Skip to content

Projekti „Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“

raames toimus 16. aprillil 2019.a esimese tegevusena JA Eesti ettevõtlusõppe programmi „Minifirmade ja õpilasfirmade“ tutvustus ning ettevõtlusmäng „Raha liigub“.

Projekt on rahastatud ESF taotlusvoorust „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” Projekti periood on 01.04.2019 - 30.09.2020. Projektis osalevad 7.klassi ja 8.klassi õpilased. Projekti eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust ettevõtlusõppest ja tekitada huvi selle vastu.

Osalejad said teadmisi minifirmade ja õpilasfirmade loomisest ja tegevusest. Minifirmad on lihtsustatud variant õpilasfirmast, mis on mõeldud ettevõtliku mõttelaadi arendamiseks ja ettevõtlusalaste põhiteadmiste andmiseks õpilastele. Ettevõtlusprogrammi lõppedes alustatakse Alatskivi koolis ettevõtlusõpet 8. klassile, mille raames on õpilastel võimalus luua minifirma.

Mängu „Raha liigub“ viisid läbi kaks JA Eesti spetsialisti. Mängijad jaotati rühmadeks. Moodustati kodumajapidamised, kelle käes olid ühiskonna ressurssidest tööjõud ja raha. Mängujuhid etendasid valitsuse rolli, kelle käes olid mängu alguses loodusressursid. Iga kodumajapidamine erastas endale mängu alguses kas talu, tehase või poe ning üks majapidamise liige asus seda juhtima. Kõik ettevõtted ostsid kodudest tööjõudu, talud aga lisaks valitsuselt maad. Talud tootsid toorainet tehastele, tehased tooteid poodidele ning poed müüsid kaupu kodudele. Lisaks majandusringlusele õpiti mängu käigus mõistma, milleks on vaja maksta makse, kuidas kujunevad omahind, müügihind ning kasum. Õpiti tundma majandussektorite vastastikust toimet ning tähtsust ühiskonnas ja mitmeid teisi olulisi majandus- ja ettevõtluspõhimõtteid.

Toon välja mõned mõtted, mis noored tagasisides andsid: „Minule meeldis, et saime ise mängu teel õppida. Nii jääb paremini meelde.“, „Raha mäng oli tore ja õpetas rahaga ümberkäimist. Mulle meeldis tänane päev.“, „Sain juurde palju motivatsiooni, et ka oma minifirma asutada. Õppisin rahaga paremini ümber käima.“, „Väga hariv. Sain tunda, kuidas tuleb raha ja kuidas läheb. Õppisin paremini raha tähtsust tundma.“, „Väga huvitav kogemus. Selliseid üritusi võiks veel toimuda. Kõik oli tore!“

Tänan kõiki noori, kes õpitoas osalesid ja oma aktiivse tegutsemisega ka teisi innustasid. Suur tänu JA Eesti koolitajatele huvitava ja hariva õpitoa eest. Maikuus ootab õpilasi ees õppekäik Peipsiääre valla ettevõtetesse, et tutvuda lähemalt tööeluks vajalike teadmistega ja oskustega ning tekiks parem arusaam tööelust ja kogukonnast.

Projektijuht Piret Kaur

Vaata pilte siin