Skip to content

Meil on suur rõõm teatada, et projekti “Arhailised Kodavere riided noorte tantsurühmale” tegevused saavad jätkuda ja täna proovisime esimesi riideid selga. Noored saavad endale selga uhked ja ainulaadsed Kodavere linased riided. Projekti rahastatakse Eesti Rahvakultuuri Keskuse Peipsiveere pärimuskultuuri toetamise meetme alt.

EDUKAS KANDIDAAT:
• vastab haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 2 lõike 1 nõuetele;
• omab teadmisi nüüdisaegsest õpikäsitusest, õppiva organisatsiooni ja kaasava hariduse põhimõtetest;
• on õpi- ja otsustusvõimeline, oskab väga hästi analüüsida ja planeerida;
• on vastutustundlik, iseseisev mõtleja, on korrektne ja täpne, oskab teha koostööd ja hästi suhelda;
• on väga hea pingetaluvusega;
• on korrektne töös dokumentidega;
• töötab koostöövõrgustikes koos teiste oma eriala spetsialistidega;
• nõustab ja juhendab kolleege ning teisi spetsialiste;
• täiendab ennast erialaselt;

MOTIVATSIOONIPAKETT:
• rõõmsameelne ning toetav kollektiiv;
• konkurentsivõimeline palk;
• 56 kalendripäeva põhipuhkust;
• tugisüsteemi arendamise eestvedamine;
• tervislikku eluviisi soosiv ja praktiseeriv kollektiiv;
• ajalooliselt, looduslikult ja kultuuriliselt mitmekesine elukeskkond;
• arengut toetav kogukond

Avaldus, haridust ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad ja CV saata Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli direktorile hiljemalt 27. novembriks meiliaadressil direktor@alatskivi.edu.ee
Vestlusvoorud: 2. - 4. detsembril 2020
Tööleasumine 1. jaanuarist 2021