Skip to content

Maakondlik luuletuste lugemise konkurss 1.-4. klassile

30. novembril kogunes kooli saali 65 Tartu maakonna 1.-4. klassi õpilast, et saata ära hingedekuu. Lapsed lugesid luuletusi nõidadest, tontidest, hingedest, vaimudest ning teistest salapärastest olenditest.
Luuletuste lugemine toimus klassiruumides, kus hindajateks oli õpetajatest koosnev žürii. Koolist liiguti lossi, kus külalistele tehti väike lossi tutvustav ekskursioon ning toimus autasustamine. Iga esineja sai meie kooli logoga järjehoida. Parimaid premeeriti raamatuga.
Meile olid suureks abiks 9. klassi tüdrukud Karina Ussanova, Ilona Verro, Anneli Kook, Kristi Kattai ning Helene Stepanova.
Suur tänu abi ja toetuse eest: sekretär Terje, õppejuht Lagle, direktor Erki, õpetajd Dairi, Kristjan, Priit,majandusalajuhataja Nikolai, sööklapersonal ning lossi töötajad.

Algklassiõpetajad: Katre Sarap, Kati Kirikal, Eve Tammeorg, Ave Otterklau

IMG_6908