Skip to content

Valla koolide keskkonnateadlik orienteerumismäng Alatskivil

2018. - 2019. aastal osalevad meie kool, Mustvee Kool ja Räpina Ühisgümnaasium MTÜ Peipsi Koostöö Keskuse projektis „Maailmaharidustegevused Peipsi piirkonnas 2018”. Projekti eesmärgiks on kujundada noortest inimõigusi austavad, sallivad, keskkonnaebaõiglust taunivad ning vaesemate piirkondade vastu solidaarsed inimesed. Koolides toimuvad maailmahariduslikke aktiivõppemeetodeid kasutades erinevad tegevused.
27. aprillil toimus meie koolis projektis osalevate koolide õpetajate koolitus – koostööseminar „Maailmaharidus Peipsimaa koolides”, kuhu kaasasime ka kõik meie valla koolid.
29. mail korraldasime 5.-8. klasside õpilastele keskkonnateadliku orienteerumismängu. Alatskivi, Kallaste, Kolkja, Pala ja Vara koolist osales 10 õpilast. Kohapeal moodustati 5 – liikmelised segavõistkonnad, igast koolist üks õpilane. Seejärel anti võistkondadele Alatskivi orienteerumiskaart, kuhu oli märgitud 10 punkti. Igas punktis lahendasid õpilased keskkonnaalase ülesande, mis oli koostatud ÜRO kestliku arengu teemadel. Maastikukaitsealal liikudes toimus veel aktsioon „Kõkuta” ehk „Kõnni ja kummarda”, mis tähendas kõndimist ja samal ajal prügi korjamist läbitud rajal. Kui kõik võistkonnad olid lõpetanud, tegi projektijuht Eeva Kirsipuu-Vadi kokkuvõtteid, sorteeriti prügi ning loositi auhinnad. Vaatamata väga palavale päevale (27 0C) olid õpilased tublid ja läbisid etteantud ajaga peaaegu kõik punktid ning lisaks sai puhtamaks ka orienteerumisrada. Õpilaste tagasiside põhjal oli päev hariv, meeldiv ja lõbus.
Täname abi ja toetuse eest projektijuhti Eeva Kirsipuu-Vadi ja Eestimaa Rohelise Liikumise töötajat Eliisa Saksingut ning Kallaste, Kolkja, Pala, Vara ja Alatskivi õpetajaid. Loodame, et selline üritus Peipsiääre valla koolide vahel kujuneb meil traditsiooniks.

Ingrid Laur
Maailmahariduslike tegevuste koordinaator koolis