Skip to content

3. novembril 2021 oli 5.klassil ning neljal kaheksandikul kooliolümpia raames võimalus külastada Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi.
Programmis "Sporditund vanal ajal" viis muuseumis asuv võimla õpilased ajarännakule 19. sajandisse. Tutvuti vanade spordivahenditega, prooviti vanu spordiharjutusi ja -mänge. Lisaks saadi sisukas ülevaate tollases sporditunnis kehtinud kommetest ning traditsioonidest.
Tundi viis läbi külastusjuht Karl Kask. Tehti harjutusi varbseinal, roniti ja kiigut köiel, hüpati üle "kitse", roniti läbi hoburakendi looga alt.
Seejärel tutvustas külastusjuht muuseumi võimalusi - kaasakiskuvaid atraktsioone ja 2020. aasta oktoobris uuenenud püsinäitust.
Edasi uurisid, katsetasid, harjutasid, testisid õpilased atraktsioonidel end ise. Palju elevust tekitasid ralliautoga kimamine, reaktsioonikiiruse testimine, korvpall ning lauatennis. Leidus ka malemängijaid. Oli põnev!
Olümpiamängude läbiviimist toetas Eesti Olümpiaakadeemia.
Aitäh, et saime võimaluse Spordimuuseumi külastada.
Õpetajad Urve ja Maris

20. oktoobril 2021 osales 5.klass koos kolme sõbraga 6.klassist haridusprogrammis "Koolipäev teatris". Koolipäev Vanemuise teatris sisaldas kolme huvitavat ainetundi, kostüümide ja rekvisiitidega tutvumist
ning väikest ekskursiooni teatrimajas.

Teatri noorsootöötajad Kollased Kassid tervitasid osalejaid kell 10.00 teatri fuajees. Olime meeldivalt üllatunud, sest meie grupi juhiks sai Peipsiääre vallast Varalt pärit Regina. Osalejad jaotati 3 gruppi, meie kooli õpilastele algas päev balletitunniga. Veidi vingumist, aga varsti meeldis ballett kõigile. Õpiti tundma klassikalise balleti põhipositsioone, saadi teadmisi balletiajaloost ja tänapäevast. Oldi teatri pealaval ning hoomati selle suurust ning kõrgust(nagu kuuekordne maja).

Saadi teada, et teatrimajas on 22 erinevas suuruses garderoobi, 5 erinevas suuruses proovisaali, sh 2 proovisaali spetsiaalse tantsupõrandaga, peeglite ja stangedega. Teatris on 672 istekohta, koos lisatoolidega 700. Kirjandustundi minnes mööduti näituseseinadest, näitlejate garderoobidest, kohvikust.

Vanemuise teatri 152. hooajal kuulati huvitavaid fakte teatriajaloost. Räägiti ajast ja inimestest, neist, kes on teatri sünnile kaasa aidanud, seda loonud ja kujundanud. Tunnis kasutati mitmeid aktiivõppemeetodeid, ka viktoriinivormi. Parimad teadjad said autasud.

Edasi siirduti II korruse kohvikualasse, kus einestati ning kuulati Reginat, kes rääkis huvitavalt rekvisiitide ning kostüümide valmistamisest. Vaatamiseks, proovimiseks oli kohale toodud hulgaliselt teatri rekvisiite ja kostüüme. Üllatav oli, et teatrilaos on hetkel umbes 100 000 kostüümi.

Füüsikatunniks (meie jaoks - STEM) koguneti suurde saali. Lavale ilmus üleni valges riietuses füüsikaõpetaja Enn Ööpik. Õpilaste heaks olid tööl veel valgus- ning helimeistrid. Algas huvitav valgusemäng koos heliefektidega - teemaks optika: valguskiir, valguse murdumine, värvusspektrid läbi teatritöö prisma. Vaheldusid värvid, sähvisid välgud, kostus kõuemürinat jm.

Füüsika tunni lõpus toimub oma täies ilus lavatehnika demonstratsioon muusika saatel. Saatelooks oli “Väravamäng” ansamblilt Etnosfäär.

Koolipäev kestis kl 10.00 – 13.15.
Oli huvitav, kaasahaarav, õpetlik.
Meie koolipäev õnnestus 100%.
Aitäh Kollased Kassid!
Aitäh Teater Vanemuine!

Õpetajad Urve ja Monika

Ekskursiooni spordihoones viis läbi kehalise kasvatuse õpetaja Maris Tamm. Oma aktiivset tegevust alustasime akrobaatikasaalis, kus hoidsime tasakaalu võimlemispallidel. Seejärel suundusime poksisaali, kus saime end välja elada poksikottidel. Tutvust tegime ka jõusaaliga, kus proovisime erinevaid raskusi tõsta.

Edasi suundusime korvpallisaali, kus tegime korvpallitreeneri käe all tutvust korvpallimänguga. Tribüünidelt jälgisime Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna treeningut. Viimasena külastasime kergejõustikuhalli. Seal hüppasime kõrgust ja panime end proovile riistvõimlemises ning lisaks jooksime hallis veel ühe suure ringi.

Pärast Spordihoone külastust suundusime juba Tõravere Observatooriumi poole. Seal külastasime kõigepealt stellaariumi. Tutvusime Marsi pinna maketiga ja vaatasine läbi ühe väikese ava ka Orioni tähtkuju. Nägime meteoriidi tükki, mis kaalus 270 kg. Tegime mudeli abil selgeks, kuidas Maal vahelduvad aastaajad, öö ja päev. Uudistasime Põhjamaade suurimat teleskoopi, mille peapeegli läbimõõt on 1,5 meetrit ja teleskoop kaalub 40 tonni. Sellega saab uurida tähti ja planeete.

Tutvusime ka eestlaste tuntud satelliidiga ESTCube-1, galaktikate ja udukogudega. Õues määrasime Päikesekella abil kellaaja ja vaatasime Päikesesüsteemi maketti, kus iga elupuu tähistas üht planeeti. Lõpuks tegime peamajas tutvust ka kivimosaiikkaardiga ja seal paiknevate tuntumate tähtede ning tähtkujudega.

Oli sisukas, tore ja liikumisrohke päev!
Tekst ja fotod: õpetaja Signe Tennisson

6. oktoobril võtsid meie kooli 6. klassi õpilased osa Tartumaa õpioskuste talgutest. Meeskonda kuulusid: Daisi Noormägi, Markus Karusion, Ruudi Suursild, Kaira Kruusaauk ja Karolin Vagula. 

Meeskond lahendas õpioskuste talgute ülesandeid koolimajas, ülesanded asusid Desmose keskkonnas. Õpilastele esitatud kompleksülesande jooksul tuli kasutada meeskonnatöö oskuseid, praktilise töö mõtestamise, planeerimise, läbiviimise ning järelduste tegemise oskuseid. Samuti sisaldas ülesanne arvutamisülesandeid, tuli näidata kirjalikku eneseväljendusoskust ja oskust infot otsida. Meie kooli meeskond sai ülesannetega hästi hakkama ja saavutas 11 meeskonna seas 4. koha.

Õpetajad Ingrid Laur ja Kati Kirikal

3. klass osales 24. septembril 2021.a programmis „Sisalikuretk rabas“, mis toimus Alam- Pedja
looduskaitseala Selli- Sillaotsa õpperajal. Hommik oli vihmane, kuid otsustasime siiski õppekäigule
minna, sest olime seda oodanud. Väike uduvihm ei takistanud õppekäiku nautimast. Õpperajal tutvusime
raba elustikuga ja lihtsamate seostega organismide vahel. Õppisime tundma enamlevinud taimi,
kõndisime laudteel ja õõtsuval raba pinnal, maitsesime marju, vaatasime tornist imelist vaadet rabale.
Läbi rollimängude püüdsime mõista, mida arusisalik Sissi näeb ja tunnetab. Lastele meeldisid kõige
rohkem mängud ja vaade tornist.
Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamiseks aktiivõppeprogrammides osalemist 2021/2022 õppeaastal
rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Õpetaja Ave Otterklau