Skip to content

Juhan Liivi nim Alatskivi Kool alustab ettevõtlikkuse arendamist

SA Innove rahastas projekti "Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis". Projekti kogumaksumus on 8622 eurot. Projekti läbiviimise periood on 01.04.2019- 30.09.2020.

Projekti eesmärgiks on noori kogukonna tegemistesse kaasata ja luua neile head eeldused omaalgatuse ja ettevõtlikkuse kasvuks. Mõjutada järeltuleva põlvkonna ettevõtlikkust ja süvendada ettevõtlikku hoiakut, et tõhustada hakkama saamist nii iseenda kui ka kogukonna elu korraldamisega. Suurendada loovust, ettevõtlusteadlikkust, ettevõtluse tugisüsteeme ja toetada ettevõtlusalaseid algatusi. Selleks viiakse läbi õppekäike ettevõtetesse, läbitakse õpitubasid ja õpitakse enesejuhtimist. Mais 2020.a toimub ideekonkurss, kus noored esitlevad oma äriideid ja toodete näidiseid. Hinnatakse idee mõju, uudsust, tasuvust, esitlust ja teostatavust. Alates 2020.a septembrist on Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli 8. klassi õppekavasse sisse viidud ettevõtlusõpe, sh praktilise osana minifirmade loomine ja tegevus (võimalus valida loovtööks). Minifirmad on lihtsustatud variant õpilasfirmast, mis on mõeldud ettevõtliku mõttelaadi arendamiseks ja ettevõtlusalaste põhiteadmiste andmiseks õpilastele. Koolitatud on minifirmade juhendaja. Kool on liitunud programmiga „Ettevõtlik Kool“ ja personal on läbinud vastavad baaskoolitused.

Ettevõtlikkus on võimaluste ja vajaduste äratundmine seal, kus teised seda ei näe ning selle teadmise pinnalt järjekindel, pühendunud ja julge tegutsemine. Just selliste inimeste eestvedamisel luuakse ühiskonnas lisaväärtus nii ärilises kui ka sotsiaalses ettevõtmises. Ettevõtlikkus areneb elukogemuste toel ja seda kujundab ümbritsev keskkond. Siin mängib olulist rolli nii lapsevanemate, õpetajate kui ka teiste laste ja noortega tegelevate spetsialistide teadlikkus. Vajalik on toetada noorte initsiatiivi, isetegemise- ja avastusrõõmu ning mitte laita ebaõnnestumisi. Vähetähtis ei ole siin ka täiskasvanu enda eeskuju ning tema julgustus. Noortele tuleb anda teadmine ja tunnetus, et me ise seame enda unistustele piirid, me ise otsustame kui kõrgelt ja kaugele julgeme mõelda ja tegutseda.