Skip to content

Õuesõppepäev Emajõe – Suursoo Keskuses

Päikselistel sügispäevadel, 26. ja 27.septembril osalesid 3., 4.a ning 4.b klass MTÜ Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia õppeprogrammis „ Eesti veekogud kaardil ja looduses”. Sõitu ja programmi toetas SA Keskkonnainseteeringute Keskus (KIK).

Õppetegevused toimusid kahes osas. Esimeses osas õpilased õppisid tundma loenguvormis ja kaardil Eesti tähtsamaid veekogusid. 3. klass on kaarti veel vähe õppinud ning sellel orienteerumine oli üsna raske. Neljandatel läks kaardi tundmine ladusamalt. Seejärel toimus kompassiga rühmadevaheline orienteerumismäng. Igas punktis oli küsimus, millele tuli kirjalikult vastata, eelnevalt kuuldud õppematerjalist.

Teine osa tekitas õpilastele päris palju elevust, sest sai Emajõel sõita viikinglaevaga Turm.

Purjelaevaga sõites avanesid imeilusad, värvilise sügise maalitud kaldapealsed. Õpilased said teada palju uusi ja huvitavaid fakte nii Emajõe minevikust kui ka tänapäevast. Nägid, kuidas heisatakse laevale suur ja raske puri. Igaüks, kes soovis, sai puhuda härja sarvest tehtud pasunat. Pärast õppust istus 3.klass murule kaasavõetud einet võtma.

Vestluse ning küsitluse põhjal õppekäik meeldis õpilastele, see oli tore vaheldus klassis õppimisele. Oli ju veekogu õppimine koos praktiliste tegevustega otse veekogul ja selle kaldal.

Õpetajad Ingrid Laur ja Urve Koolman