäigud andsid noortele mõtteid, milliseid oskusi ja teadmisi on vaja ning milliseid isikuomadusi ühes või teises kohas väärtustatakse.

Suur tänu piirkonna ettevõtete esindajatele, kes Alatskivi kooli noori heal meelel vastu võtsid ning ettevõtete tegemisi tutvustasid. Tänan ka tublisi õpilasi, kes olid teinud eeltööd ja valmistanud ette huvitavaid küsimusi ettevõtjatele.

Juunikuus ootab noori ees õpituba „Baltisaksa mõisakultuuri tutvustamine ja lossi majandamine tänapäeval“. Õpituba toimub Alatskivi Lossis ja läbiviijaks on Eve Sild.

Projektijuht Piret Kaur

Vaata pilte siin