Skip to content

UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti aastakonverents 2019

Õpetajad, koolijuhid ja õpilased osalesid 28. septembril Tartu Loodusmajas UNESCO ühendkoolide võrgustiku aastakonverentsil. Meie kooli esindasid 9.klassi õpilased Haldja Hünnonen ja Janely Semilarski ning huvijuht Grete Hantson ja allakirjutanu. Saadi kokku üle Eesti, et jagada teadmisi, muljeid, parimaid praktikaid ja levinud möödalaskmisi. Võeti kokku eelmise õppeaasta tegevusi, arutati tulevikuplaane ning tänati eduka koostöö eest. Kavas olid paralleelsed töötoad ja nende kokkuvõtted õpilastele ja õpetajatele. Töötubade teemad olid mitmekesised: praktiline veekvaliteedi uuring Emajõe ääres; õiglane kaubandus; noorte kogemused Läänemere rannikualade õppelaagritest (väikesaarte võlud ja valud); bioinformaatika ja eElurikkus (kuidas alustada harrastusteadusega); maailmanädalad ja õpilaskonkurss (parimad praktikad).

Peale lõunat toimusid koostööseminarid. Õpetajad tegid kokkuvõtteid eelmise aasta tegemistest ning planeerisid uut õppeaastat. Samal ajal arutlesid õpilased aktuaalsel teemal „Kliimamuutused: mida meie teha saame?”. Päev lõppes piduliku õhtusöögiga.

Mitmekesised ja huvitavad tegevused ning rõõmsad kohtumised andsid uusi mõtteid ja võimalusi ka meie uue õppeaasta plaanidesse.
https://maailmakool.ee/eesti-unesco-uhendkoolide-vorgustik/

Ingrid Laur
UNESCO ühendkoolide võrgustikutöö koordinaator
Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis