Skip to content

Loovtööde kaitsmine

Reedel, 13.aprillil toimus loovtööde kaitsmine, kus kaheksandate klasside õpilased esitlesid enda töid ja õpetajatest koosnev komisjon andis tehtule oma lõpliku hinnangu. Kaitsmisel viibisid peale kaitsmiskomisjoni liikmete, loovtööde autorite ning nende juhendajate veel 7. klassi õpilased, kellel seisab samasugune katsumus ees juba järgmisel õppeaastal samal ajal aprillikuus. Loovtööde tegemine on üldse pikk protsess – 8.klassil algas see juba septembris. Esimene samm oli teema ja sellele vastava juhendaja valimine, kes töö tegemisel õpilast juba edasi suunas ja toetas. Siis algas töö praktiline osa. Lõpuks pidid loovtöö eesmärgid olema saavutatud ja kirjalik osa arvutis korrektselt vormistatud. Kaitsti järgmisi töid: Ajaloo ristsõnavihik, Inglise keele viktoriin, Alatskivi kooli laul, Pingpongi laud, Saalijalgpalli võistlus, Monoetendused „Algaja keemialaboris” ja „Mis järgmiseks?”, „Eesti Vabariik 100” stend ja maal.
Enne esitlust oli meil kõigil küll alguses natuke väike närv sees, aga pärast enam mitte. Kokkuvõtteks läks meil muidu kõigil väga hästi. Kõik tööd said edukalt kaitstud. Oli küll väga pingeline, kuid samas arendav ning õpetlik täheldasid kaheksanda klassi õpilased.
Sel aastal olid väga põnevad ja huvitavad tööd ning mitmedki neist leiavad edaspidi praktilist kasutust meie igapäeva koolielus.
Suured tänusõnad kõikidele asjaosalistele tehtud tubli töö eest – loovtööde kaitsjad, juhendajad ja hindamiskomisjoni liikmed.

Tekst ja fotod: õpetaja Signe Tennisson
IMG_3290