Skip to content

Sügiseti korraldab Tartu Loodusmaja oma ruumides seenenäituse, kus on võimalik uudistada meil kasvavaid seeneliike. Nii kasutasime ka meie võimalust viia loodusõpetuse tund klassiruumist välja.
Juba õues saime seeni vaadelda. Need olid küll kõigile tuttavad! Näitusesaalis uurisid lapsed töölehte täites erinevaid seeni. Elevust pakkus seenelabor, kus mikroskoobi ja luubiga uuriti seeneosi. Isegi seeneusside toimetamist sai jälgida. Programm lõpus mängisid lapsed seeneteemalist "Aliast" ning sai vaadata õppefilmi "Operaator Kõps seenemetsas".
Aitäh näituse korraldajatele!

2.klassi õpetaja Eve Tammeorg

10. - 13. septembrini sai Tartu Loodusmajas vaadata seenenäitust ning osaleda töötundides.
Loodusmaja saalis oli imetlemiseks ja tutvumiseks väljas valik meie metsade, niitude, parkide ja lodude seentest. Pargialal oli lihtne “kännunäitus” 6 seeneliigiga.Nagu kooli jõudis näituse info, otsustasime kohe osaleda. Päeva ja aega oli raske valida, kuna soovijaid oli palju, koguni üle terve vabariigi. Siiski õnnestus leida neljapäeva, 12. septembri lõunaks sobiv aeg.
Siinkohal tänu projektijuhile Anneli Ehlvestile, kes oli ka meie giidiks ning kooli huvijuhile Grete Hantsonile, kes oli lastegrupi saatjaks.
Õpilastel oli võimalus täita eakohaseid töölehti, osaleda väikese seenelabori töös ning vaadata seeneteemalist õppefilmi „ Operaator Kõps seeneriigis”. Juba 1964. a. valminud huvitav ja õpetlik animafilm on 2006. a. digitaalselt taastatud. Lapsed vaatasid filmi suure huviga.
Oli ka võimalus teha hulgaliselt fotosid, et seenenimetused ja -omadused paremini meelde jääksid.
Kõige rohkem elevust põhjustasid mürgised seened, eriliselt lõhnavad seened ning seente uurimine luupide ja mikroskoopidega.
Seenenäituse eksponaatidest ilmub ka virtuaalne näitus Tartu Loodusmaja kodulehel ja Facebooki lehel.
Õppekäik oli huvitav ja õpetlik.

3.klassi õpetaja Urve Koolman