Skip to content

Juhan Liivi nim Alatskivi Kool liitus haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool“

Juhan Liivi nim Alatskivi Kool kuulub alates 17.12.2019 „Ettevõtlik kool“ võrgustikku. See on haridusprogramm, mis on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. Programm toob koolidesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. Ettevõtlikuks kujundab keskkond. Ettevõtlikus koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja –protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist. Õppetöö mõtestamiseks on õpitav seostatud reaalse eluga.

Alatskivi kooli õpetajad läbisid 29.08.2019 „Ettevõtliku kooli“ baaskoolituse, mis tutvustas lisaväärtuse loomise võimalusi läbi antud haridusprogrammi. 03.01.2020 toimunud „Ettevõtliku kooli“ rakendamise koolitusel tutvustati, kuidas läbi ettevõtlikkuse on võimalik ainetunde huvitavamaks muuta ja siduda õppekava teemad päriseluga.

Piret Kaur
Alatskivi kooli ettevõtlikkuse arendamise projektijuht