Skip to content

Sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlik areng

Projekt on suunatud koolidele, sihtgrupp on õpilased ja aineõpetajad.
Projektis käsitletakse globaalseid teemasid:

üleilmne säästev areng ja inimõigused
aastatuhande arengueesmärgid
ettevõtete sotsiaalne vastutus ja õiglane kaubandus
solidaarsus, diskrimineerimise puudumine, kodanike kaasatus
mitmekesisuse hindamine

Meie kooli tegemistega saab tutvuda siin:
http://sotsiaalneoiglus.onepagefree.com/Opens in a new window

lisainfot
http://www.globaalneoiglus.orgOpens in a new window
http://www.maailmakool.ee