Skip to content

Neljapäeval, 3. oktoobril osalesid Alatskivi kooli 5. ja 8. klass Keskkonnaameti õppeprogrammis ,,Looduskaitse- mis see on?”. Kui kõik oma kapipõhjadest soojad sokid, sallid, kindad ja karupüksid üles olid leidnud, oli aeg bussi astuda ja Iisaku looduskeskuse poole teele asuda. 

Esimesena läksime me ranniku-äärsele maastikukaitsealale, kus tegime pooleteise kilomeetri pikkuse jalutuskäigu Valaste joa juurde. Nõrganärvilisi ja kõrgusekartjaid ootas seal ees hirmus, aga samas imeilus jalutuskäik kõrgest trepist üles, mille jooksul paljud oma telefoni galeriid uute piltidega täiendada otsustasid.

 Pärast kerget lõunapausi reisisime me koos Toila Oru parki, kus saime  nalja heita väga veidrate muhklike puude üle. Pargis oli veel uhke Oru lossi aed, mille peale jällegi paljud telefonide kaamerad imetlusega välja võtsid. Pargis saime me väga palju uut teada ka seal kunagi asunud lossi ajaloost.

Kui me lõpuks imeilusast pargist välja olime saanud, suundusime bussiga erinevaid Ida-Virumaal asuvaid järvi vaatama. Seal saime me õppetunni vee liigse tarbimise kohta, kui giid meile järvede ajaloost jutustas.

Oma õppekäigu lõpetasime me sealsamas, kust meie reisikene alanudki oli - Iisakus. Kuid seekord läksime me looduskeskuse asemel hoopis vaatetorni juurde, mille otsa kõik usinalt ronida otsustasid. Sealt avanes meile imekena vaade metsale ja põldudele, mis torni ümbritsesid.

Lõppkokkuvõttes meeldis kõigile see elamusterikas matk Ida-Virumaa kaunis looduses ja olen kindel, et koolitundide asemel eelistasime me kõik värske õhu käes natuke ringi tatsata.

Hella Hildegard Niitra 
8.klass

Teisipäeval, 01.oktoobril osalesid 6.,7. ja 9.klasside õpilased õppekäigul Lääne-Virumaal Lahemaa rahvuspargis Oandu külastuskeskuses. Sügispäev oli igati sobilik õues õppimiseks ja toimetamiseks. Oandu külastuskeskuses õppisime tundma mere elustiku erinevaid liike, tutvusime kivististe ja kivimitega ning vaatasime mereteemalist filmi. Edasi matkates mööda metsaradu uudistasime huvitavaid lõike Põhja-Eesti rannikumadalikust. Rajal avanes meile pinnavormide ja looduse erakordne mitmekesisus. Matkates tegime mitmeid peatusi, et kuulata ja märgata meid ümbritsevat. Rada kulges läbi metsa otse mere äärde Altjale. Mere ääres kordasime üle juba kõik õpitud liigid ja nautisime tugevat tuult koos lainetusega. Matkalt ei puudunud ka väike eine. Päev oli ülimalt muljeterohke ja liikumine vabas looduses tekitas kõigile reipa meeleolu.

Sõitu ja programmi läbiviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Tekst:õpetaja Signe Tennisson
Fotod:Illi Teras, Kristjan Kallavus ja Kaili Raja

KIKi toetusel osalesid Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli õpilased 2019.a septembri lõpus ja oktoobri alguses keskkonnahariduse aktiivõppeprogrammides, kus õpiti aktiivõppe meetodite abil (sh meelte kaudu), tunnetama erinevaid looduskeskkondi (õhu-, vee-, elus- ja tehiskeskkonda). Eesmärgiks oli looduses liikumise ja meelte kasutamise kaudu õpilastes suurendada keskkonnateadlikkust.

1. klassi õpilased käisid MTÜ Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia korraldatud õpitoas „Peipsi tint ja Tallinna kilu“, mis toimus Emajõe- Suursoos. Sügisene loodus on väga ilus ja lapsed olid rõõmsad õues toimuva õppimise üle. Õpiti tundma kalu ja nende elupaiku. Uuriti kalade määramise põhitõdesid. Programmi ühe osana said lapsed sõita viikingilaevaga Turm. Laeva kapten rääkis laevandusest ja kalandusest Ta õpetas märkama elurikkust, väärtustama veetaimede ja- loomade mitmekesisust looduses. 1. klassi õpilased said ka kogemusi, kuidas käituda loodussõbralikult ja teistega arvestavalt veekogul ja õppekäigul.

KIKi projekti
projektijuht Piret Kaur

Päikselistel sügispäevadel, 26. ja 27.septembril osalesid 3., 4.a ning 4.b klass MTÜ Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia õppeprogrammis „ Eesti veekogud kaardil ja looduses”. Sõitu ja programmi toetas SA Keskkonnainseteeringute Keskus (KIK).

Õppetegevused toimusid kahes osas. Esimeses osas õpilased õppisid tundma loenguvormis ja kaardil Eesti tähtsamaid veekogusid. 3. klass on kaarti veel vähe õppinud ning sellel orienteerumine oli üsna raske. Neljandatel läks kaardi tundmine ladusamalt. Seejärel toimus kompassiga rühmadevaheline orienteerumismäng. Igas punktis oli küsimus, millele tuli kirjalikult vastata, eelnevalt kuuldud õppematerjalist.

Teine osa tekitas õpilastele päris palju elevust, sest sai Emajõel sõita viikinglaevaga Turm.

Purjelaevaga sõites avanesid imeilusad, värvilise sügise maalitud kaldapealsed. Õpilased said teada palju uusi ja huvitavaid fakte nii Emajõe minevikust kui ka tänapäevast. Nägid, kuidas heisatakse laevale suur ja raske puri. Igaüks, kes soovis, sai puhuda härja sarvest tehtud pasunat. Pärast õppust istus 3.klass murule kaasavõetud einet võtma.

Vestluse ning küsitluse põhjal õppekäik meeldis õpilastele, see oli tore vaheldus klassis õppimisele. Oli ju veekogu õppimine koos praktiliste tegevustega otse veekogul ja selle kaldal.

Õpetajad Ingrid Laur ja Urve Koolman