Skip to contentHuviringid ja vaba aja tegevused

Juhan Liivi nim Alatskivi Kool soovib õppeaasta algusest pakkuda lastele suuremaid võimalusi huvihariduse ja -tegevuse valdkonnas.
Uurime õpilastelt, vanematelt ja kogukonnaliikmetelt, millistes ringides sooviksid jätkuvalt osaleda ja milliseid huviringe võiks kool veel pakkuda.
Ära märkida saab mitu valikuvarianti.
Kui sul on veel häid huviringide ideid, kus sooviksid osaleda, siis kirjuta need viimasesse lahtrisse.

Infot kogutakse noorte huvitegevuse ja -hariduse paremaks planeerimiseks.
Link ankeedile


 • 2 laia joonega vihik (16 joont)
 • 2 ruudulist vihik (väike ruut)
  Vihikutele ümber kile. Vihikud joonitud!
  (PEALE EI KIRJUTA!
  NIMI KIRJUTADA PLIIATSIGA VIHIKU SISSE)
 • 2-3 pehmemat harilikku pliiatsit
 • Kogujaga teritaja
 • 2 joonlauda (lühem ja pikem)
 • Värvilised pliiatsid
 • Rasvakriidid
 • Õlipastellid
 • Viltpliiatsid
 • Kustutuskumm
 • Plastiliin (kui ei ole karbi sees, siis võiks panna mingi karbi sisse)
 • Guaššid (12 tk karbis, kus on ka valge värv)
 • Vesivärvid (värvi pind pealt läikiv)
 • Lapp pintslite pühkimiseks
 • Pintslid (neid võiks olla vähemalt kolmes paksuses)
 • Alus värvide segamiseks
 • Veetops (ei pea ostma, piisab ka purgist/tassist)
 • Väike joonistusplokk
 • Suur akvarell joonistusplokk
 • Värvilised paberid (võiks panna mapi sisse)
 • Käärid (vasakukäelistel vasaku käe käärid)
 • Pulgaliim
 • 1 kiirköitja tööde jaoks
 • Liikuv aabits koos tähtedega (tähed tähestikulises järjekorras)
 • Õpilaspäevik (suuremas formaadis ja laiemete joonevahedega)

  Kuna kõik koolitarbed maksavad siiski kokku päris palju raha ja on lapsi, kellel on oma asjade hoidmise ja äratundmisega alguses päris palju raskusi, siis võiks kõik asjad varustada õpilase nimega (ka riided ja jalanõud), et kaotatud või segaduses olevaid esemeid saaks õigele omanikule pakkuda.

  Küsimuste ja murede korral võib kirjutada järgnevale meilile: eve.tammeorg@alatskivi.edu.ee
  Telefon 53 440 713

Ootame avaldusi vanematelt, kelle lapsed soovivad alustada kooliteed 2020/21. õppeaastal Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli 1. klassis.

Eelkoolis mitteosalenud laste vanematel
palume esitada avaldus hiljemalt 5. juuniks 2020.

Eelkoolis osalenud laste vanematel
palume esitada avaldus hiljemalt 29.juuniks 2020.

Avalduse vorm on leitav SIIT

Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:

 • lapse sünnitunnistuse koopia;
 • seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
 • tervisetõend (esitada hiljemalt 29. augustiks);
 • lapse koolivalmiduse kaart (esitada hiljemalt 29. augustiks);
 • 1 foto (3x4 cm) õpilaspileti väljastamiseks (esitada hiljemalt 29. augustiks).

Avalduse koos lisadega palume saata digiallkirjastatult kooli e- posti aadressil kool@alatskivi.edu.ee või tuua kooli kantseleisse (aadressil Kooli 1, Alatskivi alevik) eelneval kokkuleppel kooli sekretäriga.

Täiendav info kooli sekretärilt ja direktorilt.
Sekretär: tel 5344 5581
Direktor: tel 5221998