Skip to content

Tulekahju on kergem ennetada kui kustutada. Iga inimene saab palju teha, et tema ümbrus oleks võimalikult tuleohutu. Mida nooremas eas ennetustööd alustada, seda tõhusam see kindlasti on.

31. märtsil külastas Alatskivi keskkooli 3. klass kohalikku päästekomandot, et osaleda projektis” Tean tulest”. Varasemalt oldi tarkusi ammutatud 2015.a. projektist „ Tulest targem”.

Õpilastele esines Lõuna Päästeameti Alatskivi Päästekomando ülem Varmo Laumets. Õppus koosnes esitluse vaatamisest/kuulamisest, aktiivsest arutelust, tuleohtlike materjalidega ning käepäraste tulekustutusvahenditega tutvumisest, tule leviku video vaatamisest/küsimustele vastamisest ja päästeauto võimalustega tutvumisest. Teada saadi, et päästekomando ühes vahetuses töötab korraga kolm päästjat. Kuna päästjatel oli rahulik päev, väljakutseid polnud, siis oli õpilastel võimalus ka kogu meeskonda oma silmaga näha ja neile küsimusi esitada. Päästeautot tutvustas 31. märtsi päästekomando vahetuse ülem Enn Lõhmus.

3.klassi teadmised tulest olid head, kuid vajasid kordamist. Varmo Laumets rõhutas, et lapsed saavad ise kontrollida suitsuandurite olemasolu ja töökorras olekut ning vanematele nende vajadust meelde tuletada. Samuti peaksid kõik teadma oma aadressi ning oskama juhatada teed koduni.

Huvitav ja õpetlik õppekäik oli kindlasti vahelduseks tavalistele klassitundidele.

Tänan kogu 3.klassi nimel Alatskivi päästekomando töötajaid, kes teevad rasket ja tänuväärset tööd ning leiavad aega ka lasteaia ja keskkooli lapsi õpetada õnnetusi ennetama ja kriitilistes olukordades käituma..

3.klassi õpetaja
Urve Koolman

IMGP4261

Alatskivi kooli 3. ja 4. klass said väärtusliku kingituse kirjanik Juhani Püttsepalt ja kunstnik Kadri Ilveselt.
Imekaunis ja inforohke aimeraamat ,, Mustad linnud,, valmis koostöös fotograaf Ingmar Muusikusega.

Nüüd on kahel klassil võimalik sama teost lugeda ja lindude elu-oluga edasi tegeleda.
Raamatukogu kuulutab välja fotokonkursi mustade lindude pildistamiseks ja mai algul saavad õpilased vastata küsimustele saadud raamatu ja muugi loodusega seonduva kohta - auhindadega!
SÜDAMLIK TÄNU LOOJATELE!
PS Kingitus jõudis lasteni seetõttu, et kunstniku tütar õpib meie koolis !!

1.a ja 4. klass käisid õppekäigul Elistvere loomapargis ja Jääaja Keskuses. Elistveres oli ilm suurepärane ja loomad olid tegevuses. Karu Karolina jooksis ringi ja näitas lastele oma trikke. Elevust tekitasid veel piisonid, põdrad, rebased ja närilised. Huvitav oli näha ilveseid.

Jääaja Keskuses sattusime tänapäevast jääaega, kus tutvusime mammutite, ürghirvede, koopalõvide ja teiste jääaja loomade rekonstruktsioonidega. Lastel tuli teha rühmatööd, kus nad pidid küsimustele vastuseid otsima ja ise küsimusi koostama. Õppekäik oli meeldejääv.
Õp. Ave Otterklau

14. märtsil külastas 6. klass Tartu Loodusmuuseumi, kus tutvuti Eesti maavaradega püsinäitusel ja õppekollektsioonis. Uuriti praegu toodetavaid ja ajaloolisi maavarasid, määrati maavarasid töölehe abil. Pärast seda võis loodusmuuseumis ringi jalutada ja teiste püsiekspositsioonidega tutvuda.

15. märtsil alustati koolipäeva Tartu Loodusmajas, kus giid andis ülevaate sellest, millega loodusmajas tegeldakse, tutvustas seal kasvavaid eksootilisi taimi, loodusmajas elavaid loomi ja linde. Kõige elavamat huvi pakkusid veekilpkonnad, turteltuvid ja mitmed närilised.
Loodusmajast suunduti edasi AHHAA teaduskeskusesse, kus kõigil oli võimalus omale meelepärast nutikust ja osavust arendavat tegevust leida ning teadusteatri etendust „Särisev elekter” jälgida. Need kaks päeva klassiruumist eemal pakkusid toredat vaheldust teadmiste omandamisel.

Õp. Heli Roosma

4-15.märtsil käisid 11-12.klassi õpilased projektinädala “Märka looduse ärkamist” raames Tartus õppeekskursioonidel.
Emakeelepäeva alguses võtsime suuna Chemicum. Seal näidati meile ülikooli õpperuume, saime spetsialistitelt küsimusi esitada, samuti tutvustati meile sisseastumistingimusi ja räägiti elust ülikoolis.
Kõigil oli väga põnev. Järgmisena läksime me Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi. Seal oli meie programmi teemaks “Elu areng Maal”, meile peeti üks pikk loeng, kus tuletasime meelde põhikoolis õpitud.
Peale loengut, oli meil endil võimalus tutvuta erinevate eksponaatidega geoloogiasaalis, kus tutvustati Maa ning planeedi elustiku arengulugu alates Suurest Paugust kuni tänase päevani. See oli kindlasti päeva parim osa.

20170315_090034

15.märtsi alustasime oma teekonda samuti Loodusmuuseumist, kus seekord oli teemaks “DNA”. Seekordne loeng oli kindlasti palju huvitavam, saime ise banaani DNAt uurida, see meeldis kõigile väga. Loengule järgnes tutvumine teiste eksponaatidega, sel korral käisime elurikkuse saalis, kus sai ülevaate eluslooduse mitmekesisusest ning selle päritolust. Ka seekord oli väga põnev. Edasi suundusime A. Le Coq õlletehasesse, kus meile tutvustati ruume, kus valmivad tooted, ning saime oma silmaga näha kuidas toimub tootmine. Samuti tutvustati meile A. Le Coqi ajalugu, näitati kuidas valmis õlu vanasti.
Ekskursiooni lõpus saime maitsta erinevaid tooteid.
20170315_125358