Skip to content

Õpioskuste talgud

6. oktoobril võtsid meie kooli 6. klassi õpilased osa Tartumaa õpioskuste talgutest. Meeskonda kuulusid: Daisi Noormägi, Markus Karusion, Ruudi Suursild, Kaira Kruusaauk ja Karolin Vagula. 

Meeskond lahendas õpioskuste talgute ülesandeid koolimajas, ülesanded asusid Desmose keskkonnas. Õpilastele esitatud kompleksülesande jooksul tuli kasutada meeskonnatöö oskuseid, praktilise töö mõtestamise, planeerimise, läbiviimise ning järelduste tegemise oskuseid. Samuti sisaldas ülesanne arvutamisülesandeid, tuli näidata kirjalikku eneseväljendusoskust ja oskust infot otsida. Meie kooli meeskond sai ülesannetega hästi hakkama ja saavutas 11 meeskonna seas 4. koha.

Õpetajad Ingrid Laur ja Kati Kirikal