Skip to content

Alatskivi kogukonna ettevõtluskogemuse sidumine kooliga

Projekti rahastati Peipsiveere programmist ja seda viis koostöös Juhan Liivi nimelise Alatskivi Keskkooliga ellu Alatskivi Kogukonna Arenguselts.

Projekti eesmärgiks oli kogukonna eestvedamisel ning kohalike turismiettevõtete koostöös pakkuda Alatskivi keskkooli õpilastele turismialast ettevõtlusõpet.

Projekti põhitegevusteks olid:

  • turismialaste valikkursuste läbiviimine õpilastele;
  • turismialaste uurimustööde koostamine;
  • õppeekskursioonide läbiviimine õpilastele;
  • giidipraktika läbiviimine.