Skip to content

Õpperetk Selli-Sillaotsa õpperajal

3. klass osales 24. septembril 2021.a programmis „Sisalikuretk rabas“, mis toimus Alam- Pedja
looduskaitseala Selli- Sillaotsa õpperajal. Hommik oli vihmane, kuid otsustasime siiski õppekäigule
minna, sest olime seda oodanud. Väike uduvihm ei takistanud õppekäiku nautimast. Õpperajal tutvusime
raba elustikuga ja lihtsamate seostega organismide vahel. Õppisime tundma enamlevinud taimi,
kõndisime laudteel ja õõtsuval raba pinnal, maitsesime marju, vaatasime tornist imelist vaadet rabale.
Läbi rollimängude püüdsime mõista, mida arusisalik Sissi näeb ja tunnetab. Lastele meeldisid kõige
rohkem mängud ja vaade tornist.
Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamiseks aktiivõppeprogrammides osalemist 2021/2022 õppeaastal
rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Õpetaja Ave Otterklau