Skip to content

Teade lapsevanematele

Ootame avaldusi vanematelt, kelle lapsed alustavad kooliteed 2023/24.
õppeaastal Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli 1. klassis hiljemalt 18.augustiks 2023.

Avalduse vorm on leitav SIIT
Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) lapse sünnitunnistuse koopia;
2) seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
3) lapse koolivalmiduse kaart;
4) 1 foto õpilaspileti väljastamiseks (3x4 cm).

Avaldus koos lisadega palume saata digiallkirjastatult kooli e- posti aadressil
kool@alatskivi.edu.ee või tuua kooli kantseleisse (aadressil Kooli 1, Alatskivi
alevik) eelneval kokkuleppel, helistades sekretärile tel 5344 5581.
Täiendav info kooli sekretärilt tel 5344 5581.