Skip to content

3. novembril 2021 oli 5.klassil ning neljal kaheksandikul kooliolümpia raames võimalus külastada Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi.
Programmis "Sporditund vanal ajal" viis muuseumis asuv võimla õpilased ajarännakule 19. sajandisse. Tutvuti vanade spordivahenditega, prooviti vanu spordiharjutusi ja -mänge. Lisaks saadi sisukas ülevaate tollases sporditunnis kehtinud kommetest ning traditsioonidest.
Tundi viis läbi külastusjuht Karl Kask. Tehti harjutusi varbseinal, roniti ja kiigut köiel, hüpati üle "kitse", roniti läbi hoburakendi looga alt.
Seejärel tutvustas külastusjuht muuseumi võimalusi - kaasakiskuvaid atraktsioone ja 2020. aasta oktoobris uuenenud püsinäitust.
Edasi uurisid, katsetasid, harjutasid, testisid õpilased atraktsioonidel end ise. Palju elevust tekitasid ralliautoga kimamine, reaktsioonikiiruse testimine, korvpall ning lauatennis. Leidus ka malemängijaid. Oli põnev!
Olümpiamängude läbiviimist toetas Eesti Olümpiaakadeemia.
Aitäh, et saime võimaluse Spordimuuseumi külastada.
Õpetajad Urve ja Maris

Oktoobri koolivaheajal külastasid meid ERASMUS+ ‘’LET’S STEM IT’’ projekti raames õpetajad Rumeeniast, Türgist ja Kreekast.
Kohtumise käigus tutvuti kohaliku hariduseluga, külastati meie kooli ning kohtuti kohaliku omavalitsuse esindajatega. Järgnevatel päevadel osaleti ühiselt erinevates töötubades. Õpiti, mis on STEM-haridus ning kuidas koostada STEM-hariduse tunnikavasid ja tööplaane. Eesti kohtumise alateemaks oli haridusrobotid ning programmeerimine.
Töötubades mängiti varem koostatud tunnitegevused praktikas läbi.
Õpetaja Dairi Pärn viis läbi kaks töötuba, milles õpiti esmalt virtuaalselt arendama ja prototüüpima suitsudetektorit, mis tuli hiljem ka reaalselt tööle saada.
Teises töötoas mõõdeti võistluse võtmes erinevate lahuste läbipaistvust fototakisti, oommeetri ning Arduino abil. Teisisõnu pidid projektis osalejad arendama seadeldise, mis aitaks mõõta lahusest läbi tuleva valguse hulka. Töötubades kasutasime Arduino arendusplatvormi, mida progmmameeriti erinevates keskkondades.
Lisaks viisid Türgi õpetajad läbi valgusdetektori ning katse-eksituse meetodil virtuaalse silla ehitamise töötoad.

20. oktoobril 2021 osales 5.klass koos kolme sõbraga 6.klassist haridusprogrammis "Koolipäev teatris". Koolipäev Vanemuise teatris sisaldas kolme huvitavat ainetundi, kostüümide ja rekvisiitidega tutvumist
ning väikest ekskursiooni teatrimajas.

Teatri noorsootöötajad Kollased Kassid tervitasid osalejaid kell 10.00 teatri fuajees. Olime meeldivalt üllatunud, sest meie grupi juhiks sai Peipsiääre vallast Varalt pärit Regina. Osalejad jaotati 3 gruppi, meie kooli õpilastele algas päev balletitunniga. Veidi vingumist, aga varsti meeldis ballett kõigile. Õpiti tundma klassikalise balleti põhipositsioone, saadi teadmisi balletiajaloost ja tänapäevast. Oldi teatri pealaval ning hoomati selle suurust ning kõrgust(nagu kuuekordne maja).

Saadi teada, et teatrimajas on 22 erinevas suuruses garderoobi, 5 erinevas suuruses proovisaali, sh 2 proovisaali spetsiaalse tantsupõrandaga, peeglite ja stangedega. Teatris on 672 istekohta, koos lisatoolidega 700. Kirjandustundi minnes mööduti näituseseinadest, näitlejate garderoobidest, kohvikust.

Vanemuise teatri 152. hooajal kuulati huvitavaid fakte teatriajaloost. Räägiti ajast ja inimestest, neist, kes on teatri sünnile kaasa aidanud, seda loonud ja kujundanud. Tunnis kasutati mitmeid aktiivõppemeetodeid, ka viktoriinivormi. Parimad teadjad said autasud.

Edasi siirduti II korruse kohvikualasse, kus einestati ning kuulati Reginat, kes rääkis huvitavalt rekvisiitide ning kostüümide valmistamisest. Vaatamiseks, proovimiseks oli kohale toodud hulgaliselt teatri rekvisiite ja kostüüme. Üllatav oli, et teatrilaos on hetkel umbes 100 000 kostüümi.

Füüsikatunniks (meie jaoks - STEM) koguneti suurde saali. Lavale ilmus üleni valges riietuses füüsikaõpetaja Enn Ööpik. Õpilaste heaks olid tööl veel valgus- ning helimeistrid. Algas huvitav valgusemäng koos heliefektidega - teemaks optika: valguskiir, valguse murdumine, värvusspektrid läbi teatritöö prisma. Vaheldusid värvid, sähvisid välgud, kostus kõuemürinat jm.

Füüsika tunni lõpus toimub oma täies ilus lavatehnika demonstratsioon muusika saatel. Saatelooks oli “Väravamäng” ansamblilt Etnosfäär.

Koolipäev kestis kl 10.00 – 13.15.
Oli huvitav, kaasahaarav, õpetlik.
Meie koolipäev õnnestus 100%.
Aitäh Kollased Kassid!
Aitäh Teater Vanemuine!

Õpetajad Urve ja Monika

Ekskursiooni spordihoones viis läbi kehalise kasvatuse õpetaja Maris Tamm. Oma aktiivset tegevust alustasime akrobaatikasaalis, kus hoidsime tasakaalu võimlemispallidel. Seejärel suundusime poksisaali, kus saime end välja elada poksikottidel. Tutvust tegime ka jõusaaliga, kus proovisime erinevaid raskusi tõsta.

Edasi suundusime korvpallisaali, kus tegime korvpallitreeneri käe all tutvust korvpallimänguga. Tribüünidelt jälgisime Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna treeningut. Viimasena külastasime kergejõustikuhalli. Seal hüppasime kõrgust ja panime end proovile riistvõimlemises ning lisaks jooksime hallis veel ühe suure ringi.

Pärast Spordihoone külastust suundusime juba Tõravere Observatooriumi poole. Seal külastasime kõigepealt stellaariumi. Tutvusime Marsi pinna maketiga ja vaatasine läbi ühe väikese ava ka Orioni tähtkuju. Nägime meteoriidi tükki, mis kaalus 270 kg. Tegime mudeli abil selgeks, kuidas Maal vahelduvad aastaajad, öö ja päev. Uudistasime Põhjamaade suurimat teleskoopi, mille peapeegli läbimõõt on 1,5 meetrit ja teleskoop kaalub 40 tonni. Sellega saab uurida tähti ja planeete.

Tutvusime ka eestlaste tuntud satelliidiga ESTCube-1, galaktikate ja udukogudega. Õues määrasime Päikesekella abil kellaaja ja vaatasime Päikesesüsteemi maketti, kus iga elupuu tähistas üht planeeti. Lõpuks tegime peamajas tutvust ka kivimosaiikkaardiga ja seal paiknevate tuntumate tähtede ning tähtkujudega.

Oli sisukas, tore ja liikumisrohke päev!
Tekst ja fotod: õpetaja Signe Tennisson

Laupäeval, 16. oktoobril kogunesid Alatskivi Kooli, aasta tagasi remonditud hoone avarasse saali kooli lõpetanud vilistlased. Peeti traditsioonilist iga viie aasta järel toimuvat vilistlaste kokkutulekut. Hea oli külalisi kutsuda remonditud koolimajja.

Uudistamist oli palju. Tuldi perekonniti, sõpruskonniti ja üksindagi, lootuses kohata endisi koolikaaslasi, õpetajaid ning kolleege, et tunda taas oma kooli tunnet ning sukelduda mälestustes lapsepõlve. See oli pidu, mida oodati ja nauditi.

Vilistlaste päev avati juba hommikul traditsioonilise korvpalliturniiriga.. Korvpallivõistlus on meie kooli kokkutulekute lahutamatu osa. Osales kolm võistkonda. Sõbralikus ja põnevas õhkkonnas peetud mängu võitis meeskond Juku koosseisus: Rainis Värv, Madis Evart, Kalev Elken, Siim Soieva, Allan Tsakuhhin ja Janek Annask..

Kella kuueks oli saal ja lapsedki valmis alustamaks aktusega. Aktuse sissejuhatuseks kõlas õpilaste esituses Alatskivi Kooli laul ja poiste ning vilistlaste esituses laul „Aeg ei peatu”. Direktor Helen Paju rõhutas oma avakõnes, et aega saab võtta. Võtta selleks, et kiire mööda läheks, võtta selleks, et mõtiskleda, võtta selleks et tajuda, meenutada ja mäletada. Võtta aega selleks, et kokku saada, nagu meie täna siin.

Esmakordselt tutvustati aktusel Alatskivi Kooli trükivärsket mälestusteraamatut „Mesipuu poole. Lugusid Alatskivi koolielust”. Koostajateks kauaaegne Juhan Liivi nimelise Alatskivi Keskkooli direktor Karl Elken ja kooli vilistlane Kadi Kivilo, projektijuhiks sekretär Piret Kaur. Kõiki endisi direktoreid tänati aktusel kooli värskelt trükist ilmunud mälestusteraamatuga.

Aktuse lõpetas traditsiooniline rahvatants „Oige ja vasemba” tantsituna koos praeguste õpilaste ja vilistlastega ning ühislaul „Ta lendab mesipuu poole”. Hoole ja innuga ettevalmistatud aktus läks paljudele korda.

Tänukõned peetud, õnnitlused vastu võetud, suunduti traditsiooniliselt tõrviku rongkäiguga mälestushetkele Juhan Liivi kalmule.

Tagasi tulles oli kooli saalist saanud märkamatult tantsusaal. Muusikalise osa eest seisis hea ansambel Regatt. Hämaras koolisaalis tantsu lüües põksus nii mõnegi kokkutulnu süda kiiremas rütmis, kui tantsuhaardes oli seesama kooliaja lemmikpoiss või tüdruk.

Peo lõpetas meeleolukas disko. Sellised kokkusaamised kaunistavad kooliaega, loovad kogukonna tunde ja lootuse tulevikuks, et kool kestab ja aastate pärast on taas põhjust kokku saada ja küsida „Kas mäletad?“

Koolipere nimel suur tänu kõigile vilistlastele, kes kaunistasid meie aktust etteastete, kui ka südamlike sõnadega ja leidsid aja ja võimaluse veeta laupäeva õhtu oma vanas koolimajas!

Suur tänu kõikidele koostööpartneritele: Kroonipuu OÜ, Alatskivi Mõisatall ,Vigurid OÜ ja Alatskivi loss.
Suur tänu kõigile, kes selle õhtu ettevalmistamisel ja läbiviimisel kõvasti vaeva nägid.
Kohtume taas viie aasta pärast.

Tekst: õpetaja Signe Tennisson