Skip to content

8. ja 9. klassi külastus Ettevõtluskülla ja Spark makerlabi

29. oktoobril külastasid meie kooli 8. ja 9. klass projekti „Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames Tartus Spark majas asuvat Ettevõtlusküla ja Spark makerlabi. Mõlemad klassid said osaleda nii rollimängus “Ettevõtlik kodanik” kui ka töötoas meisterdada. “Ettevõtlik kodanik” on rollimäng, kus osalejad jagatakse võistkondadesse ning iga võistkond saab oma ettevõtte/asutuse, mille juhi ja töötaja rolli nad asuvad. Kokku 2,5 tundi väldanud mängu käigus said õpilased vastuse küsimustele: mis tunne on olla ettevõtte juht ja töötaja? Kust tuleb raha ettevõttele? Mis on maksud ja mida riik nendega teeb? Missugune on ettevõtlik inimene? Kuidas raha ringleb? Mäng oli pingeline ja kaasahaarav ning lõpuringis said kõik jagada oma muljeid, kas nende ettevõtte jäi kolme kuulise mänguperioodi lõpuks kasumisse või kahjumisse ning mida nad teeksid teinekord teistmoodi. Makerlabis valmistas 8. klass patarei toitega põlevaid laternaid. 9. klassi ülesanne oli moodustada Rude Goldbergi ahelreaktsioon, kus lõppoperatsiooni teostamisele eelneb hulk omavahel doominoefekti-laadselt seotud operatsioone. Mõlemad klassid said oma ülesannetega suurepäraselt hakkama. Õpilaste tagasiside õppepäevale oli ülimalt positiivne, eriti meeldis kõigile rollimäng, kust 8. klass saab võtta mõtteid ja oskusi kaasa enda minifirmade loomisesse ja juhtimisse, mis neil sellel aastal kõigil kavas on.

Kristjan Kallavus