Skip to content

SA Innove rahastatud projekti „Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames toimus 07.01.2020 Alatskivi lossis õpituba „Motivatsiooni- ja enesejuhtimiskoolitus“, mille viis läbi koolitaja Margo Mitt MTÜ-st Väärtuskoolitus. Õpitoas osalesid Alatskivi kooli 8. ja 9. klassi õpilased.
Tänapäeva töömaailmas hinnatakse töötajaid mitte ainult nende tarkuse ja kogemuse alusel, vaid ka lähtuvalt sellest, kui hästi nad tulevad toime iseenda ja oma suhete juhtimisega. Väärtustatakse aina enam isiksust- initsiatiivikust, paindlikkust, kohanemisvõimet, mõjukust jne. Koolitaja rõhutas: “Sinu elu on Sinu enese kätes ja see on võimas tunne, kui märkad, et mina ise juhingi nii enda mõtteid, tundeid kui kogu olemist.“ Enesejuhtimise oskuste arendamine aitab inimestel saada rohkem ja mõjusamalt iseendaks, leida harmooniat oma rollides ning tõsta oma enesehinnangut. Enesejuhtimise teema on tihedalt seotud motivatsiooniga. Koolitaja sõnas: „Ainus inimene, kes Sind tegelikult motiveerida võib, oled Sa ise.“ Margo Mitt tõi välja, et kui soovida luua enda ümber paremat maailma, ei tohiks keskenduda vigadele ja halvale, vaid peaks märkama positiivset endas ja enda ümber. Koolitusel anti häid tööriistu, et märgata ja muuta oma suhtumist. Arutleti teemadel, mis on mind tegutsema panevaks jõuks ning mille pärast pidurdun. Toimus aktiivõpe, kus õpiti lihtsaid, kõigile jõukohaseid enesejuhtimise praktilisi võtteid. Kasutati grupitöid, praktiliste situatsioonide lahendamist ja erinevaid loovmeetodeid.
Mõned mõtted õpilaste tagasisidelehtedelt: „Sain aru, et elu võib palju huvitavamaks muutuda, kui ma proovin uut ja usun endasse. Olla julgem, mitte karta mugavustsoonist välja minna. Teha kõike, et eesmärgid saaksid täidetud. Ära hakka teisi järgi tegema ning ära võrdle ennast teistega. Kirjutan rohkem asju üles, analüüsin ennast rohkem. Mõtle positiivselt. Mõtle suurelt. Väikesed sammud viivad suurte tegudeni. Ei tohi ennast alahinnata.“
Ettevõtlikkuse arendamise tegevused jätkuvad. 28.01.2020 toimub Alatskivi lossis õpituba „Idee starter“, mis on ka ettevalmistus mais 2020 toimuvaks ideekonkursi finaaliks.

Projekt on rahastatud ESF taotlusvoorust „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks”.

Piret Kaur
Alatskivi Kooli ettevõtlikkuse arendamise projektijuht

Juhan Liivi nim Alatskivi Kool kuulub alates 17.12.2019 „Ettevõtlik kool“ võrgustikku. See on haridusprogramm, mis on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. Programm toob koolidesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. Ettevõtlikuks kujundab keskkond. Ettevõtlikus koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja –protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist. Õppetöö mõtestamiseks on õpitav seostatud reaalse eluga.

Alatskivi kooli õpetajad läbisid 29.08.2019 „Ettevõtliku kooli“ baaskoolituse, mis tutvustas lisaväärtuse loomise võimalusi läbi antud haridusprogrammi. 03.01.2020 toimunud „Ettevõtliku kooli“ rakendamise koolitusel tutvustati, kuidas läbi ettevõtlikkuse on võimalik ainetunde huvitavamaks muuta ja siduda õppekava teemad päriseluga.

Piret Kaur
Alatskivi kooli ettevõtlikkuse arendamise projektijuht

12. detsembril sõitsid neljandad klassid Eestimaa südames asuvasse maakonda.

Esmalt külastasime Paide Vallimäel ordulinnuse torni rajatud interaktiivset Ajakeskust Wittenstein. Ajamasina rolli täitis lift, mis viis meid reisima läbi torni üheksa korruse ja kaheksa ajastu.

Erinevatel korrustel sai tutvuda muinas- ja orduaja, kuningate ja tsaaride aja, okupatsiooni- ja eesti aja ning taasiseseisvumisajaga. Avastamisrõõmu jagus kõigile. Ajastu giididega toimus mänguline rännak läbi Eestimaa ajaloo. Saime teada, kuidas muinasajal elutarkusi omandati ning keskajal osavaks saadi. Nägime, kuidas meie esivanemad kuningate ja tsaariajal jõule tähistasid. Kuulasime ka jutte jõulude keelustamisest. Kohtusime eriajastute tegelastega, proovisime ajastute maitseelamusi ja meisterdasime ise piparkooke. Ajarännaku lõpuks jõudsime 90-ndate retrodiskole koos jõuluvanaga. Ajakeskuses oli palju huvitavaid heli- ja valgusefekte, video- ja audioprogramme. (I. Laur) https://wittenstein.ee/joulumaa/

Meie Reis Järvamaale ei piirdunud vaid ühe koha külastusega, kuna olime juba kord Eestimaa südamesse tulnud, siis otsustasime teisegi külastuskoha valida ning seetõttu õnnestuski meil näha armsaid alpakasid Wile farmis. https://wile.ee/

Saime teada alpakade kohta, et nad on pärit Lõuna- Ameerikast Peruust ja nad on eriliselt pehme villaga loomad. Alpakad kasutavad heinamaal tualetti, see tähendab, et teevad oma häda ainult ühte kohta, et ei rikuks söögiheina ära.

Alpakad on uudishimulikud, nad tulevad meelsasti ligi uudistama, mis sa neile pakud, aga nunnutamist ja silitamist nad eriti ei talu, aga nunnumeeter oli päris kõrgel neisse sügavatesse silmadesse vaadates. Lastel oli küsimus, kas nad ka sülitavad ja selgus, et tõepoolest, kui alpaka on millegi tõttu erutunud, siis ta hakkab tatistama maost poolseeditud toitu ja see pole ilmselt eriti meeldiv, nii et loomi närvi ajada ei tasu.

Veel saime küpsetada piparkooke, esitada jõulusalme, mis videosse võeti ja meile kõigile vaatamiseks saadeti. Lisaks saime villatoas teadmisi selle kohta, kuidas alpakavillast lõng valmis saadakse. Villatoas oli võimalik ka lõnga ja meeneid kaasa osta ning igale lapsele kingiti mälestuseks 1 keraamiline alpakakujuline kuuseehe.

Pilte vaata lisaks https://lapsedjaopetaja.blogspot.com/

Tekst ja pildid õp K.Sarap