Skip to content

Koolis taastub kontaktõpe. Et kooliskäimine sujuks viperusteta ning püsiksime ikka terved, tuleb järgida reegleid.
1) Kooli tulevad ainult terved õpilased, kui õpilane tunneb ennast hommikul enne kooli halvasti, siis on mõttekas ta koju jälgimisele jätta.
2) Kui peres on koroonahaige, siis õpilane kooli ei tule, vaid jääb 7 päevaks koju (kuna tegemist on koolivälise koroonakontaktiga).
3) Õpilaste kiirtestimine toimub endiselt 2 korda nädalas: E ja N.
4) Kui õpilase koolis tehtud kiirtest on positiivne, siis läheb koju vaid positiivse testi andnud õpilane, teised õpilased (k.a vaktsineerimata lähikontaktsed) jäävad kooli edasi.
5) Koolis peavad õpilased püsima oma klassi juures.
6) Koolis kanname maski.

Ikka tervist!

Koolijuht Helen Paju

2022/2023. õa 1. klassi õpetaja on Ave Otterklau

Seoses  distantsõppega lükkub edasi eelkooli algus.

Eelkool hakkab toimuma teisipäeviti alates 22.02.2022 kooli ruumides.
Päeva algus kell 8.05. Päeva lõpp kell 10.50.
Eelkool toimub 10 korda.

Täiendav info
Eelkooli eesmärgiks on:
- lapse suunamine mängulistelt tegevustelt õppimisele;
- koolieluga tutvumine.

Eelkooli tunniplaan:
1. üldõpe
2. üldõpe
3. keh kasv/muusika (üle nädala vahelduvalt)

Vajalikud vahendid:
Vahetusjalanõud (võivad olla sellised, millega saab saalis ka kehalise
kasvatuse tunnis osaleda, pinal (harilik pliiats, kustutuskumm, värvilised
pliiatsid, kogujaga teritaja).

Palun edastage oma lapse eelkoolis osalemise soov 21. jaanuariks siin.

Küsimuste korral helistage või kirjutage:
õpetaja Ave Otterklau, ave.otterklau@alatskivi.edu.ee, 53467791
õppejuht Kati Kirikal, oppejuht@alatskivi.edu.ee, 5171552

Distantsõppe planeerimine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis seoses koroonaviiruse puhanguga Eestis

Erakorralise õppenõukogu otsused:
1. Kooli õppekohad on alates 16.03.2020 suletud kaheks nädalaks uue korralduse saamiseni.
2. E-kooli sisestatakse õppeülesanded kord nädalas esmaspäeviti kella 12.00ks.
Kodutööd peavad lapsed esitama pühapäeviti kella 23.59ks (võib loomulikult ka varem ja jooksvalt).
3. Suhtlus vanematega toimub E-kooli, meili või muude sotsiaalmeedia kanalite kaudu.
4. Õpilaste suhtlus õpetajatega toimub kooli töömeilide vahendusel, vajadusel kasutatakse edaspidi teisi kokkulepitud kanaleid.
5. Õpetajate tööaeg nendel nädalatel on 8.00 - 15.00 ning juhtkonnal 8.00 - 16.00.
6. Ainealaste küsimuste korral pöörduda aineõpetajate poole, klassi üldküsimuste korral pöörduda klassijuhatajate poole.
Kõikide muude küsimuste korral kooli juhtkonna poole.
Kõik kontaktid on saadaval kooli kodulehel www.alatskivi.edu.ee/opetajad
www.alatskivi.edu.ee/kontakt/

Tervist ja rahulikku meelt!