Skip to content

Kaheksandal veebruaril, neljapäeval käis Tartu Tamme gümnaasiumi 11. klassi õpilane ja endine AKK õpilane Rainer Punga koos oma kahe klassiõega tutvustamas oma kooli korraldust ning tavasid kaheksandale ja üheksandale klassile. Nad rääkisid õppesuundadest, mida kool pakub, tunniplaanist ning sellest, millised on erinevused, mis meid võiksid ees oodata.
Panime kokku pusle kaheksakannast. Pidime leidma õige tähenduse sõnale, mis oli kirjutatud murdes. Kaheksakand ehk muhu mänd sümboliseerib rahu ja kaitset. Tunni lõpul mängisime mälumängu Kahoot´is, kus oli koostatud küsimustik Tartu Tamme gümnaasiumi kohta ning selle kohta, mis meile tunnis räägiti. Tartu Tamme gümnaasium on ainus riigikool Tartus ning kooli hüüdlause on: ´´Ma ei taha olla, ei ole vaikiv, ununev lehekülg aegade raamatus.´´
Aitäh Rainerile ja ta klassiõdedele huvitava ja silmaringi avardava tunni eest!

Tekst: Elisabeth Dubova, 9. klass
Foto: Ingrid Laur

Kolmapäeval 7. veebruaril 2018 toimus Tartu Ülikooli spordihoones
Tartumaa etapp Mr. Pritt minikäsipallimängud koolis. Sel aastal toimub
1.-3. klasside tüdrukutele ja poistele Mr. Pritt minikäsipallimängud
koolis võistlussari, kus koolide segavõistkonnad mängivad minikäsipalli.
Tartumaa etapil mängis kokku neli koolide võistkonda. Juhan Liivi nim.
Alatskivi Keskkool oli esindatud kahe segavõistkonnaga.
*Loe täpsemalt...

Strateegilise koostöö projekt KA219

Projekti eesmärgid

Projekti peamiseks eesmärgiks on suurendada õpilaste, õpetajate, vanemate, kooli ja kogukonna sotsiaalset kaasatust, kultuurilist teadlikkust ning arendada ühiskondlikke, kodaniku- ja kultuuripädevust.

Partnerluse eesmärgid:

 • murda etnilisi, usulisi ja soolisi stereotüüpe
 • mõista ja austada teiste kultuuride olemust
 • vähendada hirmu võõraste kommete ja kultuuride ees
 • aidata kaasa õpilaste lugemisoskuse arendamisele spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud õppetsükli abil
 • julgustada kriitiliselt mõtlema
 • arendada 21. sajandi oskusi:
  probleemide lahendamist, paindlikkust ja kohanemisvõimet, produktiivsust ja vastutust.
 • edendada pulma- ja peretraditsioone käsitledes õppijakeskset lähenemist
  õppetöös
 • isikupärastada ja diferentseerida õppeülesandeid
 • julgustada praktilist, kogemustepõhist, aktiivset ja projektipõhist õpet
 • kaasata õppeprotsessi erinevad generatsioonid: kogu pere
 • arendada digi- ja keeleoskust, kasutades rahvusvaheliseks koostööks uuenduslikke vahendeid

Projekti tegevused ja tulemused

Projekti kaheaastase eluea vältel õpime pulmakommete uurimise vahendusel tundma erinevaid kultuure ja traditsioone. Vaatleme meie partnerite igapäevaelu, nende kultuuri aluseks olevaid iidseid tavasid.
Võrdleme, uurime, loeme, valmistame, mängime, laulame ja tantsime, ning ehk ka avastame, et meis on rohkem ühist kui erinevat.

Mida me teeme?

 • Infolehed
 • Erasmus + klubi
 • Igakuised uudiskirjad
 • Erinevate kultuurivaldkondade spetsialistid külastavad kooli, lastel on võimalus kohtuda oma ala spetsialistidega
 • Lavastame autentse rahvusliku pulmapeo
 • Funktsionaalse lugemise tundide tsükkel
 • Logode võistlus
 • Õppetundide tsükkel "Meie väärtused kirjanduses ja filmis"
 • "Laulu- ja tantsufestival" - igas partnerkoolis korraldatakse kontserte ja õpetatakse traditsioonilisi ja kaasaegseid (pulma)tantse
 • Õpilased teevad onlinegruppides koostööd, et üksteisele oma laule ja tantse õpetada
 • "Meie laulud ja tantsud" DVD
 • online-tunnid partnerkoolide õpilastega

Projekti partnerid

Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool
EESTI

 

Yenikoy Ortaokulu
TÜRGI

 

Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva
ITAALIA

 

Scoala Gimnaziala Curtea
RUMEENIA

 

2. veebruaril toimus Järva vallas Albu põhikoolis 15. korda Tammsaare võistulugemine. Selleaastane võistulugemine oli väga tähenduslik, sest seondus oluliste tähtpäevadega: 30. jaanuaril möödus Tammsaare sünnist 140 aastat, Eesti vabariik saab 100-aastaseks.
Noori etlejaid oli arvukalt kokku tulnud üle Eesti. Igaüks pidi peast esitama enda valitud Tammsaare teksti. Võistulugemine toimus kolmes vanuserühmas : 5.-7 klass, 8.-9. klass, gümnaasium.
Meie kooli esindasid Kertu Leben 5.klassist ja Hella Hildegard Niitra 6. klassist. Mõlemad õpilased võistlesid nooremas vanuserühmas, kus osalejaid oli kokku 26. Tihedas konkurentsis saavutas Kertu Leben väga hinnalise II koha. Tublilt ja meeldejäävalt esines ka Hella Hildegard Niitra.

Meie kooli tublid noorkotkad ja kodutütred viisid 1.-3.klassi õpilastele läbi töötoad ning tutvustasid oma organisatsioone. Kodutütred olid väikeste tüdrukutega väikse maja saalis, noorkotkad aga väikeste poistega kooli võimlas.
Vaata lisaks: http://katrealatskivi.blogspot.com.ee/2018/02/tartu-rahulepingu-aastapaev.html