Skip to content

Alatskivi koolis on kombeks saanud, et just kolmanda klassi õpilased maskeerivad end mardisantideks, käivad klassist klassi, tutvustavad kombeid, uskumusi ja ennustusi, mängivad ja tantsivad. Lapsed valmistasid ette usinasti mardipäeva kava: harjutasid laule, uurisid, missugused ennustused on selle tähtpäevaga seotud, otsisid erinevaid mõistatusi, mida pererahva käest küsida ja valmistasid maske. 9. novembri hommikul asusid koolist lasteaia poole teele 3.b klassi mardisandid ja 3. a klassi mardisantideks maskeeritud lapsed suundusid vallamaja poole. Sealt lahkusid mardisandid heade soovide, tänusõnade ja lubadusega järgmisel aastal taas külla tulla. Kui lasteaias ja vallamajas oli käidud, suundusid mardisandid tagasi koolimajja. Koolimajas sandid trallitasid ning jagasid õnne ja teadmisi kõikidele õpilastele ja töötajatele. Mardisandid kuulutasid välja, et kahe nädala pärast tulevad kadrisandid!

Tekst ja pildid õp. Ave Otterklau ja Grete Hantson

Mardipäev (2018)

Täna hommikul toimus vahva kogunemine koolimaja suures saalis. Tänasime Kallastel valla meistrivõistlustel jalgpallis kooli esindanud meeskonda ning Põlvas Eesti meistrivõistlustel osalenud SK Juku käsipallivõistkonda, mille liikmed on meie kooli mehed. Oktoobris võitis maakondliku „hundilugemise“ Liisa Tollimägi, kes esindas meie kooli ka vabariiklikul ettelugemiskonkursil Tallinnas. Tänasime nii Liisat kui ka tema juhendajaid õpetaja Kaiti ja raamatukogujuhatajat Anne Toomet. Lisaks tänati Anna Haava 154. sünniaastapäevale pühendatud luulekonkursil Palal osalenud õpilasi: Hella-Hildegard, Karmen, Ida, Kaur ja Alvar. Õppejuht Helen oli ette valmistanud esinduslikud tänukirjad igale Erasmus+ projektikohtumisele kaasa aidanud koolipereliikmele. Suur tänu veelkord Helenile eeskujuliku meeskonnatöö eest. Kogunemisel tehti ühispilt kooliperest ja õnnitleti novembrikuu sünnipäevalapsi. Voata perrä pildikogoss.
Direktor Erki Larm

Kaunil sügispäeval, 16.oktoobril käisid 6. ja 9.klasside õpilased KIK-i projekti raames õppekäigul Puhta vee teemapargis. Projekti eesmärgiks on tõsta õpilaste teadlikkust keskkonnahoiust. Programmi käigus tutvusime Pandivere kõrgustiku ja Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku alaga. Saime teada, kuidas tekib puhas põhjavesi, kuidas sõltub elu puhtast veest ja millest sõltub vee kvaliteet. Õpperajal vaatlesime Varangu siniallikaid, kuulasime lugusid erinevatest loomadest ja nende tegutsemisjälgedest. Vahepeal saime keha kinnitada püstkojas. Edasi tutvusime katseliselt vee erinevate protsessidega, otsisime kivimites olevaid kivistisi. Siis suundusime meelteaeda, mis pakkus kõigile palju mängulisust. Seal sai mängida ja kuulata suurt tuulekella, kompida labürindi lõpus olevat suurt kuuli, nuusutada ja maitsta erinevate meelte abil maitsetaimi.
Oli üks tore päev looduses täis rõõmu, põnevust ja koostoimetamislusti!

Tekst ja fotod õpetaja Signe Tennisson

Puhta vee teemapark

Projekti „Welcome to my Family“ raames kohtusid Eesti, Rumeenia, Türgi ja Itaalia partnerkoolide õpilased ning õpetajad. Nädala jooksul toimus palju põnevaid ettevõtmisi: tutvuti kohaliku elu-oluga Alatskivil, külastati lossi, loodusrajal õpiti tundma Kalevipoja lugusid ning muid meie kultuurile omaseid mütoloogilisi tegelasi ning tavasid.

Teisipäeval käisid õpilased Kolkjas vanausuliste kombeid uurimas, pärastlõunal said külalised õppetunni pulmakombestikust ning õhtul nauditi üheskoos kontserti „Hingetuli“, millest võtsid osa kõik partnerkoolid, kohalikud taidlejad ja ka Alatskivi kogukond.

Kolmapäeval pidasime maha tõsise linnuselahingu Viikingitekülas, millele järgnes lepitav jalutuskäik Tallinna vanalinnas koos õpetaja Anne Ala huvitavate lugudega.

Nädala kõrghetkeks oli aga ehe eestipärane pulm-etendus Liivi Muuseumis, mille sünnile aitasid kaasa nii koolipere, Liivi Muuseumi inimesed, vanemad kui ka kohalik kogukond.

Suur tänu kõikidele, kes selle töömahuka, kuid põneva nädala elluviimiseks oma nõu ning abi pakkusid ja projektitegevustes kaasagi lõid. Suur kummardus meie kooli vapratele õpetajatele, kes segadust täis ajale vaatamata suutsid pakkuda põnevaid tegevusi kõikidele meid külastanud õpilastele.
Eriline tänu kuulub aga meie tublidele ja julgetele õpilastele ning lastevanematele, kel oli julgust ja suurt südant oma kodu vahetusõpilastele avada.

Usun, et saadud kogemus oli igati rikastav ning nii mõneski mõttes silmi avav. Õpime ju eelkõige läbi isikliku kogemuse ja loodan, et Erasmuse nädal puudutas paljusid.
Aitäh teile kõigile!

Projekti peakoordinaator
Alatskivi Kooli õppejuht Helen Paju

Welcome to my Family 2018

29. septembril toimus Ülenurme Gümnaasiumis UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti õpilaste konverents ning tänuõhtu. Meie kooli esindasid 8. klaasi õpilased Laura Božlov, Maksim Artamonov, Roland-Andreas Pärn ja David Remets 9.klassist. Päeva avasid Olev Saluveer - Ülenurme Gümnaasiumi direktor, Madli Kumpas - UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni haridusprogrammide koordinaator, Viktoria Rudenko – UNESCO ühendkoolide koordinaator Eestis ja Gedy Siimenson – UNESCO Läänemere Projekti koordinaator Eestis.
Seejärel tehti õues osalejate ühispilt, droonifoto. Pärast lõunat toimus 8 erinevat töötuba, mida korraldasid õpilased. Mõned näited: „Kohalik heategu aitab arengumaade õpilasi kooli” - HeaTeoTööPäev Tamsalus; „Maailmanädal praktilise tööna” - Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilase kogemus; „Freeganlus ja prügisukeldumine” - Valga Gümnaasiumi uurimustöö jt. Kell 17:00 läksime Avastusrajale Ülenurmet avastama. Sisukas ja huvitav päev lõppes tänusõnade ja ühise õhtusöögiga.
30. septembri hommikul kogunesid õpetajad ja koolijuhid Tartu Loodusmajja. Üheskoos analüüsiti UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti aasta tegevusi, ühendkoolide uuendatud juhendmaterjale, Eesti koolide tegevuskavasid ja koostööplaane järgmiseks aastaks.
Vaata tänukirja

õp. Ingrid Laur