Skip to content

22.mail oli 8. ja 9. klasside õpilastel suurepärane võimalus osaleda Tartu Ülikooli teaduskooli uurimislabori eksperimendiprogrammis „Pesupähkel”. Õpilased tegid põnevaid katseid ning otsisid lahendusi keemia, füüsika ja bioloogia loodusteaduslikele probleemidele.

3,5 tunnise praktikumi jooksul saadi teada, et pesupesemispähklid kasvavad Nepaali looduses ning neid on müüa ka meie poodides. Uurimistöö legendi järgi oli vaja testida pesupähkli jahuproove. Kontrollida nendest valmistatud geeli ja selle pesupesemise tõhusust ning nahasõbralikkust, seejärel võrrelda tulemusi sünteetilise pesuvahendiga. Õpilased, uurijad-laborandid, hakkasid tööle kaasaegses laboris. Neid juhendasid sõbralikud üliõpilased.

Praktikumi esimeses osas uuriti mikroskoobiga ja kirjeldati pesupähklijahu proove, määrati lahuste pH ja saadud tulemuste põhjal sõnastati järeldused.

Teises osas määrati vee pindpinevust. Selleks tuli ise valmistada kangkaal ja mõõtmisrõngas. Seejärel määrati kraanivee, sünteetilise pesuvahendi ja pesupähkli geeli lahuste pindpinevus. Mõõtmistulemuste põhjal valmis arvutis protokoll. Õpilased hindasid sünteetilise ja loodusliku pesuvahendi erinevaid omadusi ja leidsid lahenduse alguses püstitatud probleemile. Õppepäev lõppes viktoriini, parimate tunnustamise ja ühispildiga. Õpilaste tagasiside põhjal meeldisid neile kõik katsed ja sõbralik keskkond. Lahkusime laborist hea tujuga. Õppepäev Chemicumis andis juurde uusi teadmisi ja oskusi ning labori- ja koostöö kogemusi.

Suur tänu korraldajatele.
Info: https://uurimislabor.teaduskool.ut.ee/et
Õpetaja Ingrid Laur
Fotod Jaanus Uibu

Vaata pilte siin

17. ja 18. mail käis 6. klass koos klassijuhataja ja loodusõpetuse õpetajaga Narvas ekskursioonil. Tee peal külastasime kõigepealt Kuremäe kloostrit. Kloostriaias ringi jalutades saime näha kloostrielanike elu-olu, imetlesime lilleõites kaunist tulbimerd ning kustutasime janu kloostri „püha allika” veega, mis on tuntud oma tervendava vee poolest. Edasi vaatasime Ontika pankrannikul 30 meetrist Eesti kui ka Baltimaade kõrgeimat Valaste juga, kus laskusime mööda trepistikku ja laudteid pidi otse mereranda. Narva jõudes kinnitasime kõigepealt keha ja siis suundusime Narva kindlusesse. Saime teada, et kindluse kõrgeim punkt on Pika Hermanni torn oma 51 meetriga. Edasi läksime koos giidiga ringkäigule praegu tühjana seisvasse Kreenholmi manufaktuuri tööstuskompleksi territooriumile. Seal olles põikasime sisse ka ühte vanasse ketrustehase hoonesse, et tajuda seal kogu seda kunagist töö mastaapsust. Õhtul ööbimiskohas külastasime Narva- Jõesuu Nooruse SPA-d. Järgmisel hommikul võtsime suuna juba tagasi kodu poole. Teel olles ronisime Iisaku mäel 25 meetri kõrgusele Iisaku vaatetorni, kus imetlesime kauneid loodusvaateid. Käisime vaatamas ka Järuska ainulaadset puidust katusega silda terves Eestis, kus tutvusime sillal oleva loodusfotode näitusega ning Rannapungerja tuletorniga, kust nautisime vaateplatvormilt kauneid vaateid Peipsi järvele ning rannamaastikule. Oli põnev ja uusi teadmisi ning muljeid täis nädalalõpp!

Tekst ja fotod: õpetaja Signe Tennisson

Vaata pilte siin

Projekti „Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames toimus 13. mail ja 16. mail 2019 teise tegevusena õppekäigud Peipsiääre valla ettevõtetesse.

7. klassi ja 8. klassi noored tutvusid lähemalt kohaliku piirkonna ettevõtetega ja ettevõtjatega. Külastati järgmisi ettevõtteid: OÜ Kallaste Kalur, Turgi käsitöötalu, Kroonipuu OÜ, Nina majad, Mesi Tare OÜ. Õpilased said infot erinevate ettevõtlusvaldkondade kohta. Tutvuti erinevate ametite ja töökeskkondadega. Ettevõtete külastused olid seotud ka õpetatava ainega (inimeseõpetus). Külastuse ajal täitsid õpilased õppekäigu lehed, kus nad pidid ühe külastatava ettevõtte kohta võimalikult palju teada saama. Hiljem arutati tunnis õppekäigus kogetut ja hinnati iseseisvat tööd. Õppekäigud andsid noortele mõtteid, milliseid oskusi ja teadmisi on vaja ning milliseid isikuomadusi ühes või teises kohas väärtustatakse.

Suur tänu piirkonna ettevõtete esindajatele, kes Alatskivi kooli noori heal meelel vastu võtsid ning ettevõtete tegemisi tutvustasid. Tänan ka tublisi õpilasi, kes olid teinud eeltööd ja valmistanud ette huvitavaid küsimusi ettevõtjatele.

Juunikuus ootab noori ees õpituba „Baltisaksa mõisakultuuri tutvustamine ja lossi majandamine tänapäeval“. Õpituba toimub Alatskivi Lossis ja läbiviijaks on Eve Sild.

Projektijuht Piret Kaur

Vaata pilte siin