Skip to content

SA Innove rahastatud projekti „Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames toimus 11.02.2020 Alatskivi lossis õpituba „Ettevõtluspädevuse arendamine kooliõpilastel“, mille viis läbi koolitaja Elmo Puidet OÜ-st BDA Consulting. Õpitoas osalesid Alatskivi kooli 8. ja 9. klassi õpilased.
Koolitaja Elmo Puidet on ettevõtja ja koolitaja, kes on kogenud ettevõtluses nii eduelamust, kui ka pankroti väljakuulutamist. Tema sõnul ettevõtjaks hakkamine annab palju vajalikku enesekindlust, töö- ja juhtimiskogemust. Ettevõtja on kui leiutaja, kes mõtleb uusi lahendusi eesmärgini jõudmiseks. E. Puidet tõi välja, et inimese areng algab siis, kui ta suudab oma mugavus- ja hirmutsoonist välja tulla. Julgeb tegeleda uute väljakutsete ja probleemidega. Omandab uusi oskusi ja kogemusi. Seejärel on võimalus ka seatud eesmärkide saavutamine ja unistuste täideviimine. Tähtis on mõelda- mida mulle meeldib teha, mida oskan hästi, mida inimesed vajavad, milliseid ressursse läheb vaja. Koolitaja rääkis ettevõtluse olemusest ja tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonnas.
Mõeldi koos ettevõtte tegevus- ja makrokeskkonnas toimuvast. Arutleti ettevõtluse ja turumajanduse põhimõtete üle. Räägiti inimtegevusest, keskkonnast, ärieetikast ja nende mõjust ning mõjutajatest. Vaadeldi ettevõtja/juhi ja töötaja rolli ettevõttes. Mõeldi liidrioskuste ja innovatiivse juhtimise üle. Arutleti vajalike juhtimistegevuste nagu planeerimine, organiseerimine, eestvedamine ning kontrolli üle. Ühe teemana räägiti meeskonnatööst ning inimestega tegelemise tähtsusest. Toodi välja, milline peaks olema hästi toimivas ettevõttes kommunikatsioon ja inimsuhted. Otsiti vastuseid küsimustele: Mis on meeskond? Kuidas töötajaid motiveerida? Kuidas meeskonda aktiivsena hoida? Millal on töötajad lojaalsed ja efektiivsed? Praktiliste tööde käigus tõid õpilased välja oma arvamused ning üheskoos arutleti selle üle. Õpituba aitas õpilastel mõista ettevõtluse olemust nii väiksemas kui suuremas plaanis.
Projekt on rahastatud ESF taotlusvoorust „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks”.

Piret Kaur
Alatskivi Kooli ettevõtlikkuse
arendamise projektijuht

SA Innove rahastatud projekti „Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames toimus 28.01.2020 Alatskivi lossis õpituba „Idee starter“, mille viis läbi koolitaja Harald Lepisk OÜ-st Victory Trainings. Õpitoas osalesid Alatskivi kooli 8. ja 9. klassi õpilased.
Toimus ideede arendamise töötuba. Koolitaja tõi välja, et hea äriidee peab olema kliendi jaoks ahvatlev, äriliselt tasuv ja tehniliselt teostatav. Moodustati 2-5 liikmelised meeskonnad, kus püüti edasi arendada oma eelnevalt välja valitud ideid. Arutleti, millist probleemi tahetakse lahendada ning millist toodet või teenust oleks vaja selle probleemi leevendamiseks. Uuriti internetist, millised lahendused on juba olemas ja mille poolest võiks uus lahendus kasutaja jaoks parem olla. Arutleti, millistele positiivsetele muutustele see kaasa aitab ning kes on konkurendid. Määratleti sihtgruppe ja pakuti antud toote või teenuse orienteeruvat hinda. Meeskonnad tegid reklaampostrid ja püüdsid oma kaupa/teenust teistele gruppidele müüa. Hiljem esitleti oma ideid. Üheskoos koolitajaga mõeldi idee kasu peale: Omadused- mis see on? Hüved- mida see teeb? Kasud- kuidas see ostja elu paremaks muudab?
Õpituba andis õpilastele uusi teadmisi ideede genereerimiseks ja arendamiseks. Samuti oli võimalus harjutada enda ja oma idee esitlemise oskust.
11.05.2020 toimub ideekonkursi finaal, kus žürii hindab meeskondade ideid, võttes arvesse:
1) Mõju- kasulik piirkonna arengule;
2) Uudsus- idee on originaalne;
3) Tasuvus- jätkusuutlik ja isemajandav;
4) Meeskond- valmis ideed ellu viima;
5) Esitlus- selge ja meeldejääv.
Projekt on rahastatud ESF taotlusvoorust „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks”.

Piret Kaur
Alatskivi Kooli ettevõtlikkuse
arendamise projektijuht

SA Innove rahastatud projekti „Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames toimus 07.01.2020 Alatskivi lossis õpituba „Motivatsiooni- ja enesejuhtimiskoolitus“, mille viis läbi koolitaja Margo Mitt MTÜ-st Väärtuskoolitus. Õpitoas osalesid Alatskivi kooli 8. ja 9. klassi õpilased.
Tänapäeva töömaailmas hinnatakse töötajaid mitte ainult nende tarkuse ja kogemuse alusel, vaid ka lähtuvalt sellest, kui hästi nad tulevad toime iseenda ja oma suhete juhtimisega. Väärtustatakse aina enam isiksust- initsiatiivikust, paindlikkust, kohanemisvõimet, mõjukust jne. Koolitaja rõhutas: “Sinu elu on Sinu enese kätes ja see on võimas tunne, kui märkad, et mina ise juhingi nii enda mõtteid, tundeid kui kogu olemist.“ Enesejuhtimise oskuste arendamine aitab inimestel saada rohkem ja mõjusamalt iseendaks, leida harmooniat oma rollides ning tõsta oma enesehinnangut. Enesejuhtimise teema on tihedalt seotud motivatsiooniga. Koolitaja sõnas: „Ainus inimene, kes Sind tegelikult motiveerida võib, oled Sa ise.“ Margo Mitt tõi välja, et kui soovida luua enda ümber paremat maailma, ei tohiks keskenduda vigadele ja halvale, vaid peaks märkama positiivset endas ja enda ümber. Koolitusel anti häid tööriistu, et märgata ja muuta oma suhtumist. Arutleti teemadel, mis on mind tegutsema panevaks jõuks ning mille pärast pidurdun. Toimus aktiivõpe, kus õpiti lihtsaid, kõigile jõukohaseid enesejuhtimise praktilisi võtteid. Kasutati grupitöid, praktiliste situatsioonide lahendamist ja erinevaid loovmeetodeid.
Mõned mõtted õpilaste tagasisidelehtedelt: „Sain aru, et elu võib palju huvitavamaks muutuda, kui ma proovin uut ja usun endasse. Olla julgem, mitte karta mugavustsoonist välja minna. Teha kõike, et eesmärgid saaksid täidetud. Ära hakka teisi järgi tegema ning ära võrdle ennast teistega. Kirjutan rohkem asju üles, analüüsin ennast rohkem. Mõtle positiivselt. Mõtle suurelt. Väikesed sammud viivad suurte tegudeni. Ei tohi ennast alahinnata.“
Ettevõtlikkuse arendamise tegevused jätkuvad. 28.01.2020 toimub Alatskivi lossis õpituba „Idee starter“, mis on ka ettevalmistus mais 2020 toimuvaks ideekonkursi finaaliks.

Projekt on rahastatud ESF taotlusvoorust „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks”.

Piret Kaur
Alatskivi Kooli ettevõtlikkuse arendamise projektijuht

Juhan Liivi nim Alatskivi Kool kuulub alates 17.12.2019 „Ettevõtlik kool“ võrgustikku. See on haridusprogramm, mis on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. Programm toob koolidesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. Ettevõtlikuks kujundab keskkond. Ettevõtlikus koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja –protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist. Õppetöö mõtestamiseks on õpitav seostatud reaalse eluga.

Alatskivi kooli õpetajad läbisid 29.08.2019 „Ettevõtliku kooli“ baaskoolituse, mis tutvustas lisaväärtuse loomise võimalusi läbi antud haridusprogrammi. 03.01.2020 toimunud „Ettevõtliku kooli“ rakendamise koolitusel tutvustati, kuidas läbi ettevõtlikkuse on võimalik ainetunde huvitavamaks muuta ja siduda õppekava teemad päriseluga.

Piret Kaur
Alatskivi kooli ettevõtlikkuse arendamise projektijuht

18. novembril toimus 8. ja 9. klassi õpilaste õppekäik Tartumaa ettevõtetesse projekti „Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames.

Kõigepealt tutvusime Tartu Lennujaama tööga. Paljud inimesed ei teagi, et Tartust saab kord päevas lennata Helsingisse ja tagasi. Lennujaamas on eraldi ilmajaam, kus saab jälgida sademeid, õhurõhku, tuult ja pilvisust. Eriti huvitav oli teada saada, kuidas lennujaamas linde peletatakse. Linnud on lennukitele suureks ohuks ja sellepärast hirmutatakse neid eemale kõvade paukudega. Tartu Lennujaamas on võimalik teha ka huvilende. See maksab 70 eurot kolmele inimesele 10. minutiks. Nägime lennukeid, helikoptereid, rajakorrastuse masinaid ja tuletõrjeautot.

Järgmisena külastasime Viinamärdi talu Nõo vallas Luke külas. Nägime lambakasvatust ja saime maitsta lambapiimajuustu. Saime teada, kuidas lambaid lüpsiplatsil lüpstakse. Lambad võtavad lüpsiplatsil järjekorda vastavalt sellele, milline on nende iseloom. Aktiivsemad trügivad ette ja tagasihoidlikumad hoiduvad tahapoole. See oli meile kõigile uudiseks.

Nüüd siirdus 8. klass Tartus asuvasse Disaintekstiili OÜ-sse ja 9. klass Kroonpress AS-i. Disaintekstiili OÜ oli armas väike ettevõte, kus valmistatakse jalgratturitele ja suusatajatele spordiriideid. Üllatas see, et nende riideid on endale tellinud väga paljud kuulsad inimesed. Näiteks Kersti Kaljulaid, Tanel Padar, Raivo E. Tamm ja paljud teised. Üks spordisärk on valmistatud isegi Rooma paavstile.

Kroonpress AS on ettevõte, kus trükitakse ajalehti ja ajakirju. Kõige rohkem pakkus huvi trükkali amet, sest see töö nõuab kõige rohkem oskusi ja kogemusi. Üllatas see, et ettevõttes töötab 270 inimest, kuigi enamiku tööst teevad ära masinad.

Puitpaneel OÜ-s jäi eelkõige meelde see, kuidas puidutööstuses arvestati väga keskkonnaprobleemidega. Saime teada, kuidas puitu kokkuhoidlikult kasutada majade ehitamiseks. Nägime, kuidas suured masinad arvutite abil töötavad. Väga palju oli saepuru.

Päeva lõpuks külastasime restorani Kolm Tilli, mis asub Tartus Aparaaditehases. Tore oli see, et saime käia ka restorani köögipoolel ja tagaruumides. Pitsat küpsetatakse seal ainult puiduga köetavas ahjus ja seetõttu on see väga maitsev. Meile pakuti praadi ja magustoitu, mis olid väga head ja me saime kõhud kõvasti täis. Restorani omanikud rääkisid, kuidas asutada oma restorani või muud ettevõtet ja kui suur vastutus see tegelikult on. Paljud lähevad Kolme Tilli restorani uuesti tagasi, sest seal oli väga maitsev toit ja meeldiv teenindamine.

Õppepäevaga jäid 8. ja 9. klassi õpilased väga rahule. See selgus tagasiside küsitlustes ja omavahelistes vestlustes.

Projekt on rahastatud ESF taotlusvoorust „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks”.

Õpetaja Anne Ala