Skip to content

1. klassi õpilased osalesid õppeprogrammis „Peipsi tint ja Tallinna kilu“.

KIKi toetusel osalesid Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli õpilased 2019.a septembri lõpus ja oktoobri alguses keskkonnahariduse aktiivõppeprogrammides, kus õpiti aktiivõppe meetodite abil (sh meelte kaudu), tunnetama erinevaid looduskeskkondi (õhu-, vee-, elus- ja tehiskeskkonda). Eesmärgiks oli looduses liikumise ja meelte kasutamise kaudu õpilastes suurendada keskkonnateadlikkust.

1. klassi õpilased käisid MTÜ Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia korraldatud õpitoas „Peipsi tint ja Tallinna kilu“, mis toimus Emajõe- Suursoos. Sügisene loodus on väga ilus ja lapsed olid rõõmsad õues toimuva õppimise üle. Õpiti tundma kalu ja nende elupaiku. Uuriti kalade määramise põhitõdesid. Programmi ühe osana said lapsed sõita viikingilaevaga Turm. Laeva kapten rääkis laevandusest ja kalandusest Ta õpetas märkama elurikkust, väärtustama veetaimede ja- loomade mitmekesisust looduses. 1. klassi õpilased said ka kogemusi, kuidas käituda loodussõbralikult ja teistega arvestavalt veekogul ja õppekäigul.

KIKi projekti
projektijuht Piret Kaur