Skip to content

Pala kooli ja noortekeskuse külastamine

Reedel, 15. veebruaril käisid Alatskivi 8. klassi noored Pala "ametivendadega" kohtumas.
Külastati kooli ja noortekeskust, osaleti ajaloo- ning kunstitunnis. Toredaks ning uudseks kogemuseks oli Pala kooli õuevahetund, mis meie noortele väga meeldis.
Aitäh, Pala kool, varsti kohtume Alatskivil!