Skip to content

Uus muudatus!!! Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli eelkool alustab 22. veebruaril 2022

2022/2023. õa 1. klassi õpetaja on Ave Otterklau

Seoses  distantsõppega lükkub edasi eelkooli algus.

Eelkool hakkab toimuma teisipäeviti alates 22.02.2022 kooli ruumides.
Päeva algus kell 8.05. Päeva lõpp kell 10.50.
Eelkool toimub 10 korda.

Täiendav info
Eelkooli eesmärgiks on:
- lapse suunamine mängulistelt tegevustelt õppimisele;
- koolieluga tutvumine.

Eelkooli tunniplaan:
1. üldõpe
2. üldõpe
3. keh kasv/muusika (üle nädala vahelduvalt)

Vajalikud vahendid:
Vahetusjalanõud (võivad olla sellised, millega saab saalis ka kehalise
kasvatuse tunnis osaleda, pinal (harilik pliiats, kustutuskumm, värvilised
pliiatsid, kogujaga teritaja).

Palun edastage oma lapse eelkoolis osalemise soov 21. jaanuariks siin.

Küsimuste korral helistage või kirjutage:
õpetaja Ave Otterklau, ave.otterklau@alatskivi.edu.ee, 53467791
õppejuht Kati Kirikal, oppejuht@alatskivi.edu.ee, 5171552