Skip to content

7. klass osales loodusprogrammis Alam-Pedja looduskaitsealal

7. oktoobril külastas seitsmes klass Alam-Pedja looduskaitseala, kus osaleti õppeprogrammis "Maastikumäng looduses". Programm toimus Kirna õpperajal (6,8km) ning selle eesmärk oli saada ülevaade Alam-Pedja looduskaitseala ühest
õpperajast. Maastikumängu käigus õpiti jälgima ja võrdlema maastikku ja kaarti ning tuletati meelde oma erinevaid teadmisi looduskaitsest, elustikust ja looduses käitumisest. Matka lõpus sai terve klass osa kosutavast lõunasöögist vaatetorni juures. Lastel ning õpetajal oli hea võimalus veeta aega oma klassiga, nautida Eestimaa looduse ilu ning selle käigus õppida uusi ning kinnistada vanu teadmisi loodusõpetusest. Projekti "Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamiseks aktiivõppeprogrammides osalemine 2020/2021 õppeaastal" rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Tekst ja fotod: Kristjan Kallavus