Skip to content

SA Innove rahastatud projekti „Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames toimus 28.01.2020 Alatskivi lossis õpituba „Idee starter“, mille viis läbi koolitaja Harald Lepisk OÜ-st Victory Trainings. Õpitoas osalesid Alatskivi kooli 8. ja 9. klassi õpilased.
Toimus ideede arendamise töötuba. Koolitaja tõi välja, et hea äriidee peab olema kliendi jaoks ahvatlev, äriliselt tasuv ja tehniliselt teostatav. Moodustati 2-5 liikmelised meeskonnad, kus püüti edasi arendada oma eelnevalt välja valitud ideid. Arutleti, millist probleemi tahetakse lahendada ning millist toodet või teenust oleks vaja selle probleemi leevendamiseks. Uuriti internetist, millised lahendused on juba olemas ja mille poolest võiks uus lahendus kasutaja jaoks parem olla. Arutleti, millistele positiivsetele muutustele see kaasa aitab ning kes on konkurendid. Määratleti sihtgruppe ja pakuti antud toote või teenuse orienteeruvat hinda. Meeskonnad tegid reklaampostrid ja püüdsid oma kaupa/teenust teistele gruppidele müüa. Hiljem esitleti oma ideid. Üheskoos koolitajaga mõeldi idee kasu peale: Omadused- mis see on? Hüved- mida see teeb? Kasud- kuidas see ostja elu paremaks muudab?
Õpituba andis õpilastele uusi teadmisi ideede genereerimiseks ja arendamiseks. Samuti oli võimalus harjutada enda ja oma idee esitlemise oskust.
11.05.2020 toimub ideekonkursi finaal, kus žürii hindab meeskondade ideid, võttes arvesse:
1) Mõju- kasulik piirkonna arengule;
2) Uudsus- idee on originaalne;
3) Tasuvus- jätkusuutlik ja isemajandav;
4) Meeskond- valmis ideed ellu viima;
5) Esitlus- selge ja meeldejääv.
Projekt on rahastatud ESF taotlusvoorust „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks”.

Piret Kaur
Alatskivi Kooli ettevõtlikkuse
arendamise projektijuht

29. oktoobril külastasid meie kooli 8. ja 9. klass projekti „Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames Tartus Spark majas asuvat Ettevõtlusküla ja Spark makerlabi. Mõlemad klassid said osaleda nii rollimängus “Ettevõtlik kodanik” kui ka töötoas meisterdada. “Ettevõtlik kodanik” on rollimäng, kus osalejad jagatakse võistkondadesse ning iga võistkond saab oma ettevõtte/asutuse, mille juhi ja töötaja rolli nad asuvad. Kokku 2,5 tundi väldanud mängu käigus said õpilased vastuse küsimustele: mis tunne on olla ettevõtte juht ja töötaja? Kust tuleb raha ettevõttele? Mis on maksud ja mida riik nendega teeb? Missugune on ettevõtlik inimene? Kuidas raha ringleb? Mäng oli pingeline ja kaasahaarav ning lõpuringis said kõik jagada oma muljeid, kas nende ettevõtte jäi kolme kuulise mänguperioodi lõpuks kasumisse või kahjumisse ning mida nad teeksid teinekord teistmoodi. Makerlabis valmistas 8. klass patarei toitega põlevaid laternaid. 9. klassi ülesanne oli moodustada Rude Goldbergi ahelreaktsioon, kus lõppoperatsiooni teostamisele eelneb hulk omavahel doominoefekti-laadselt seotud operatsioone. Mõlemad klassid said oma ülesannetega suurepäraselt hakkama. Õpilaste tagasiside õppepäevale oli ülimalt positiivne, eriti meeldis kõigile rollimäng, kust 8. klass saab võtta mõtteid ja oskusi kaasa enda minifirmade loomisesse ja juhtimisse, mis neil sellel aastal kõigil kavas on.

Kristjan Kallavus