Skip to content

Koolipäev teatris

20. oktoobril 2021 osales 5.klass koos kolme sõbraga 6.klassist haridusprogrammis "Koolipäev teatris". Koolipäev Vanemuise teatris sisaldas kolme huvitavat ainetundi, kostüümide ja rekvisiitidega tutvumist
ning väikest ekskursiooni teatrimajas.

Teatri noorsootöötajad Kollased Kassid tervitasid osalejaid kell 10.00 teatri fuajees. Olime meeldivalt üllatunud, sest meie grupi juhiks sai Peipsiääre vallast Varalt pärit Regina. Osalejad jaotati 3 gruppi, meie kooli õpilastele algas päev balletitunniga. Veidi vingumist, aga varsti meeldis ballett kõigile. Õpiti tundma klassikalise balleti põhipositsioone, saadi teadmisi balletiajaloost ja tänapäevast. Oldi teatri pealaval ning hoomati selle suurust ning kõrgust(nagu kuuekordne maja).

Saadi teada, et teatrimajas on 22 erinevas suuruses garderoobi, 5 erinevas suuruses proovisaali, sh 2 proovisaali spetsiaalse tantsupõrandaga, peeglite ja stangedega. Teatris on 672 istekohta, koos lisatoolidega 700. Kirjandustundi minnes mööduti näituseseinadest, näitlejate garderoobidest, kohvikust.

Vanemuise teatri 152. hooajal kuulati huvitavaid fakte teatriajaloost. Räägiti ajast ja inimestest, neist, kes on teatri sünnile kaasa aidanud, seda loonud ja kujundanud. Tunnis kasutati mitmeid aktiivõppemeetodeid, ka viktoriinivormi. Parimad teadjad said autasud.

Edasi siirduti II korruse kohvikualasse, kus einestati ning kuulati Reginat, kes rääkis huvitavalt rekvisiitide ning kostüümide valmistamisest. Vaatamiseks, proovimiseks oli kohale toodud hulgaliselt teatri rekvisiite ja kostüüme. Üllatav oli, et teatrilaos on hetkel umbes 100 000 kostüümi.

Füüsikatunniks (meie jaoks - STEM) koguneti suurde saali. Lavale ilmus üleni valges riietuses füüsikaõpetaja Enn Ööpik. Õpilaste heaks olid tööl veel valgus- ning helimeistrid. Algas huvitav valgusemäng koos heliefektidega - teemaks optika: valguskiir, valguse murdumine, värvusspektrid läbi teatritöö prisma. Vaheldusid värvid, sähvisid välgud, kostus kõuemürinat jm.

Füüsika tunni lõpus toimub oma täies ilus lavatehnika demonstratsioon muusika saatel. Saatelooks oli “Väravamäng” ansamblilt Etnosfäär.

Koolipäev kestis kl 10.00 – 13.15.
Oli huvitav, kaasahaarav, õpetlik.
Meie koolipäev õnnestus 100%.
Aitäh Kollased Kassid!
Aitäh Teater Vanemuine!

Õpetajad Urve ja Monika