Skip to content

Juhan Liivi nim Alatskivi Kool tegi koostöös Peipsiääre Vallavalitsuse ja Terviseametiga otsuse suunduda terve kooliperega distantsõppele. Otsuse taga on pidevad haigestumised õpilaste seas.

Esialgu kestab distantsõppe periood 26. jaanuarist kuni 28. jaanuarini. Kui haigestumiste kasvutrend selle aja jooksul peatub, siis jätkame kontaktõppega. Kui nakatumisi juurde tuleb, siis pikendame distantsõppeperioodi. Seega on oluline igast haigestumisest kooli koheselt teavitada, sest eesmärgiks on turvaline kontaktõpe.
Palun jälgige tähelepanelikult kooli infokanaleid.

Õppetöö korraldatakse juhendatud õppena ehk õpetaja püüab leida tasakaalu vahetult veebitunnis toimuvate õppetegevuste ning ekraaniväliste teadmiste ja oskuste omandamise vahel.

Juhised ja ülesanded edastatakse kodudesse e-kooli kaudu koduste ülesannetena.
Õpetaja võib lisana kasutada ka teisi infokanaleid, kui tavapärane klassi suhtlus on nii sujuvam ja see on eelnevalt kokku lepitud (nt vanemate list).

Tunnid toimuvad tunniplaani alusel. Veebitundides osalemine on kohustuslik. Kui õpilane on antud perioodil haige, siis annab vanem sellest koolile teada ning laps tegeleb enda tervise eest hoolitsemisega!

Kui pere vajab tundides osalemiseks täiendavaid vahendeid, siis palume soovi edastada aadressil dairi.parn@alatskivi.edu.ee.

Tugevat tervist ja hoidke ennast!
Koolijuht Helen Paju

2022/2023. õa 1. klassi õpetaja on Ave Otterklau

Eelkool hakkab toimuma teisipäeviti alates 01.02.2022 kooli ruumides.
Päeva algus 8.05. Päeva lõpp 10.50.
Eelkool toimub 10 korda. Viimane eelkoolipäev on 12. aprill 2022.

Täiendav info
Eelkooli eesmärgiks on:
- lapse suunamine mängulistelt tegevustelt õppimisele;
- koolieluga tutvumine.

Eelkooli tunniplaan:
1. üldõpe
2. üldõpe
3. keh kasv/muusika (üle nädala vahelduvalt)

Vajalikud vahendid:
Vahetusjalanõud (võivad olla sellised, millega saab saalis ka kehalise
kasvatuse tunnis osaleda, pinal (harilik pliiats, kustutuskumm, värvilised
pliiatsid, kogujaga teritaja).

Palun edastage oma lapse eelkoolis osalemise soov 21. jaanuariks siin.

Küsimuste korral helistage või kirjutage:
õpetaja Ave Otterklau, ave.otterklau@alatskivi.edu.ee, 53467791
õppejuht Kati Kirikal, oppejuht@alatskivi.edu.ee, 5171552

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli vanemad astronaudid käisid orbiidil ajavahemikul 09. - 11. nov.
Orbiidile lennu start oli konarlik, lennupäev tuli kehvade ilmastikuolude tõttu edasi lükata ning teha algses meeskonnas muudatusi.
Astronaudid said kolm päeva lahendada intrigeerivaid loogika, keemia ja füüsika (inseneeria) ülesandeid.
Suur tänu Ahhaa keskusele ja Rakett69 teadusstuudiole toreda projekti eest
Taaskohtumiseni Rakett69 pardal

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli nooremad astronaudid käisid orbiidil ajavahemikul 03. - 05. nov.
Kolm päeva täitusid uudishimu, tegutsemistahte ja õpirõõmuga,
Astronaudid said lahendada superägedaid geomeetria, loodusnähtuste ja inseneeria ülesandeid
Suur tänu Ahhaa keskusele ja Rakett69 teadusstuudiole toreda projekti eest
Taaskohtumiseni Rakett69 pardal!