Skip to content

Üks õppeaasta hakkab taas läbi saama. Peagi tuleb astuda uuele rajale ja gümnaasium jääb igaveseks seljataha. Nii on see ka tänavuste abiturientide jaoks. Neljapäeval, 31.mail toimus meie kooli keskkooli viimase lennu tutipäev. Seekord otsustati pidada tutipäeva tavapärasest teisel ajal – peale pingelise eksamiperioodi lõppu. Kõik üheksa lõpetajat saabusid kooli rõõmsalt lapselikes riietes - lühikesed püksid, seelikud,vallatud patsid ja põlvikud- selline lapselik vaatepilt vaatas vastu kogu koolimajast. Pildistati, lustiti rõõmsalt ja veedeti koos mõnusalt aega viimast korda koolimajas üksteise seltsis. Abituriendid olid oma 12 kooliaastat üles võtnud video peale, mis saalis ka ette kanti. Õpetajaid tänati väikese meene ja lillega. Nii nagu 1.septembril tõi 12.klass käekõrval esimesele aktusele kooliteed alustavad pisikesed poisid ja tüdrukud, siis nüüd samamoodi. Lõpetajaid tervitasid ka 1.klassi õpilased oma etteastega. Edasi suundusid abituriendid kooli õuele lustima. Viimane lend istutas kooli õuele ka oma tammepuu, mis tähistab ka EV 100 sünnipäeva. Tamm on tugevuse ja kestvuse sümbol.
Abiturientide jaoks oli see muretu, lõbus ja emotsionaalne koolipäev!
Soovime tänavustele lõpetajatele tuult tiibadesse ja värvikat lendu!

Tekst ja fotod õpetaja Signe Tennisson

IMG_8930

Klass oli maskeerunud titadeks, kaasas olid kaisukad, lutid ja ei puudunud ka roosa värv. 9.klass kooliperele küll ühtegi etteastet ei teinud, kuid see eest sai veedetud lõbus päev veesõda mängides ja päeva lõpus ka õpetajatega koos põnevaid ülesandeid lahendades. Ka õpetajad jäid väga rahule ülesannetega. Oli väga vinge päev ja kindlasti jääb kõigile sellest päevast kübeke tunnet südamesse, mis tuleb alati tagasi selle päeva peale mõeldes! Olete parimad klassikaaslased!

Tekst: Helena Stepanova
Pildid: Paap Sepp, Helena Stepanova

IMG_8306

Eelmise nädala neljapäeval tähistati meie koolile nime andnud luuletaja Juhan Liivi 154. sünniaastapäeva. Kõigepealt külastas meie kooli kirjanik Vahur Afanasjev, kes tutvustas vanemate klasside õpilastele ja kõikidele soovijatele enda loomingut ning põhjalikumalt auhinnatud romaani “Serafima ja Bogdan”, mis räägib Peipsiveere külaelu arengust II maailmasõja lõpust Nõukogude Liidu kokkuvarisemiseni. Kõikidel oli võimalus autorilt küsimusi küsida, temaga pilti teha või autogrammi saada. Väiksemate klasside õpilased külastasid samal ajal kooli juures asuvat Juhan Liivi büsti, kus neile tutvustati luuletaja elulugu ning loeti koos luuletusi.

Pärast kirjaniku külastust toimus pidulik aktus, mille avas 8. klassi õpilaste Viktoria Luptova ja Sigrit Piiberi loovtöö raames kirjutatud koolilaul. Järgnesid erinevad etteasted, kus eteldi, esitati luuletusi ning lauldi. Aktuse lõpetas Peep Sarapiku poolt Juhan Liivi sõnadele kirjutatud laul “Ta lendab mesipuu poole”. Aktusele järgnes mälestushetk luuletaja kalmul, kus samuti loeti luuletust ning süüdati mälestuseks küünlad.

Tekst: Kristjan Kallavus
Fotod: Dairi Pärn
IMG_3614

Tänasel Juhan Liivi 154. sünniaastapäeva tähistamispäeval koolis meenutasid ühise mälestushetkega 1.-2.klass koolipargis Liivi büsti juures meie kodakandi suurmeest. Tuletasime meelde tema eluloo tähtsamad faktid ning kuulasime lastele tuntumaid luuletusi: "Tihane" ja "Kuuseke" ning ühises ettekandes kõlas "Lumehelbeke."
Kuula sinagi ...

Tekst ja pildimaterjal: Katre Sarap

2018. - 2019. aastal osalevad meie kool, Mustvee Kool ja Räpina Ühisgümnaasium MTÜ Peipsi Koostöö Keskuse projektis „Maailmaharidustegevused Peipsi piirkonnas 2018”. Projekti eesmärgiks on kujundada noortest inimõigusi austavad, sallivad, keskkonnaebaõiglust taunivad ning vaesemate piirkondade vastu solidaarsed inimesed. Koolides toimuvad maailmahariduslikke aktiivõppemeetodeid kasutades erinevad tegevused.
27. aprillil toimus meie koolis projektis osalevate koolide õpetajate koolitus – koostööseminar „Maailmaharidus Peipsimaa koolides”, kuhu kaasasime ka kõik meie valla koolid.
29. mail korraldasime 5.-8. klasside õpilastele keskkonnateadliku orienteerumismängu. Alatskivi, Kallaste, Kolkja, Pala ja Vara koolist osales 10 õpilast. Kohapeal moodustati 5 – liikmelised segavõistkonnad, igast koolist üks õpilane. Seejärel anti võistkondadele Alatskivi orienteerumiskaart, kuhu oli märgitud 10 punkti. Igas punktis lahendasid õpilased keskkonnaalase ülesande, mis oli koostatud ÜRO kestliku arengu teemadel. Maastikukaitsealal liikudes toimus veel aktsioon „Kõkuta” ehk „Kõnni ja kummarda”, mis tähendas kõndimist ja samal ajal prügi korjamist läbitud rajal. Kui kõik võistkonnad olid lõpetanud, tegi projektijuht Eeva Kirsipuu-Vadi kokkuvõtteid, sorteeriti prügi ning loositi auhinnad. Vaatamata väga palavale päevale (27 0C) olid õpilased tublid ja läbisid etteantud ajaga peaaegu kõik punktid ning lisaks sai puhtamaks ka orienteerumisrada. Õpilaste tagasiside põhjal oli päev hariv, meeldiv ja lõbus.
Täname abi ja toetuse eest projektijuhti Eeva Kirsipuu-Vadi ja Eestimaa Rohelise Liikumise töötajat Eliisa Saksingut ning Kallaste, Kolkja, Pala, Vara ja Alatskivi õpetajaid. Loodame, et selline üritus Peipsiääre valla koolide vahel kujuneb meil traditsiooniks.

Ingrid Laur
Maailmahariduslike tegevuste koordinaator koolis