Skip to content

Juhan Liivi nimelise Alatskivi Kooli õpilasesindus korraldas 14. veebruaril Alatskivi lossis Sõbrapäeva balli Peipsiääre valla koolide 6.-9. klasside õpilastele. Ball meelitas lossi palju pidulisi: osalesid õpilased Alatskivi Koolist, Kallaste Lasteaed – Põhikoolist ja Vara Põhikoolist. Kogu loss täitus peoriietes noortega, noormehed ülikondades ja elevil neiud pikkades ballikleitides sisenesid peopaika. Õhtujuhid Anett Rajaste ja Siim Noormägi avasid balli lubadusega, et õhtu tõotab tulla glamuurne ja stiilne, mis oli ka tõsi, sest ballikülalised olid vaeva näinud ning nägid tõeliselt kenad välja. Lossis valitses meeldiv ja pidulik õhkkond. Balli avatantsuks oli traditsiooniline avavalss. Kui jalad soojaks tantsitud oli aeg kuulata ansamblite etteasteid. Tantsumuusikat mängisid ansamblid AKUKO ja Periskoop. Ansamblid tõid tantsuplatsi noori täis, kes lustisid hoogsate muusikapalade saatel. Etteastete ja tantsimise vahepeal sai keha kinnitada. Õhtu möödus tantsides, suupisteid süües, sõpradega juttu ajades ja esinemisi nautides. Balli lõpetas meeleolukas disco.
Korraldajad tänavad kõiki suurepäraseid ja kauneid osalejaid, kes loodetavasti nautisid õhtut ja kõiki teisi kes aitasid kaasa ürituse toimumisele.

Tekst: õpetaja Signe Tennisson
Fotod: Grete Hantson

SA Innove rahastatud projekti „Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis“ raames toimus 11.02.2020 Alatskivi lossis õpituba „Ettevõtluspädevuse arendamine kooliõpilastel“, mille viis läbi koolitaja Elmo Puidet OÜ-st BDA Consulting. Õpitoas osalesid Alatskivi kooli 8. ja 9. klassi õpilased.
Koolitaja Elmo Puidet on ettevõtja ja koolitaja, kes on kogenud ettevõtluses nii eduelamust, kui ka pankroti väljakuulutamist. Tema sõnul ettevõtjaks hakkamine annab palju vajalikku enesekindlust, töö- ja juhtimiskogemust. Ettevõtja on kui leiutaja, kes mõtleb uusi lahendusi eesmärgini jõudmiseks. E. Puidet tõi välja, et inimese areng algab siis, kui ta suudab oma mugavus- ja hirmutsoonist välja tulla. Julgeb tegeleda uute väljakutsete ja probleemidega. Omandab uusi oskusi ja kogemusi. Seejärel on võimalus ka seatud eesmärkide saavutamine ja unistuste täideviimine. Tähtis on mõelda- mida mulle meeldib teha, mida oskan hästi, mida inimesed vajavad, milliseid ressursse läheb vaja. Koolitaja rääkis ettevõtluse olemusest ja tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonnas.
Mõeldi koos ettevõtte tegevus- ja makrokeskkonnas toimuvast. Arutleti ettevõtluse ja turumajanduse põhimõtete üle. Räägiti inimtegevusest, keskkonnast, ärieetikast ja nende mõjust ning mõjutajatest. Vaadeldi ettevõtja/juhi ja töötaja rolli ettevõttes. Mõeldi liidrioskuste ja innovatiivse juhtimise üle. Arutleti vajalike juhtimistegevuste nagu planeerimine, organiseerimine, eestvedamine ning kontrolli üle. Ühe teemana räägiti meeskonnatööst ning inimestega tegelemise tähtsusest. Toodi välja, milline peaks olema hästi toimivas ettevõttes kommunikatsioon ja inimsuhted. Otsiti vastuseid küsimustele: Mis on meeskond? Kuidas töötajaid motiveerida? Kuidas meeskonda aktiivsena hoida? Millal on töötajad lojaalsed ja efektiivsed? Praktiliste tööde käigus tõid õpilased välja oma arvamused ning üheskoos arutleti selle üle. Õpituba aitas õpilastel mõista ettevõtluse olemust nii väiksemas kui suuremas plaanis.
Projekt on rahastatud ESF taotlusvoorust „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks”.

Piret Kaur
Alatskivi Kooli ettevõtlikkuse
arendamise projektijuht