Skip to content

18. novembril toimus 8. ja 9. klassi õpilaste õppekäik Tartumaa ettevõtetesse projekti „Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames.

Kõigepealt tutvusime Tartu Lennujaama tööga. Paljud inimesed ei teagi, et Tartust saab kord päevas lennata Helsingisse ja tagasi. Lennujaamas on eraldi ilmajaam, kus saab jälgida sademeid, õhurõhku, tuult ja pilvisust. Eriti huvitav oli teada saada, kuidas lennujaamas linde peletatakse. Linnud on lennukitele suureks ohuks ja sellepärast hirmutatakse neid eemale kõvade paukudega. Tartu Lennujaamas on võimalik teha ka huvilende. See maksab 70 eurot kolmele inimesele 10. minutiks. Nägime lennukeid, helikoptereid, rajakorrastuse masinaid ja tuletõrjeautot.

Järgmisena külastasime Viinamärdi talu Nõo vallas Luke külas. Nägime lambakasvatust ja saime maitsta lambapiimajuustu. Saime teada, kuidas lambaid lüpsiplatsil lüpstakse. Lambad võtavad lüpsiplatsil järjekorda vastavalt sellele, milline on nende iseloom. Aktiivsemad trügivad ette ja tagasihoidlikumad hoiduvad tahapoole. See oli meile kõigile uudiseks.

Nüüd siirdus 8. klass Tartus asuvasse Disaintekstiili OÜ-sse ja 9. klass Kroonpress AS-i. Disaintekstiili OÜ oli armas väike ettevõte, kus valmistatakse jalgratturitele ja suusatajatele spordiriideid. Üllatas see, et nende riideid on endale tellinud väga paljud kuulsad inimesed. Näiteks Kersti Kaljulaid, Tanel Padar, Raivo E. Tamm ja paljud teised. Üks spordisärk on valmistatud isegi Rooma paavstile.

Kroonpress AS on ettevõte, kus trükitakse ajalehti ja ajakirju. Kõige rohkem pakkus huvi trükkali amet, sest see töö nõuab kõige rohkem oskusi ja kogemusi. Üllatas see, et ettevõttes töötab 270 inimest, kuigi enamiku tööst teevad ära masinad.

Puitpaneel OÜ-s jäi eelkõige meelde see, kuidas puidutööstuses arvestati väga keskkonnaprobleemidega. Saime teada, kuidas puitu kokkuhoidlikult kasutada majade ehitamiseks. Nägime, kuidas suured masinad arvutite abil töötavad. Väga palju oli saepuru.

Päeva lõpuks külastasime restorani Kolm Tilli, mis asub Tartus Aparaaditehases. Tore oli see, et saime käia ka restorani köögipoolel ja tagaruumides. Pitsat küpsetatakse seal ainult puiduga köetavas ahjus ja seetõttu on see väga maitsev. Meile pakuti praadi ja magustoitu, mis olid väga head ja me saime kõhud kõvasti täis. Restorani omanikud rääkisid, kuidas asutada oma restorani või muud ettevõtet ja kui suur vastutus see tegelikult on. Paljud lähevad Kolme Tilli restorani uuesti tagasi, sest seal oli väga maitsev toit ja meeldiv teenindamine.

Õppepäevaga jäid 8. ja 9. klassi õpilased väga rahule. See selgus tagasiside küsitlustes ja omavahelistes vestlustes.

Projekt on rahastatud ESF taotlusvoorust „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks”.

Õpetaja Anne Ala

29. oktoobril külastasid meie kooli 8. ja 9. klass projekti „Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames Tartus Spark majas asuvat Ettevõtlusküla ja Spark makerlabi. Mõlemad klassid said osaleda nii rollimängus “Ettevõtlik kodanik” kui ka töötoas meisterdada. “Ettevõtlik kodanik” on rollimäng, kus osalejad jagatakse võistkondadesse ning iga võistkond saab oma ettevõtte/asutuse, mille juhi ja töötaja rolli nad asuvad. Kokku 2,5 tundi väldanud mängu käigus said õpilased vastuse küsimustele: mis tunne on olla ettevõtte juht ja töötaja? Kust tuleb raha ettevõttele? Mis on maksud ja mida riik nendega teeb? Missugune on ettevõtlik inimene? Kuidas raha ringleb? Mäng oli pingeline ja kaasahaarav ning lõpuringis said kõik jagada oma muljeid, kas nende ettevõtte jäi kolme kuulise mänguperioodi lõpuks kasumisse või kahjumisse ning mida nad teeksid teinekord teistmoodi. Makerlabis valmistas 8. klass patarei toitega põlevaid laternaid. 9. klassi ülesanne oli moodustada Rude Goldbergi ahelreaktsioon, kus lõppoperatsiooni teostamisele eelneb hulk omavahel doominoefekti-laadselt seotud operatsioone. Mõlemad klassid said oma ülesannetega suurepäraselt hakkama. Õpilaste tagasiside õppepäevale oli ülimalt positiivne, eriti meeldis kõigile rollimäng, kust 8. klass saab võtta mõtteid ja oskusi kaasa enda minifirmade loomisesse ja juhtimisse, mis neil sellel aastal kõigil kavas on.

Kristjan Kallavus

Projekti „Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames toimus 13. mail ja 16. mail 2019 teise tegevusena õppekäigud Peipsiääre valla ettevõtetesse.

7. klassi ja 8. klassi noored tutvusid lähemalt kohaliku piirkonna ettevõtetega ja ettevõtjatega. Külastati järgmisi ettevõtteid: OÜ Kallaste Kalur, Turgi käsitöötalu, Kroonipuu OÜ, Nina majad, Mesi Tare OÜ. Õpilased said infot erinevate ettevõtlusvaldkondade kohta. Tutvuti erinevate ametite ja töökeskkondadega. Ettevõtete külastused olid seotud ka õpetatava ainega (inimeseõpetus). Külastuse ajal täitsid õpilased õppekäigu lehed, kus nad pidid ühe külastatava ettevõtte kohta võimalikult palju teada saama. Hiljem arutati tunnis õppekäigus kogetut ja hinnati iseseisvat tööd. Õppekäigud andsid noortele mõtteid, milliseid oskusi ja teadmisi on vaja ning milliseid isikuomadusi ühes või teises kohas väärtustatakse.

Suur tänu piirkonna ettevõtete esindajatele, kes Alatskivi kooli noori heal meelel vastu võtsid ning ettevõtete tegemisi tutvustasid. Tänan ka tublisi õpilasi, kes olid teinud eeltööd ja valmistanud ette huvitavaid küsimusi ettevõtjatele.

Juunikuus ootab noori ees õpituba „Baltisaksa mõisakultuuri tutvustamine ja lossi majandamine tänapäeval“. Õpituba toimub Alatskivi Lossis ja läbiviijaks on Eve Sild.

Projektijuht Piret Kaur

Vaata pilte siin

raames toimus 16. aprillil 2019.a esimese tegevusena JA Eesti ettevõtlusõppe programmi „Minifirmade ja õpilasfirmade“ tutvustus ning ettevõtlusmäng „Raha liigub“.

Projekt on rahastatud ESF taotlusvoorust „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” Projekti periood on 01.04.2019 - 30.09.2020. Projektis osalevad 7.klassi ja 8.klassi õpilased. Projekti eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust ettevõtlusõppest ja tekitada huvi selle vastu.

Osalejad said teadmisi minifirmade ja õpilasfirmade loomisest ja tegevusest. Minifirmad on lihtsustatud variant õpilasfirmast, mis on mõeldud ettevõtliku mõttelaadi arendamiseks ja ettevõtlusalaste põhiteadmiste andmiseks õpilastele. Ettevõtlusprogrammi lõppedes alustatakse Alatskivi koolis ettevõtlusõpet 8. klassile, mille raames on õpilastel võimalus luua minifirma.

Mängu „Raha liigub“ viisid läbi kaks JA Eesti spetsialisti. Mängijad jaotati rühmadeks. Moodustati kodumajapidamised, kelle käes olid ühiskonna ressurssidest tööjõud ja raha. Mängujuhid etendasid valitsuse rolli, kelle käes olid mängu alguses loodusressursid. Iga kodumajapidamine erastas endale mängu alguses kas talu, tehase või poe ning üks majapidamise liige asus seda juhtima. Kõik ettevõtted ostsid kodudest tööjõudu, talud aga lisaks valitsuselt maad. Talud tootsid toorainet tehastele, tehased tooteid poodidele ning poed müüsid kaupu kodudele. Lisaks majandusringlusele õpiti mängu käigus mõistma, milleks on vaja maksta makse, kuidas kujunevad omahind, müügihind ning kasum. Õpiti tundma majandussektorite vastastikust toimet ning tähtsust ühiskonnas ja mitmeid teisi olulisi majandus- ja ettevõtluspõhimõtteid.

Toon välja mõned mõtted, mis noored tagasisides andsid: „Minule meeldis, et saime ise mängu teel õppida. Nii jääb paremini meelde.“, „Raha mäng oli tore ja õpetas rahaga ümberkäimist. Mulle meeldis tänane päev.“, „Sain juurde palju motivatsiooni, et ka oma minifirma asutada. Õppisin rahaga paremini ümber käima.“, „Väga hariv. Sain tunda, kuidas tuleb raha ja kuidas läheb. Õppisin paremini raha tähtsust tundma.“, „Väga huvitav kogemus. Selliseid üritusi võiks veel toimuda. Kõik oli tore!“

Tänan kõiki noori, kes õpitoas osalesid ja oma aktiivse tegutsemisega ka teisi innustasid. Suur tänu JA Eesti koolitajatele huvitava ja hariva õpitoa eest. Maikuus ootab õpilasi ees õppekäik Peipsiääre valla ettevõtetesse, et tutvuda lähemalt tööeluks vajalike teadmistega ja oskustega ning tekiks parem arusaam tööelust ja kogukonnast.

Projektijuht Piret Kaur

Vaata pilte siin

SA Innove rahastas projekti "Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis". Projekti kogumaksumus on 8622 eurot. Projekti läbiviimise periood on 01.04.2019- 30.09.2020.

Projekti eesmärgiks on noori kogukonna tegemistesse kaasata ja luua neile head eeldused omaalgatuse ja ettevõtlikkuse kasvuks. Mõjutada järeltuleva põlvkonna ettevõtlikkust ja süvendada ettevõtlikku hoiakut, et tõhustada hakkama saamist nii iseenda kui ka kogukonna elu korraldamisega. Suurendada loovust, ettevõtlusteadlikkust, ettevõtluse tugisüsteeme ja toetada ettevõtlusalaseid algatusi. Selleks viiakse läbi õppekäike ettevõtetesse, läbitakse õpitubasid ja õpitakse enesejuhtimist. Mais 2020.a toimub ideekonkurss, kus noored esitlevad oma äriideid ja toodete näidiseid. Hinnatakse idee mõju, uudsust, tasuvust, esitlust ja teostatavust. Alates 2020.a septembrist on Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli 8. klassi õppekavasse sisse viidud ettevõtlusõpe, sh praktilise osana minifirmade loomine ja tegevus (võimalus valida loovtööks). Minifirmad on lihtsustatud variant õpilasfirmast, mis on mõeldud ettevõtliku mõttelaadi arendamiseks ja ettevõtlusalaste põhiteadmiste andmiseks õpilastele. Koolitatud on minifirmade juhendaja. Kool on liitunud programmiga „Ettevõtlik Kool“ ja personal on läbinud vastavad baaskoolitused.

Ettevõtlikkus on võimaluste ja vajaduste äratundmine seal, kus teised seda ei näe ning selle teadmise pinnalt järjekindel, pühendunud ja julge tegutsemine. Just selliste inimeste eestvedamisel luuakse ühiskonnas lisaväärtus nii ärilises kui ka sotsiaalses ettevõtmises. Ettevõtlikkus areneb elukogemuste toel ja seda kujundab ümbritsev keskkond. Siin mängib olulist rolli nii lapsevanemate, õpetajate kui ka teiste laste ja noortega tegelevate spetsialistide teadlikkus. Vajalik on toetada noorte initsiatiivi, isetegemise- ja avastusrõõmu ning mitte laita ebaõnnestumisi. Vähetähtis ei ole siin ka täiskasvanu enda eeskuju ning tema julgustus. Noortele tuleb anda teadmine ja tunnetus, et me ise seame enda unistustele piirid, me ise otsustame kui kõrgelt ja kaugele julgeme mõelda ja tegutseda.