Skip to content

14. märtsil külastas 6. klass Tartu Loodusmuuseumi, kus tutvuti Eesti maavaradega püsinäitusel ja õppekollektsioonis. Uuriti praegu toodetavaid ja ajaloolisi maavarasid, määrati maavarasid töölehe abil. Pärast seda võis loodusmuuseumis ringi jalutada ja teiste püsiekspositsioonidega tutvuda.

15. märtsil alustati koolipäeva Tartu Loodusmajas, kus giid andis ülevaate sellest, millega loodusmajas tegeldakse, tutvustas seal kasvavaid eksootilisi taimi, loodusmajas elavaid loomi ja linde. Kõige elavamat huvi pakkusid veekilpkonnad, turteltuvid ja mitmed närilised.
Loodusmajast suunduti edasi AHHAA teaduskeskusesse, kus kõigil oli võimalus omale meelepärast nutikust ja osavust arendavat tegevust leida ning teadusteatri etendust „Särisev elekter” jälgida. Need kaks päeva klassiruumist eemal pakkusid toredat vaheldust teadmiste omandamisel.

Õp. Heli Roosma

4-15.märtsil käisid 11-12.klassi õpilased projektinädala “Märka looduse ärkamist” raames Tartus õppeekskursioonidel.
Emakeelepäeva alguses võtsime suuna Chemicum. Seal näidati meile ülikooli õpperuume, saime spetsialistitelt küsimusi esitada, samuti tutvustati meile sisseastumistingimusi ja räägiti elust ülikoolis.
Kõigil oli väga põnev. Järgmisena läksime me Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi. Seal oli meie programmi teemaks “Elu areng Maal”, meile peeti üks pikk loeng, kus tuletasime meelde põhikoolis õpitud.
Peale loengut, oli meil endil võimalus tutvuta erinevate eksponaatidega geoloogiasaalis, kus tutvustati Maa ning planeedi elustiku arengulugu alates Suurest Paugust kuni tänase päevani. See oli kindlasti päeva parim osa.

20170315_090034

15.märtsi alustasime oma teekonda samuti Loodusmuuseumist, kus seekord oli teemaks “DNA”. Seekordne loeng oli kindlasti palju huvitavam, saime ise banaani DNAt uurida, see meeldis kõigile väga. Loengule järgnes tutvumine teiste eksponaatidega, sel korral käisime elurikkuse saalis, kus sai ülevaate eluslooduse mitmekesisusest ning selle päritolust. Ka seekord oli väga põnev. Edasi suundusime A. Le Coq õlletehasesse, kus meile tutvustati ruume, kus valmivad tooted, ning saime oma silmaga näha kuidas toimub tootmine. Samuti tutvustati meile A. Le Coqi ajalugu, näitati kuidas valmis õlu vanasti.
Ekskursiooni lõpus saime maitsta erinevaid tooteid.
20170315_125358

13.-17.märtsini toimus koolis projektinädal „Märka looduse ärkamist”.
Igal koolipäeval ootas kogu kooliperet ees üllatus erinevate loodushäältega, mis oli pandud koolikella helinaks.
Sai uudistada kõiki aasta tegijad looduses ja vaadata erinevaid ülesse pandud looduskaameraid. 5.-12.klasside õpilased pidid valmistama ette antud tsitaatidega loodusest lavastuse piltidena.
Emakeelepäeva raames kirjutasid õpilased erinevaid loodusega seotud luuletusi ja jutustusi.
Toimusid mitmekesised õppekäigud Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi, Jääaja keskusesse, Elistvere loomaparki ja Tartu loodusmajja, kus õpilased osalesid erinevates loodusteemalistes õpitubades.
Õpetaja Ain Söödi juhendamisel valmisid tööõpetuse tunnis 8. klassi poistel lindude pesakastid, mis leiavad ülespaneku kooli ümbrusesse.
IMG_7763
Nädala kulminatsiooniks oli 17.märtsil kogu kooliperele mõeldud ühine matkapäev Alatskivi matkarajal, et märgata ja tervitada peatselt kohe algavat kevade saabumist.
_MG_7994
Õpilased ja õpetajad panid rajal proovile oma kaarditundmis- ja loodusteaduslikud oskused.
Aitäh õpetaja Ainile ja 8.klassi poistele!
Suurimad tänud kõikidele õpilastele ja õpetajatele, et märkasime kõik üheskoos looduse ärkamist.

Reaal- ja loodusainete töörühma nimel õpetaja Signe Tennisson

15. märtsil osales 5. klass Jääaja keskuse õppeprogrammis “Jääaeg – Maa arengu lahutamatu osa”. Õpilased omandasid uusi ning kinnistasid seni õpitud teadmisi järgmistel teemadel:

liustiku teke ning areng, maa arengulugu, jääajad ning jäävaheajad,  jääaja tekkepõhjused,  kiviaja inimese elutegevus ja jääaegade mõju elustikule. Töötati neljaliikmelistes rühmades ja osaleti aktiivselt programmis.

14. märtsil külastas 2.klass TÜ Loodusmuuseumi, kus lapsed tutvusid Eesti loomadega, nende eluviisi, toitumise ja jälgedega. Lapsed uurisid loomade nahku, koljusid ja tegevusjälgi. Lapsi köitis väga metssigu tutvustav ala, kus lapsed said pugeda metsseapõrsastele mõeldud urgu, katsuda nahka, nuusutada lõhnu, tuhnida mullas. Programmi lõpus sai iga laps endale koostata tuntumate loomade jäljeraamatu, mille sai koju kaasa võtta.
Lastele väga meeldis. Paljud lapsed otsustasid koos vanematega uuesti muuseumi külastada.
Aitäh Robert Elkeni emale, kes meiega kaasas oli.
Tekst: õpetaja Eve Tammeorg.

20170314_103804