Skip to content

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli vanemad astronaudid käisid orbiidil ajavahemikul 09. - 11. nov.
Orbiidile lennu start oli konarlik, lennupäev tuli kehvade ilmastikuolude tõttu edasi lükata ning teha algses meeskonnas muudatusi.
Astronaudid said kolm päeva lahendada intrigeerivaid loogika, keemia ja füüsika (inseneeria) ülesandeid.
Suur tänu Ahhaa keskusele ja Rakett69 teadusstuudiole toreda projekti eest
Taaskohtumiseni Rakett69 pardal

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli nooremad astronaudid käisid orbiidil ajavahemikul 03. - 05. nov.
Kolm päeva täitusid uudishimu, tegutsemistahte ja õpirõõmuga,
Astronaudid said lahendada superägedaid geomeetria, loodusnähtuste ja inseneeria ülesandeid
Suur tänu Ahhaa keskusele ja Rakett69 teadusstuudiole toreda projekti eest
Taaskohtumiseni Rakett69 pardal!

3. novembril 2021 oli 5.klassil ning neljal kaheksandikul kooliolümpia raames võimalus külastada Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi.
Programmis "Sporditund vanal ajal" viis muuseumis asuv võimla õpilased ajarännakule 19. sajandisse. Tutvuti vanade spordivahenditega, prooviti vanu spordiharjutusi ja -mänge. Lisaks saadi sisukas ülevaate tollases sporditunnis kehtinud kommetest ning traditsioonidest.
Tundi viis läbi külastusjuht Karl Kask. Tehti harjutusi varbseinal, roniti ja kiigut köiel, hüpati üle "kitse", roniti läbi hoburakendi looga alt.
Seejärel tutvustas külastusjuht muuseumi võimalusi - kaasakiskuvaid atraktsioone ja 2020. aasta oktoobris uuenenud püsinäitust.
Edasi uurisid, katsetasid, harjutasid, testisid õpilased atraktsioonidel end ise. Palju elevust tekitasid ralliautoga kimamine, reaktsioonikiiruse testimine, korvpall ning lauatennis. Leidus ka malemängijaid. Oli põnev!
Olümpiamängude läbiviimist toetas Eesti Olümpiaakadeemia.
Aitäh, et saime võimaluse Spordimuuseumi külastada.
Õpetajad Urve ja Maris

Oktoobri koolivaheajal külastasid meid ERASMUS+ ‘’LET’S STEM IT’’ projekti raames õpetajad Rumeeniast, Türgist ja Kreekast.
Kohtumise käigus tutvuti kohaliku hariduseluga, külastati meie kooli ning kohtuti kohaliku omavalitsuse esindajatega. Järgnevatel päevadel osaleti ühiselt erinevates töötubades. Õpiti, mis on STEM-haridus ning kuidas koostada STEM-hariduse tunnikavasid ja tööplaane. Eesti kohtumise alateemaks oli haridusrobotid ning programmeerimine.
Töötubades mängiti varem koostatud tunnitegevused praktikas läbi.
Õpetaja Dairi Pärn viis läbi kaks töötuba, milles õpiti esmalt virtuaalselt arendama ja prototüüpima suitsudetektorit, mis tuli hiljem ka reaalselt tööle saada.
Teises töötoas mõõdeti võistluse võtmes erinevate lahuste läbipaistvust fototakisti, oommeetri ning Arduino abil. Teisisõnu pidid projektis osalejad arendama seadeldise, mis aitaks mõõta lahusest läbi tuleva valguse hulka. Töötubades kasutasime Arduino arendusplatvormi, mida progmmameeriti erinevates keskkondades.
Lisaks viisid Türgi õpetajad läbi valgusdetektori ning katse-eksituse meetodil virtuaalse silla ehitamise töötoad.

20. oktoobril 2021 osales 5.klass koos kolme sõbraga 6.klassist haridusprogrammis "Koolipäev teatris". Koolipäev Vanemuise teatris sisaldas kolme huvitavat ainetundi, kostüümide ja rekvisiitidega tutvumist
ning väikest ekskursiooni teatrimajas.

Teatri noorsootöötajad Kollased Kassid tervitasid osalejaid kell 10.00 teatri fuajees. Olime meeldivalt üllatunud, sest meie grupi juhiks sai Peipsiääre vallast Varalt pärit Regina. Osalejad jaotati 3 gruppi, meie kooli õpilastele algas päev balletitunniga. Veidi vingumist, aga varsti meeldis ballett kõigile. Õpiti tundma klassikalise balleti põhipositsioone, saadi teadmisi balletiajaloost ja tänapäevast. Oldi teatri pealaval ning hoomati selle suurust ning kõrgust(nagu kuuekordne maja).

Saadi teada, et teatrimajas on 22 erinevas suuruses garderoobi, 5 erinevas suuruses proovisaali, sh 2 proovisaali spetsiaalse tantsupõrandaga, peeglite ja stangedega. Teatris on 672 istekohta, koos lisatoolidega 700. Kirjandustundi minnes mööduti näituseseinadest, näitlejate garderoobidest, kohvikust.

Vanemuise teatri 152. hooajal kuulati huvitavaid fakte teatriajaloost. Räägiti ajast ja inimestest, neist, kes on teatri sünnile kaasa aidanud, seda loonud ja kujundanud. Tunnis kasutati mitmeid aktiivõppemeetodeid, ka viktoriinivormi. Parimad teadjad said autasud.

Edasi siirduti II korruse kohvikualasse, kus einestati ning kuulati Reginat, kes rääkis huvitavalt rekvisiitide ning kostüümide valmistamisest. Vaatamiseks, proovimiseks oli kohale toodud hulgaliselt teatri rekvisiite ja kostüüme. Üllatav oli, et teatrilaos on hetkel umbes 100 000 kostüümi.

Füüsikatunniks (meie jaoks - STEM) koguneti suurde saali. Lavale ilmus üleni valges riietuses füüsikaõpetaja Enn Ööpik. Õpilaste heaks olid tööl veel valgus- ning helimeistrid. Algas huvitav valgusemäng koos heliefektidega - teemaks optika: valguskiir, valguse murdumine, värvusspektrid läbi teatritöö prisma. Vaheldusid värvid, sähvisid välgud, kostus kõuemürinat jm.

Füüsika tunni lõpus toimub oma täies ilus lavatehnika demonstratsioon muusika saatel. Saatelooks oli “Väravamäng” ansamblilt Etnosfäär.

Koolipäev kestis kl 10.00 – 13.15.
Oli huvitav, kaasahaarav, õpetlik.
Meie koolipäev õnnestus 100%.
Aitäh Kollased Kassid!
Aitäh Teater Vanemuine!

Õpetajad Urve ja Monika