Skip to content

9. klassi õppepäev AHHAA-s

20. septembril toimus 9. klassil sisukas koolipäev teaduskeskuses teemal „Elekter”. Uurimuslikul õppel
said õpilased rohkem teadmisi ja oskusi elektrivoolu olemusest ning füüsika seaduspärasustest. 3 tunnine õpe algas töötoaga, kus rühmades koostati erinevatest puu- ja köögiviljadest patarei ning seejärel mõõdeti selle pinget.
Edasi jätkusid uurimuslikud ülesanded saalis. Nendeks olid: „Avasta elekter!”, „ Saagu valgus!”, „ Elektrijuhid”, „ Salapärane magnet(väli)” ja „Nutikad korrastustööd”.
Juhendatud õppel uurisid õpilased katsevahendeid, püstitasid hüpoteese, katsetasid, leidsid seoseid igapäevaeluga ning selgitasid ja põhjendasid, kuidas ja miks need seosed tekivad.
Pärast õppetegevuste lõppu oli kõigil meeldiv võimalus näitusesaalides vaadata ja ise järele proovida erinevaid eksponaate.
Tagasiside põhjal oli õppepäev teaduskeskuses huvitav, praktiline ja õpetlik.