Skip to content

Kunstiained rõhutavad kultuuriteadmisi ja ühisel kultuuripärandil põhinevat
kultuuriruumi identiteedi osana. Kõigis tegevustes väärtustatakse individuaalset ning
kultuurilist mitmekesisust. Kunsti- ja tööõpetuses kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, õppemeetodite ja töövormide rakendamise kaudu, mis võimaldab õpilastel teadvustada ning kasutada oma õpistiili. Ettevõtlikkuse kujunemist toetavad kunstis individuaal- ja rühmatöö, uurimuslikud ja probleemipõhised ülesanded ning õpitava sidumine nüüdisaegse igapäevaelu nähtustega. Loovülesannetes saadav pidev tagasiside ja eneseanalüüs aitavad õppida tundma oma huve ja võimeid ning kujundada positiivset enesehinnangut.

2. klass on sügise saabumiseks valmistunud peaaegu terve septembrikuu. Õppeainetevaheline lõiming on rikastanud õpilaste teadmisi kalendrisügisest, muutustest taime-ja loomariigis. Silmaringi on laiendatud nii lugemis- kui ka pildimatrjali kaudu, õppekäikudel ning praktilises tegevuses. Abikäe on ulatanud ka 2. klassi õpilaste pered. Lisaks tundides valminud tõru- ja kastaniloomadele, püantillismi-tehnikas (punktitatud) puuviljadele ning volditud värviküllastele puudele valmisid sügise sünnipäeval fantastilised kompositsioonid sügisandidest. 24. - 25. septembrini saab näitust vaadata 2. korruse koridoris. Kaunid ja tervislikud. Kõik, mis süüa kõlbab, läheb kolmapäeva, 26.septembri hommikul toiduks õpilastele ning ka lindudele-loomadele. Me ei raiska midagi.

Koos loovuse arendamisega toimub ennastjuhtiva õppija kujundamine.

2. klassi õpetaja Urve Koolman

Noorteseire aastaraamatu „Noored ja osalus“ arutelukonverents toimus 21. septembril 2018 Erinevate Tubade Klubis Tallinnas.
Juhan Liivi nim Alatskivi Koolist osales Anu Roosna ja Viktooria Luptova.
Noorte osalus on teema, millest palju räägitakse. Ühelt poolt kõneldakse noorte kaasamisest, teisalt ka nende väidetavast passiivsusest. Meie noored osalesid arutelus: Kuidas jõuda noorteni kes minust aru ei saa?
Kokkuvõte ja pildigalerii on leitav Noorteseire veebilehelt.

Tekst: Grete Hantson

LOGOPEED

Peipsiääre vallavalitsus otsib oma haridusasutustesse täistööajaga logopeedi:

 • 0,5 ametikohaga Alatskivi kooli ja
 • 0,5 ametikohaga Alatskivi Lasteaeda.

Kandidaadil nõutav erialane magistrikraad.
Kirjalik avaldus, haridusttõendavate dokumentide koopiad ja CV saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@alatskivilasteaed.ee ja direktor@alatskivi.edu.ee .

Lisainfo telefonidel +372 5566 2246 (Erki Larm) või +372 5375 7782 (Heli Malmiste).


Eripedagoog

Juhan Liivi nim Alatskivi Kool pakub tööd
eripedagoogile (1,0 ametikoht)

Töö sisu

 • HEV-koordinaatori ülesannete täitmine
 • koolipereliikmete nõustamine õpilaste toetamiseks
 • hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamine (individuaalõpe ja LÕK)

Sobival kandidaadil on

 • valmisolek panustada õpilaste arengusse
 • töökogemus põhikooliealiste lastega
 • eripedagoogi või logopeedi kvalifikatsioon

Pakume

 • meeldivat töökeskkonda
 • mitmekülgset ja vastutusrikast tööd
 • brutotöötasu alates 1200 eurost kuus

Tööleasumine esimesel võimalusel !

Motivatsioonikiri, CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid palume saata e-postile direktor@alatskivi.edu.ee

Lisainfo telefonil (+372) 5566 2246
Direktor Erki Larm

Kolmapäeval, 20. juunil oli meie koolis pidulik päev. Kooli lõputunnistuse said viimase 66. lennu 12. klassi lõpetajad. Lõpetajaid oli kokku 9 õpilast. Kuus neidu ja kolm vaprat musketäri. Aktusel peeti palju kõnesid. Avakõne pidas abiturientidele direktor .
Lõpetajaid tervitas 47. lennu vilistlane Alo Kurvits lauluga. Klassijuhatajad meenutasid ühiselt koos veedetud aastaid. Lõpetaja esindaja tänas vanemaid ja õpetajaid. 65. lennu esindajad Elo Kook ja Ketriin Laumets iseloomustasid igat lõpetajat nii nagu nad neile olid kooliajast meelde jäänud. Lõpetajatele soovis head Peipsiääre vallavanem.
Iga lõpetaja sai kooli poolt endale kingiks eritellimusel 2000.aastal kunstnik Viive Kuksi poolt loodud Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkooli graafilise lehe. Graafilist lehte on ainult 100 eksemplari ja seda on kingitud vaid erilistele inimestele ning eriliste teenete eest. Need vilistlased on erilised.
Selles päevas oli nii rõõmu kui ka kurbust.
Iga asi saab ükskord otsa. See aga ei tähenda, et oleks lõpp. Me ei tea, mis on veel ees, me ei tea seda kunagi. Kooliajal on omad lood. Lood, mida olijad hoiavad, tulijad täiendavad ja minejad mäletavad. Need lood said lõpusignatuuri. Kõik need lood on kirjutatud siia, nende koolimaja seinte vahele ja elavad edasi kõigis meie mõtetes.

Ikka peab olema kindel,
et ilusaim lend on veel ees,
et säravaim sõnum on varjul
pisut ka enese sees...
Soovime kogu koolipere poolt meie abiturientidele tuult tiibadesse, kõrget ning säravat lendu ja pehmet kukkumist!

Tekst: õpetaja Signe Tennisson
Fotod: Dairi Pärn
12.klassi lõpuaktus (2018)