Skip to content

Eelkooli info

2023/2024. õa 1. klassi õpetaja on Eve Tammeorg.
Eelkool hakkab toimuma teisipäeviti kooli ruumides.
Päeva algus 8.05. Päeva lõpp 10.50.
Eelkool toimub 12 korda.

Täiendav info
Eelkooli eesmärgiks on:

  • lapse suunamine mängulistelt tegevustelt õppimisele;
  • koolieluga tutvumine.

Eelkooli tunniplaan:

  1. üldõpe
  2. üldõpe
  3. keh kasv/muusika (üle nädala vahelduvalt)

Vajalikud vahendid:
Vahetusjalanõud (võivad olla sellised, millega saab saalis ka kehalise kasvatuse tunnis osaleda, pinal (harilik pliiats, kustutuskumm, värvilised pliiatsid, kogujaga teritaja).

Lisainformatsioon:
õpetaja Eve Tammeorg, eve.tammeorg@alatskivi.edu.ee.
õppejuht Kati Kirikal, oppejuht@alatskivi.edu.ee, 5171552.