Skip to content

Looduslodja retk „Kuidas elad, Emajõgi?”

Teisipäeval, 07. septembril oli 8. ja 9. klassi õpilastel võimalus tutvuda Emajõe elustiku ja olustikuga.
Meie kahe tunni pikkune õppepäeva retk algas päikesepaistelise ilmaga mööda Emajõge lodi Jõmmuga
sõites.
Algul sõitsime lodjaga vastuvoolu ning sellel ajal laevakapten tutvustas meile lotja kui Emajõe
põlist laevatüüpi. Seejärel selgitas, kust saab Emajõgi alguse ja kuhu suubub. Meile tutvustati ürgset
Emajõe sängi ning tema kulgemist võrreldes praeguse sängiga.
Saime teada, kuidas inimesed on jõge läbi aegade kasutanud. Teostasime ka laevasõiduga seotud loodusvaatlust – voolusuund ja kiirus, parem-vasak kallas, ilmakaared ja kompass, põhjareljeef ja kajalood, ilmastik.

Veel saime palju teadmisi Emajõe ääres ning vees kasvavast taimestikust, eri liiki lindudest, kellest
mõnda õnnestus ka näha ning teadmisi loomadest. Seejärel tegime Emajõel tagasipöörde ning sõitsime
allavoolu ja teekond läks palju kiiremini.
Allavoolu tulles sõitsime linna poole, kus laevatee viis läbi ka mitmete sildade alt. Pärast seda aga pöördusime tagasi Lodjakoja juurde, kust meie reis alguse sai.
Lodjasõit möödus kui linnutiivul ja nii mõnigi reisisell oleks soovinud veel pikemalt sõita.

Projekti "Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamiseks
aktiivõppeprogrammides osalemine 2021/2022 õppeaastal" rahastas SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK)

Tekst ja fotod: õpetaja Signe Tennisson