Skip to content

Koormus: 0,75 ametikohta
Tööülesanded:
Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine, korraldamine; sisehindamine ja sisekontroll; pedagoogide töö korraldamine ja pedagoogide vahelise koostöö koordineerimine; kooli õppetööalase dokumendihalduse tõrgeteta toimimise korraldamine; osalemine kooli juhtimises ja tegevuse korraldamises.

Nõuded kandidaadile:
- magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
- vastutustunne, korrektsus, täpsus;
- õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus;
- loovus ja väga hea koostöö-, suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
- arvuti (IKT) kasutamise oskus;
- kasuks tuleb võõrkeelte oskus.

Omalt poolt pakume:
motiveerivat palka, toredat meeskonda, enesetäiendamise võimalusi, mitmekesist ja väljakutseid pakkuvat tööd, võimalust kujundada valla hariduselu.

Kandidaatidel palume esitada:
- kandideerimisavaldus;
- elulookirjeldus;
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 26. augustiks 2019 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kool@alatskivi.edu.ee või aadressil Kooli 1 Alatskivi alevik Peipsiääre vald 60201 Tartumaa

Kontaktisik: Direktor Helen Paju, telefon +372 5221 998, e-post: direktor@alatskivi.edu.ee

Juhan Liivi nim Alatskivi Kool ootab avaldusi sügisel 1. klassis õppima asuvate laste vanematelt.

Nõutavad dokumendid on:

  • 1. klassi vastuvõtuavaldus
  • Lapse sünnitunnistuse koopia
  • Seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia
  • Tervisekaart
  • Lapse koolivalmiduse kaart
  • 1 foto 3 x 4 cm õpilaspileti väljastamiseks

Avaldust ja nõutavate dokumentide koopiad võimalik teha kohapeal

Kantselei asub suure koolimaja kõrval väikses majas 1. korrusel paremat kätt.
Kantselei on avatud E-R 8.30 - 16.00.
Telefon +372 5344 5581 või +372 5566 2246.