Skip to content

Eelmise nädala neljapäeval tähistati meie koolile nime andnud luuletaja Juhan Liivi 154. sünniaastapäeva. Kõigepealt külastas meie kooli kirjanik Vahur Afanasjev, kes tutvustas vanemate klasside õpilastele ja kõikidele soovijatele enda loomingut ning põhjalikumalt auhinnatud romaani “Serafima ja Bogdan”, mis räägib Peipsiveere külaelu arengust II maailmasõja lõpust Nõukogude Liidu kokkuvarisemiseni. Kõikidel oli võimalus autorilt küsimusi küsida, temaga pilti teha või autogrammi saada. Väiksemate klasside õpilased külastasid samal ajal kooli juures asuvat Juhan Liivi büsti, kus neile tutvustati luuletaja elulugu ning loeti koos luuletusi.

Pärast kirjaniku külastust toimus pidulik aktus, mille avas 8. klassi õpilaste Viktoria Luptova ja Sigrit Piiberi loovtöö raames kirjutatud koolilaul. Järgnesid erinevad etteasted, kus eteldi, esitati luuletusi ning lauldi. Aktuse lõpetas Peep Sarapiku poolt Juhan Liivi sõnadele kirjutatud laul “Ta lendab mesipuu poole”. Aktusele järgnes mälestushetk luuletaja kalmul, kus samuti loeti luuletust ning süüdati mälestuseks küünlad.

Tekst: Kristjan Kallavus
Fotod: Dairi Pärn
IMG_3614

Tänasel Juhan Liivi 154. sünniaastapäeva tähistamispäeval koolis meenutasid ühise mälestushetkega 1.-2.klass koolipargis Liivi büsti juures meie kodakandi suurmeest. Tuletasime meelde tema eluloo tähtsamad faktid ning kuulasime lastele tuntumaid luuletusi: "Tihane" ja "Kuuseke" ning ühises ettekandes kõlas "Lumehelbeke."
Kuula sinagi ...

Tekst ja pildimaterjal: Katre Sarap

2018. - 2019. aastal osalevad meie kool, Mustvee Kool ja Räpina Ühisgümnaasium MTÜ Peipsi Koostöö Keskuse projektis „Maailmaharidustegevused Peipsi piirkonnas 2018”. Projekti eesmärgiks on kujundada noortest inimõigusi austavad, sallivad, keskkonnaebaõiglust taunivad ning vaesemate piirkondade vastu solidaarsed inimesed. Koolides toimuvad maailmahariduslikke aktiivõppemeetodeid kasutades erinevad tegevused.
27. aprillil toimus meie koolis projektis osalevate koolide õpetajate koolitus – koostööseminar „Maailmaharidus Peipsimaa koolides”, kuhu kaasasime ka kõik meie valla koolid.
29. mail korraldasime 5.-8. klasside õpilastele keskkonnateadliku orienteerumismängu. Alatskivi, Kallaste, Kolkja, Pala ja Vara koolist osales 10 õpilast. Kohapeal moodustati 5 – liikmelised segavõistkonnad, igast koolist üks õpilane. Seejärel anti võistkondadele Alatskivi orienteerumiskaart, kuhu oli märgitud 10 punkti. Igas punktis lahendasid õpilased keskkonnaalase ülesande, mis oli koostatud ÜRO kestliku arengu teemadel. Maastikukaitsealal liikudes toimus veel aktsioon „Kõkuta” ehk „Kõnni ja kummarda”, mis tähendas kõndimist ja samal ajal prügi korjamist läbitud rajal. Kui kõik võistkonnad olid lõpetanud, tegi projektijuht Eeva Kirsipuu-Vadi kokkuvõtteid, sorteeriti prügi ning loositi auhinnad. Vaatamata väga palavale päevale (27 0C) olid õpilased tublid ja läbisid etteantud ajaga peaaegu kõik punktid ning lisaks sai puhtamaks ka orienteerumisrada. Õpilaste tagasiside põhjal oli päev hariv, meeldiv ja lõbus.
Täname abi ja toetuse eest projektijuhti Eeva Kirsipuu-Vadi ja Eestimaa Rohelise Liikumise töötajat Eliisa Saksingut ning Kallaste, Kolkja, Pala, Vara ja Alatskivi õpetajaid. Loodame, et selline üritus Peipsiääre valla koolide vahel kujuneb meil traditsiooniks.

Ingrid Laur
Maailmahariduslike tegevuste koordinaator koolis

Juba nädal enne Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva alustas meie kool selle tähistamist. 15. veebruaril moodustasime kooliperega väljas EV100 logo ning tantsisime koos kaerajaani. Sündmused jätkusid terve eelmise nädala, kus esmaspäeva hommikust alates said õpilased iga päev esimese tunni alguses kooliraadio vahendusel kuulda mälestusi Eesti Vabariigis 100 aastat tagasi toimunud sündmustest.

Kolmapäeval toimus kõikidele õpilastele ja õpetajatele suures saalis viktoriin “Rooside sõda”. Nagu sellele mängule kohane, küsiti eelnevalt tervelt kooliperelt vastuseid Eesti kohta käivate küsimuste kohta ning mängus pidid võistkonnad arvama, mis olid populaarseimad vastused. Mis on levinuim perekonnanimi, mis on parim paik Eestis, mis on kõige soojem kuu - sellistele ja paljudele teistele küsimustele leiti üheskoos vastuseid.

Neljapäeval esines koolis laulja Birgit Sarrap koos Mihkel Mattiseniga. Kontserdi nimeks oli “Sajand Eesti muusikas”, kus nad esitasid laule erinevatest kümnenditest ning laulude vahel rääkisid veidi Eesti muusika ajaloost. Kuna laulud olid paljudele tuttavad, oli võimalus ka kaasa laulda.

Sünnipäevanädal kulmineerus reedel piduliku vastuvõtu ja kontsertaktusega. Terve koolipere sai kätt suruda ning ilusat sünnipäeva soovida Peipsiääre vallavanemale Aleksandr Širokovile, kooli direktorile Erki Larmile ja õpilasesinduse presidendile Jaanis Ellerile. Kontsertaktusel astusid erinevate etteastetega üles nii meie kooli, Alatskivi Kuntside Kooli kui ka Kolkja Lasteaed-Põhikooli tublid esinejad. Kontserdi lõpetas ühislaulmine, kus esitati üheskoos laulu “Isamaa ilu hoieldes”, mida juba viimased kuud üheskoos õpitud on. Pärast kontsertaktust oli võimalus keha kinnitada kooli sööklas ning suunduda väljateenitud ja kauaoodatud vaheajale.

Tekst: Kristjan Kallavus
Fotod: Dairi Pärn

_MG_0289