Skip to content

3. klassi õpilased osalesid 12. oktoobril Iisaku Looduskeskuses toimunud maastikumängul, mille eesmärgiks oli looduse tundmaõppimine läbi mängulise tegevuse erinevaid meeli kasutades. Õpilaste grupid liikusid etteantud plaani abil looduskeskuse territooriumil ja otsisid erinevate ülesannetega tegevuspunkte. Maastikumängul läks vaja peale teadmiste ka orienteerumisoskust, loovust ning meeskonnatööd. Lapsed said harjutada lugemisoskust, kuulamisoskust, iseseisva- ja rühmatöö oskusi.

Tegevuspunktides tuli näiteks määrata piltide järgi seente nimetusi, jagada etteantud marjad söödavateks ja mitte söödavateks, viia kokku õige maavara pilt selle nimetusega või määrata looma nahkade järgi, kellele see kuulub. Lastele väga meeldis ülesanne, kus tuli vaadelda binokulaarluupidega liiva, mulda ja kruusa ning neid kirjeldada. Tööriist võimaldas vaadata objekte ruumilisena ja seeläbi tungida looduse saladustesse põhjalikumalt kui ainult silma abil. Uuriti lähemalt ka pargis kasvavat vahtrapuud, kirjeldati selle välimust, puu elutegevust ja kasutamisvõimalusi.

Uusi praktilisi teadmisi andis ülesanne, kus saadi teada, kuidas käituda kodanikuna, kui märkad looduses juhtunut. Näiteks on metsloom sattunud tsivilisatsiooni või sõiduteel on hukkunud loom. Õpilastele antud ühes tegevuses pidi sorteerima kasti pandud pakendeid ja esemeid ning otsustama, kas see läheb segapakendi-, biolaguneva-, paber ja papp-, klaasi-, ohtlike jäätmete- või olme jäätmete konteinerisse. Mõtlema pandi ka teema üle, kuidas on võimalik vett säästa.

Maastikumängu lõppedes said õpilased teada ülesannete õiged vastused ja selgitati välja selle mängu võitjad. Lastega arutleti koos, kas on vaja loodust tunda ja kuidas seda on võimalik teha. Mõeldi selle üle, mis kahjustab loodust ning kuidas igaüks saaks kaasa aidata looduse hoidmisele. Õpilastel oli tore aktiivõppe päev ja teadvustati, et iga inimene saab kaasa aidata ümbritseva looduskeskkonna kaitsmisele.

Projekti " Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamiseks aktiivõppeprogrammides osalemine 2020/2021 õppeaastal" rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Piret Kaur

12. oktoobril 2020.a osales 4. klass KIK-i keskkonnateadlikkuse projekti raames õppeprogrammis "Elu soos".
Läbida tuli Selisoo matkaraja väiksem ring ca 3,5 km pikkune Rüütli rada.
Õppekäigu ajal õppisid lapsed tundma soos kasvavaid puid, põõsaid, puhmaid, rohttaimi, samblikke, samblaid ning kuulasid linnulaulu. Õpiti ka soo tingimustes üksteisega arvestamist ning ohtude vältimist.
Õppimine oli huvitav tänu vaheldusrikastele tegevustele: taimede luubiga uurimine, võrdlemine, miniherbaariumi koostamine, muistendite kuulamine, mängimine. Õpilasi köitis tõelises siirdesoos viibimine ning sooeluga tutvumine. Õpilased said õppekäigul palju uusi teadmisi, kinnistus ka varemõpitu. Õppeprogrammi juhendas suurepärane keskkonnahariduse spetsialist Anne-Ly Feršel. Oleme väga tänulikud programmi läbiviijatele.

Projekti "Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamiseks aktiivõppeprogrammides osalemine 2020/2021 õppeaastal" rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).
Õpetaja Urve Koolman

7. oktoobril külastas seitsmes klass Alam-Pedja looduskaitseala, kus osaleti õppeprogrammis "Maastikumäng looduses". Programm toimus Kirna õpperajal (6,8km) ning selle eesmärk oli saada ülevaade Alam-Pedja looduskaitseala ühest
õpperajast. Maastikumängu käigus õpiti jälgima ja võrdlema maastikku ja kaarti ning tuletati meelde oma erinevaid teadmisi looduskaitsest, elustikust ja looduses käitumisest. Matka lõpus sai terve klass osa kosutavast lõunasöögist vaatetorni juures. Lastel ning õpetajal oli hea võimalus veeta aega oma klassiga, nautida Eestimaa looduse ilu ning selle käigus õppida uusi ning kinnistada vanu teadmisi loodusõpetusest. Projekti "Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamiseks aktiivõppeprogrammides osalemine 2020/2021 õppeaastal" rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Tekst ja fotod: Kristjan Kallavus

5. a ja b klassid osalesid KIK-i kaudu organiseeritud õppekäigul Soomaa Rahvusparki, kus saime osa programmist "Teistmoodi seeneretk."
Läbi ürgmetsa ilmelise kõdusoometsa kulgeval Kuuraniidu õpperajal õppisime tundma vana metsa väärtusi, puudel kasvavaid torikulisi ja nende olulisust ökosüsteemis. Vaatlesime ja õppisime tundma vanadel puutüvedel kasvavaid puuseeni - millised seened nad õigupoolest on, millest toituvad, kellele nad looduses vajalikud on, kas ka inimesel neist kasu on jpm. Samuti räägiti metsa elu- ja aineringetest (süsiniku-, lämmastiku- ja veeringe) ning veel saime teada, kuidas kasutatakse Soomaal ligi saja aastaseid  haabasid, mida on seal metsades palju kasvamas.
Tänu kaunile sügisesele ning päikselisele ilmale oli põlismetsaalune põnev ja pisut salapäranegi.

Lapsed avaldasid samuti oma mõtteid pärast õppekäiku.
Liisi: Mulle meeldis Soomaal: metsas jalutada, mängida seene äratundmise mängu, tornis ronida, vaadata loodust ja seeni uurida. Mulle meeldisid ka bussisõidud. Kuid mul oli natuke kahju, et me ei saanud rohkem kohti Soomaal näha. Mulle meeldis see film ka, sest siis sain rohkem ja ilusamaid kohti Soomaal näha, kui me praegu nägime.

Kertu: Mulle meeldis Soomaal väga. Ma sain teada, et puu peal võib kasvada ka sammal ja ka seeni. Sain teada erinevaid seeneliike ja milliseid tohib süüa. Nägin isegi ühte väga ilusat kärbseseent ja pilvikut. Tahaks veel Soomaale minna. Tore oli, aga oleks tahtnud rabasse minna ka. Film oli ka väga tore ja sain uusi asju Soomaast teada. 

Germo: Mulle meeldis rahvuspargi loodus. Mulle ei meeldinud pikk sõit. Mulle jäi kõige rohkem meelde film. Ma õppisin uusi seeni tundma.

Tekst: 5.klasside klassijuhatajad Katre Sarap ja Ingrid Laur ning 5.b õpilased
Rohkem pilte ja põhjalikumalt lugemist 5.b kl blogis https://lapsedjaopetaja.blogspot.com/