Skip to content

Alatskivi kooli 3. ja 4. klass said väärtusliku kingituse kirjanik Juhani Püttsepalt ja kunstnik Kadri Ilveselt.
Imekaunis ja inforohke aimeraamat ,, Mustad linnud,, valmis koostöös fotograaf Ingmar Muusikusega.

Nüüd on kahel klassil võimalik sama teost lugeda ja lindude elu-oluga edasi tegeleda.
Raamatukogu kuulutab välja fotokonkursi mustade lindude pildistamiseks ja mai algul saavad õpilased vastata küsimustele saadud raamatu ja muugi loodusega seonduva kohta - auhindadega!
SÜDAMLIK TÄNU LOOJATELE!
PS Kingitus jõudis lasteni seetõttu, et kunstniku tütar õpib meie koolis !!

1.a ja 4. klass käisid õppekäigul Elistvere loomapargis ja Jääaja Keskuses. Elistveres oli ilm suurepärane ja loomad olid tegevuses. Karu Karolina jooksis ringi ja näitas lastele oma trikke. Elevust tekitasid veel piisonid, põdrad, rebased ja närilised. Huvitav oli näha ilveseid.

Jääaja Keskuses sattusime tänapäevast jääaega, kus tutvusime mammutite, ürghirvede, koopalõvide ja teiste jääaja loomade rekonstruktsioonidega. Lastel tuli teha rühmatööd, kus nad pidid küsimustele vastuseid otsima ja ise küsimusi koostama. Õppekäik oli meeldejääv.
Õp. Ave Otterklau

14. märtsil külastas 6. klass Tartu Loodusmuuseumi, kus tutvuti Eesti maavaradega püsinäitusel ja õppekollektsioonis. Uuriti praegu toodetavaid ja ajaloolisi maavarasid, määrati maavarasid töölehe abil. Pärast seda võis loodusmuuseumis ringi jalutada ja teiste püsiekspositsioonidega tutvuda.

15. märtsil alustati koolipäeva Tartu Loodusmajas, kus giid andis ülevaate sellest, millega loodusmajas tegeldakse, tutvustas seal kasvavaid eksootilisi taimi, loodusmajas elavaid loomi ja linde. Kõige elavamat huvi pakkusid veekilpkonnad, turteltuvid ja mitmed närilised.
Loodusmajast suunduti edasi AHHAA teaduskeskusesse, kus kõigil oli võimalus omale meelepärast nutikust ja osavust arendavat tegevust leida ning teadusteatri etendust „Särisev elekter” jälgida. Need kaks päeva klassiruumist eemal pakkusid toredat vaheldust teadmiste omandamisel.

Õp. Heli Roosma

4-15.märtsil käisid 11-12.klassi õpilased projektinädala “Märka looduse ärkamist” raames Tartus õppeekskursioonidel.
Emakeelepäeva alguses võtsime suuna Chemicum. Seal näidati meile ülikooli õpperuume, saime spetsialistitelt küsimusi esitada, samuti tutvustati meile sisseastumistingimusi ja räägiti elust ülikoolis.
Kõigil oli väga põnev. Järgmisena läksime me Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi. Seal oli meie programmi teemaks “Elu areng Maal”, meile peeti üks pikk loeng, kus tuletasime meelde põhikoolis õpitud.
Peale loengut, oli meil endil võimalus tutvuta erinevate eksponaatidega geoloogiasaalis, kus tutvustati Maa ning planeedi elustiku arengulugu alates Suurest Paugust kuni tänase päevani. See oli kindlasti päeva parim osa.

20170315_090034

15.märtsi alustasime oma teekonda samuti Loodusmuuseumist, kus seekord oli teemaks “DNA”. Seekordne loeng oli kindlasti palju huvitavam, saime ise banaani DNAt uurida, see meeldis kõigile väga. Loengule järgnes tutvumine teiste eksponaatidega, sel korral käisime elurikkuse saalis, kus sai ülevaate eluslooduse mitmekesisusest ning selle päritolust. Ka seekord oli väga põnev. Edasi suundusime A. Le Coq õlletehasesse, kus meile tutvustati ruume, kus valmivad tooted, ning saime oma silmaga näha kuidas toimub tootmine. Samuti tutvustati meile A. Le Coqi ajalugu, näitati kuidas valmis õlu vanasti.
Ekskursiooni lõpus saime maitsta erinevaid tooteid.
20170315_125358

15. märtsil osales 5. klass Jääaja keskuse õppeprogrammis “Jääaeg – Maa arengu lahutamatu osa”. Õpilased omandasid uusi ning kinnistasid seni õpitud teadmisi järgmistel teemadel:

liustiku teke ning areng, maa arengulugu, jääajad ning jäävaheajad,  jääaja tekkepõhjused,  kiviaja inimese elutegevus ja jääaegade mõju elustikule. Töötati neljaliikmelistes rühmades ja osaleti aktiivselt programmis.