Skip to content

Ootame avaldusi vanematelt, kelle lapsed soovivad alustada kooliteed 2020/21. õppeaastal Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli 1. klassis.

Eelkoolis mitteosalenud laste vanematel
palume esitada avaldus hiljemalt 5. juuniks 2020.

Eelkoolis osalenud laste vanematel
palume esitada avaldus hiljemalt 29.juuniks 2020.

Avalduse vorm on leitav SIIT

Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:

  • lapse sünnitunnistuse koopia;
  • seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
  • tervisetõend (esitada hiljemalt 29. augustiks);
  • lapse koolivalmiduse kaart (esitada hiljemalt 29. augustiks);
  • 1 foto (3x4 cm) õpilaspileti väljastamiseks (esitada hiljemalt 29. augustiks).

Avalduse koos lisadega palume saata digiallkirjastatult kooli e- posti aadressil kool@alatskivi.edu.ee või tuua kooli kantseleisse (aadressil Kooli 1, Alatskivi alevik) eelneval kokkuleppel kooli sekretäriga.

Täiendav info kooli sekretärilt ja direktorilt.
Sekretär: tel 5344 5581
Direktor: tel 5221998

Distantsõppe planeerimine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis seoses koroonaviiruse puhanguga Eestis

Erakorralise õppenõukogu otsused:
1. Kooli õppekohad on alates 16.03.2020 suletud kaheks nädalaks uue korralduse saamiseni.
2. E-kooli sisestatakse õppeülesanded kord nädalas esmaspäeviti kella 12.00ks.
Kodutööd peavad lapsed esitama pühapäeviti kella 23.59ks (võib loomulikult ka varem ja jooksvalt).
3. Suhtlus vanematega toimub E-kooli, meili või muude sotsiaalmeedia kanalite kaudu.
4. Õpilaste suhtlus õpetajatega toimub kooli töömeilide vahendusel, vajadusel kasutatakse edaspidi teisi kokkulepitud kanaleid.
5. Õpetajate tööaeg nendel nädalatel on 8.00 - 15.00 ning juhtkonnal 8.00 - 16.00.
6. Ainealaste küsimuste korral pöörduda aineõpetajate poole, klassi üldküsimuste korral pöörduda klassijuhatajate poole.
Kõikide muude küsimuste korral kooli juhtkonna poole.
Kõik kontaktid on saadaval kooli kodulehel www.alatskivi.edu.ee/opetajad
www.alatskivi.edu.ee/kontakt/

Tervist ja rahulikku meelt!

KOHTUME Koosa Noortekeskuses 21. juuni 2018 kell 11:00-14:00
KES?
Peipsiääre valla koorekiht: noored, noorsootöötajad, lapsevanemad, õpetajad, haridusjuhid, huvijuhid, valla esindajad jt noorte tulevikust huviatud (osalejate arv on kuni 40)

MILLEKS?
Räägime meie vallas noortele pakutavatest võimalustest TÄNA;
Kuulame SINU kui noore arvamust vallas pakutavate võimaluste valikust ja unistustest;
Leppime kokku, mida, kellega ja kuidas teeme juba HOMME
Registreeri end hiljemalt 18. juuniks!
Registreerida saab elektrooniliselt SIIN!

Lisainformatsioon:
Pille Lille
Haridus- ja noorsootööspetsialist
Tel: (+372) 5307 1811
e-post: pille.lille@peipsivald.ee