Skip to content

Koolisisene Liivi etluskonkurss

Sel aastal toimus traditsiooniline koolisisene Liivi etluskonkurss 27. märtsil. Etluskonkursi eesmärk on arendada õpilaste esinemisoskust ja –julgust ning pole kahtlustki, et tekstide sügav läbitunnetamine arendab ka nende mõtte- ning tundemaailma.

Hea meel oli tõdeda, et ka sel aastal võeti konkursist arvukalt osa: esines 39 õpilast 2.-9. klassist.
Etlejad pidid pähe õppima ühe proosapala ja ühe luuletuse. Et tekstide päheõppimine ja ilmekas esitamine pole sugugi kerge ülesanne, olgu siinkohal ära toodud kõigi nende tublide õpilaste nimed, kes seda tegid.

Noorem vanuserühm:
Elin Juursalu, Kaira Kruusaauk, Caro-Lee Raja, Victoria Lutšezarnõi, Aleksandra Lutšezarnõi, Daisi Noormägi 2.A klassist; Cathy Koort, Kätlin Koort, Kertu Sangernebo, Karolin Vagula, Andro Vares 2.B klassist; Martin Nikitkin, Kaur Kruusaauk, Mairold Nikitkin, Alvar Must, Kaire Muinasmaa, Liisa Tollimägi, Herta Tõnso 3. klassist; Kevin Soieva, Kristin Vagula, Teele Pärn 4. klassist.

Foto: Terje Sööt

Vanem vanuserühm:
Sander Vinogradov, Ida Vares, Kertu Leben, Geterli Samoilov, Liisa Kook, Marta-Miina Noormägi, Karmen Kuusik 5. klassist; Hella Hildegard Niitra, Ursula Paap, Ardi Lebedev, Cärolyn Kalda, Helen Poolakese, Helen-Nelle Hünnonen, Elizaveta Pedova 6. klassist; Anu Roosna, Viktoria Luptova, Remi Kalda 8. klassist; Helena Stepanova 9. klassist.

Foto: Terje Sööt

Zürii koosseisus Urve Lõhmus, Aili Annast, Mikk Kirikal valis kõigi tublite etlejate seast välja parimad.

Noorem vanuserühm:
1.-2. koht Victoria Lutšesarnõi ja Daisi Noormägi (2.A klass)
Eripreemia proosapala esitamise eest:
Kaur Kruusaauk (3.klass)
Alvar Must (3. klass)
Kevin Soieva (4. klass)

Vanem vanuserühm:
1.-3. koht: Karmen Kuusik (5.kl), Remi Kalda (8.klass), Helena Stepanova (9. klass)
Eripreemiad:
Liisa Kook (5.klass)
Hella Hildegard Niitra (6.klass)
Anu Roosna (9.klass)

Vanema vanuserühma kolm parimat etlejat esindasid kooli 29. märtsil Liivi Muuseumis toimunud maakondlikul Liivi etluskonkursil. Sealse žürii otsusel esindab kooli vabariiklikul konkursil Karmen Kuusik.

Õpilasi innustasid,juhendasid, abistasid sobivate esinemispalade leidmisel nende õpetajad Ave Otterklau, Katre Sarap, Eve Tammeorg, Urve Koolman, Helen Paju, Kait Eiland. Konkurssi aitas läbi viia Terje Sööt.

Suur tänu kõigile asjaosalistele!

Õp Kait Eiland